Logo

Apel la candidaturi: Practică de specialitate în domeniul științelor umaniste și sociale pentru studenți și masteranzi

Articol recomandat pentru:DoctoranziMasteranziProfesoriPublic largȘcolariStudenți

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) are plăcerea de a anunța organizarea unei sesiuni de practică de specialitate online pentru studenți și masteranzi în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

IICCMER va asigura implicarea studenților și masteranzilor acceptați la practica de specialitate în proiectele curente derulate de experții IICCMER: proiectul muzeal „Memorialul Închisoarea Râmnicu Sărat”, Fototeca online a comunismului românesc, valorificarea site-urilor pe care le administrează IICCMER, campanii de promovare a IICCMER în media și pe rețelele sociale, etc. De asemenea, IICCMER încurajează studenții și masteranzii selectați să propună valorificarea unor noi piste de cercetare și/sau organizarea de evenimente, cu posibilitatea prelungirii colaborării după încheierea stagiului de practică.

IICCMER va asigura logistica adecvată pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a timpului de practică, conform convenției și contractului de practică semnat cu fiecare beneficiar. În baza acestor documente, IICCMER va pune la dispoziția studenților un spațiu de lucru adecvat, garantându-le totodată colaborarea cu întreg corpul de cercetători, în scopul dobândirii de informații teoretice  și competențe practice, cu acordul prealabil al reprezentanților IICCMER și în limita capacității tehnice și logistice a Institutului.

Sunt încurajate atât solicitările venite atât din partea instituțiilor de învățământ superior cât și candidaturile directe ale studenților pasionați de trecutul recent.

Solicitările instituționale și candidaturile individuale (scrisoare de intenție + CV) se depun la adresa practica.student@iiccmer.ro în perioada 1 iunie – 15 august. Rezultatul procesului de selecție va fi comunicat personal fiecărui candidat.

IICCMER are în vedere calendarele diferite ale instituțiilor de învățământ universitar și va asigura activitățile și supravegherea de specialitate a studenților practicanți în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

Contact:

Luciana M JINGA

luciana.jinga@iiccmer.ro

tel: 0740.676.132

 

*Sursă foto: Parlamentul European