DATE PERSONALE

Nume și prenume: Toader Alexandra
E-mail: alexandra.toader@iiccmer.ro

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 • din 16 ianuarie 2020-prezent: Președinte executiv, IICCMER
 • martie 2018-ianuarie 2020: Membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
 • aprilie 2017-martie 2018: Membru în Consiliul Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • mai 2016-martie 2018: Consilier, Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă, Administrația Prezidențială
 • septembrie 2017-prezent: Cercetător științific grad III, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • septembrie 2014-septembrie 2017: Cercetător științific, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • octombrie 2012-septembrie 2014: Asistent asociat, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • octombrie 2013-septembrie 2014: Asistent asociat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Catedra de Medicină Generală, Iaşi

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 • 2010-2013: Doctorat în Istorie (Magna Cum Laude); Titlul tezei de doctorat: Cultul personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Origini, evoluţie, forme de manifestare (1944-1965)
 • 2008-2010: Master „Istoria comunismului în România”; Titlul tezei de disertație: Stalin şi „revoluţia de sus”, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • 2005-2008: Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Titlul tezei de licență: Raportul „secret” al lui N. S. Hruşciov şi implicaţiile cultului personalităţii lui Stalin)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: avansat
 • Franceză: intermediar
 • Rusă: începător

GRANTURI DE CERCETARE, BURSE, STAGII DE CERCETARE:

 • 11-21 septembrie 2014 – profesor invitat la Eötvös Lorand University, Budapesta (bursă Erasmus Teaching Program); am susţinut cursul The Cult of Personality in Eastern Europe. A Comparative Approach. Case Study on Gheorghe Gheorghiu-Dej, Wilhelm Pieck and Mátiás Rákosi.
 • 1 februarie 2014-31 ianuarie 2016 – membru al proiectului Memorie şi istorie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1945-1989), proiect finanţat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi adoptat conform Hotărârii BECA nr. 53 din 11.12.2013.
 • 1 octombrie 2012-31 martie 2013 – cercetător invitat în cadrul Friedrich-Meinecke-Instutut (Freie Universität Berlin), Berlin, Germania. Tema de cercetare: The Leader Cult in Eastern Europe. Case Study on Wilhelm Pieck.
 • 1 octombrie 2010-septembrie 2013 – bursă POSDRU pentru studii doctorale.
 • 1 octombrie 2009-3 ianuarie 2010: stagiu de practică „Erasmus Student Placement” în Angers, Franţa, în cadrul Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO), Université d’Angers; Proiect de cercetare: Stalin şi „revoluţia de sus”( Staline et la ”révolution d’en haut”).
 • 1 octombrie 2007-15 februarie 2008, bursă „Socrates-Erasmus” la Universitatea „Mikolaja Kopernika”, Toruń, Polonia.

CONFERINȚE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ȘTIINȚIFICE, MANIFESTĂRI

 • 12 decembrie 2019 – participare la masa rotundă cu titlul Comunismul rezidual în societatea actuală: cauze și consecințe, în cadrul Conferinței 30 de ani și o zi. Memoria și istoria Revoluției din 1989 în societatea de astăzi, organizată de Muzeul Național Cotroceni, București;
 • 28-29 martie 2019 – am prezentat comunicarea Gheorghiu-Dej și atitudinea față de ”ilegaliști”. Studiu de caz: Constantin Doncea, în cadrul Conferinței Naționale ”Comunismul românesc”, organizată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, București;
 • 30 octombrie 2015 – am prezentat comunicarea O „anatomie” a manifestelor anticomuniste la sfârșitul anilor 40, în cadrul Simpozionului internațional organizat de Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, Academia Română, Iași;
 • 23 octombrie 2015 – am prezentat comunicareaFisuri în monolit. Şedinţa Biroului Politic din 13 iulie 1948, în cadrul Sesiunii de comunicări a cadrelor didactice și cercetătorilor, Zilele Universităţii „Al. I Cuza”, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
 • 12 octombrie 2015 – am prezentat comunicarea„Prim-gangsterul de la Belgrad”. Propaganda românească împotriva „mitului Tito” (1948-1949), în cadrul Simpozionului „Comuniştii români şi politica internaţională. De la ilegalitate şi izolare la parteneri ai marilor puteri”, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Iaşi;
 • 25-26 iunie 2015, am prezentat comunicarea„Icoana” lui Gheorghiu-Dej. Reglementarea afişării tablourilor liderului PMR înainte şi după 1965, în cadrul Conferinţei „1965. De la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. 50 de ani de la schimbarea conducerii comuniste”, organizată de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti;
 • 16 mai 2015 – am prezentat comunicareaPublicarea biografiei oficiale a liderilor în statele blocului sovietic (1945-1953). Aspecte metodologice, în cadrul Colocviului „Biografie-Prosopografie-Genealogie”, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
 • 8-9 noiembrie 2014 – am prezentat comunicarea Atitudinea României faţă de problema dezarmării generale şi totale (1959-1961), în cadrul Simpozionului “Relaţiile internaţionale, statele-naţiuni şi configurarea păcii mondiale”, organizată de Asociaţia de Relaţii Internaţionale Est-Democraţia şi Consiliul Judeţean Iaşi, Iaşi;
 • 24-25 octombrie 2014 – am prezentat comunicarea “Dej în miniatură” sau cultul membrilor PMR. Studiu de caz: Ana Pauker, în cadrul Sesiunii de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
 • 21 mai 2014 – am prezentat comunicarea Aspecte ale justiţiei şi injustiţiei în România comunistă, 1948-1965, în cadrul Conferinţei „Justiţie şi injustiţie în România comunistă”, organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;
 • 5-6 decembrie 2013 – am prezentat comunicarea Literature and Leader Cult in Communist Romania. Poems dedicated to Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cadrul Conferinţei internaţionale „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, 1st Edition, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş;
 • 25-26 octombrie 2013 – am prezentat comunicarea Tehnici de popularizare a numelui liderilor PMR. (Re)denumirile după Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cadrul Simpozionului naţional organizat cu prilejul Zilelor Universităţii „Al. I Cuza”, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;
 • 31 mai-2 iunie 2013 – am prezentat comunicarea The Leader’s Apotheosis – A Comparative and Transnational Approach of the Personality Cults of Wilhelm Pieck and Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cadrul Conferinţei internaţionale „Ӓpfel, Birnen und Osteuropa: Vergleichsdesigns und –befunde zu einer divergenten Region”, 21. Tagung Junger Osteuropaexperten, Berlin, Germania;
 • 24-25 mai 2012 – am prezentat comunicarea „Cântec pentru tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej”. Mihai Beniuc în malaxorul realismului socialist, în cadrul Conferinţei naţionale „Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989)”, organizată de către Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti;
 • 8-12 iulie 2012 – am prezentat comunicarea The Cult of Personality in Communist Romania: from Gheorghe Gheorghiu-Dej to Nicolae Ceauşescu, în cadrul Congresului internaţional „Reshaping Power, Shifting Boundaries”, organizat de International Political Science Association, Madrid, Spania;
 • 18-19 mai 2012 – am prezentat posterul Rediscovering Nationalism: Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Personality Cult in the ‘1960s în cadrul conferinţei internaţionale „Redifining the Nation. Ethnicity and Nationhood in Communist and Post-Communist Societies”, organizată de Departamentul de Ştiinţe Politice, în colaborare cu Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Université Libre de Bruxelles şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti;
 • 29 noiembrie 2011 – am prezentat comunicarea Gheorghe Gheorghiu-Dej împotriva cultului personalităţii? O altă perspectivă asupra Şedinţei cu redactorii presei centrale şi locale din 2 iulie 1952, în cadrul primei conferinţe naţionale a doctoranzilor „România dictaturilor (1938-1989)”, organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;
 • 24-25 noiembrie 2011 – am prezentat comunicarea Reflectarea cultului personalităţii lui Gheorghi Dimitrov în spaţiul românesc (1947-1953), în cadrul conferinţei naţionale „Ortodoxie şi revizionism. Istoria comunismului est-european”, organizată de către Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti;
 • 8-9 noiembrie 2011 – am prezentat comunicarea Apoteoza liderului: Gheorghe Gheorghiu-Dej la împlinirea vârstei de 50 de ani, în cadrul conferinţei naţionale „Spectrele lui Dej”, organizată de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti;
 • 7-8 septembrie 2011 – am prezentat comunicarea Patrimonialism, as Corrupt Form of Power in Communist Romania: from Gheorghe Gheorghiu-Dej to Nicolae Ceaușescu, în cadrul conferinței internaţionale “Forms of Corruption in History and Contemporary Societies”, organizată de către Paris I- Sorbonne în colaborare cu École des Hautes Études, Paris, Franța;
 • 16-17 iunie 2011 – am prezentat comunicarea Imaginea Rusiei Sovietice în presa interbelică românească (1924-1929), în cadrul conferinței naționale „Perspective asupra istoriei Europei în secolul XX: continuitate și revoluție”, organizată de către Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti;
 • 8-9 aprilie 2011 – am prezentat comunicarea Reflectarea imaginii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în creația lirică românească (1950-1953), în cadrul Colocviilor Școlii Doctorale, organizate de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
 • 19 martie 2010 – am prezentat comunicara Explorări în interpretarea troţkistă a stalinismului, susţinută în cadrul celei de-a patra conferinţe Erasmus, organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;
 • 6 decembrie 2009 – am prezentat comunicarea N. S. Khrushchev’s ”Secret Speech” and the Implication of Stalin’s Cult of Personality, în cadrul celei de-a treia conferinţe internaționale Erasmus, oranizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

PUBLICAȚII

Volume de autor

 • Cultul personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944-1965), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2015, ISBN: 978-606-714-145-0, 408p.

Listă de lucrări semnificative:

 • Legitimitate, autoritate, popularitate: imaginea simbolică a Regelui Mihai în anii 1944-1947, în Alexandru Muraru, Andrei Muraru (coord.), Regele, comuniștii și coroana: adevărata istorie a abdicării lui Mihai I, Editura Polirom, Iași, 2017, pp. 113-131, ISBN: 978-973-46-7213-4.
 • Discrepanţa dintre imaginea reală şi cea proiectată a reprezentanţilor puterii în primii ani ai regimului comunist din România, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Tomul LIII, Iaşi, 2016, ISSN: 2393-0764.
 • Propaganda românească împotriva „mitului Tito” (1948-1949), în „East European Journal of Diplomatic History”, No. 2, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2015, pp. 59-70, ISSN: 2393-0764.
 • O ”anatomie” a manifestelor anticomuniste din anii ’40-’50, în Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, Tomul LII, Iaşi, 2015 pp. 397-407, ISSN: 1221-3705.
 • Atitudinea României faţă de problema dezarmării generale şi totale (1959-1961), „East European Journal of Diplomatic History”, Editura Universității „Al. I. Cuza”, No. 1, December 2014, pp. 185-200, ISSN: 2393-0764.
 • Contribuţia agitaţiei vizuale la amplificarea cultului personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (Serie Nouă), Istorie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, ISSN: 1221-843X.
 • Atitudini anticomuniste” la nivel local? Cazul unei scrisori adresate Comitetului Central al PMR, în aprilie 1956, în „Archiva Moldaviae”, vol. VI/2014, Iaşi, pp. 275-304, ISSN: 2067-3930.
 • Agitaţie politică de masă, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2014, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, pp. 121-124, ISSN: 1221-6917.
 • Literatură şi politică. Poezii dedicate lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1950-1953), în „Revista Transilvania”, nr. 7/2014, Sibiu, pp. 36-41, ISSN: 02550539.
 • Euphory and Propaganda: Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Fiftieth Birthday, în „Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Antropology”, Vol. V, No. 1-2 (9-10), Polonia, Republica Moldova, 2013, pp. 7-23. ISSN: 1857-049X.
 • Biografiile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între popularizare de primă instanţă şi construcţia unui cult al personalităţii, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Tomul L, 2013, pp. 277-292. ISSN: 1221-3705.
 • Cântec pentru tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej”: Mihai Beniuc şi realismul socialist, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (Serie Nouă), Istorie, Tom LIX, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, pp. 291-302. ISSN: 1221-843X.
 • Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Personality Cult in the Light of Psychobiography, în ”Politics, Culture and Socialization”, Vol. 3, No. 1-2, Barbara Budrich Publishers, 2012, pp. 167-178. ISSN: 1866-3427.
 • Aspecte ale cultului personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej: sărbătorirea zilelor de naştere, în Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Editura Polirom, Iaşi, 2012, pp. 205-222. ISBN: 978-973-46-3188-9.
 • Explorations in Trotsky’s Interpretation of Stalinism, in “Dialogi Europaei”, No. 5, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,Iași, 2010, pp. 89-104. ISSN: 1842-3213.
 • Stilul destalinizării. Preludiu la cel de-al XX-lea Congres al PCUS, în „Absolut Cultural. Revistă de cultură şi sinteză”, anul I, nr. 1, Botoşani, 2010. ISSN: 2067-3949.
 • Khrushchev’s “Secret” Speech and the Implication of Stalin’s Personality Cult, in “Dialogi Europaei”, No. 3-4, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, pp. 153-164. ISSN: 1842-3213.
 • Raportul “secret” al lui N. S. Hruşciov: limitele şi contradicţiile destalinizării, în Stela Cheptea (coord.), Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, II, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, pp. 164-179. ISBN: 978-973-152-142-8.

Recenzii

 • Recenzie a cărții Miron Constantinescu. O biografie, autor Ștefan Bosomitu, în „Psihologia socială”, nr. 35 (I)/2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Editura Polirom, Iași, pp. 161-164. ISSN: 1454-5667.
 • Recenzie a cărţii URSS a murit, trăiască Rusia!, autor Hélène Carrère d’Encausse, în „East European Journal of Diplomatic History”, No. 1, December 2014, pp.226-230, ISSN: 2393-0764.
 • Recenzie a cărţii Anatomia cenzurii. Comunizarea presei din România, 1944-1947, autor Mihaela Teodor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (Serie Nouă), Istorie, Tom LIX, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, pp. 508-510. ISSN: 1221-843X.
 • Recenzie a revistei Roumanie, un totalitarisme ordinaire, în „Analele Ştiinţifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, Istorie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009. ISSN: 1221-843X.

 

MEMBRU ÎN ORGANIZAȚII CU UN CARACTER ȘTIINȚIFIC

În perioada 2012-2015 am fost membru al board-ului ştiinţific al Psycho-Politics Research Committee (RC29) al International Political Science Organization (Montreal). De asemenea, din 2012 până în 2013 am fost membru al Societăţii Române de Istorie a Presei (Bucureşti). În perioada 2017-2018 am fost membru al Centrului de Istorie a secoluui XX, Facultatea de Istorie, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași.

MEMBRU ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE A CONFERINŢELOR

 • 24-25 octombrie 2015 – Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • 16 mai 2015 – Colocviul Biografie – Prosopografie-Genealogie, Facultatea de Istorie, Uiversitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • 23-24 octombrie 2014, Conferinţa organizată cu prilejul Zilelor Universităţii „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, Iaşi

INVITATĂ LA EMISIUNI RADIO PE TEME ISTORICE

 • 22 decembrie 2015 – invitată la emisiunea 26 de ani de la căderea regimului Ceaușescu. Ne-am vindecat de tarele comunismului?, Ora de istorie, Radio Iași.
 • 18 august 2015 – invitată la emisiunea 70 de ani de la capitularea Japoniei. Războiul din Pacific, Ora de istorie, Radio Iași.
 • 12 mai 2015 – Al doilea război mondial. După 70 de ani, Ora de istorie, Radio Iași.