În perioada 21-22 iunie 2018 are loc la Iaşi conferinţa „Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie”. IICCMER, în calitate de partener al evenimentului, invită tinerii istorici din România şi Republica Moldova la un dialog academic şi ştiinţific.

Comunizarea spațiului sud-est european de după cel de-al Doilea Război Mondial a dus la crearea și reconfigurarea a două entități românești: Republica Populară/Socialistă Română și RSS Moldovenească/RASS Moldovenească. Deși animate de un trecut istoric comun și supuse aceluiași experiment totalitar, experiențele istorice ale celor două state aveau să fie diferite. În interiorul celor două noi entități, evoluțiile politice, sociale și economice au dus la creionarea unor destine diferite, dar nu lipsite de puncte comune.

Analiza istorică comparată a celor două spații românești va contribui la o mai bună înțelegere istorică a trecutului recent, a mecanismelor represive și ideologice care au reușit să transforme, într-o mare măsură, atât elita politică și intelectuală, cât și societatea civilă, și să determine evoluțiile politice ulterioare. Tema conferinței este cu atât mai importantă cu cât, în anul Centenarului Marii Uniri, constatăm că există încă destule lacune în cunoașterea reciprocă a destinelor celor două spații românești.

Pornind de la această premisă, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Chișinău și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) își propun organizarea unui dialog academic și științific între reprezentanți ai istoriografiei comunismului din România și Republica Moldova.

Principalele direcții de discuție propuse sunt:

  • Represiune și rezistență în comunism;
  • Fenomenul deportărilor și foametea în comunism;
  • Transformările sociale și economice din interiorul statelor comuniste;
  • Teorii și practici de construcție identitară;
  • Cultură și ideologie;
  • Sportul în perioada comunistă;
  • Relațiile româno-sovietice și problema Basarabiei în contextul Războiului Rece.

Temele nu sunt restrictive. În funcție de propunerile primite de către organizatori, ele pot suferi ajustări și adăugiri. Conferința se adresează tinerilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului și încurajează în mod special participarea doctoranzilor. De aceea, organizatorii vor acoperi costurile de cazare și masă pentru un număr de 20 participanți, restul participanților putând beneficia de masă gratuită în limita numărului de locuri disponibile.

De asemenea, lucrările care îndeplinesc standardele științifice și academice specifice unui text publicabil, vor avea posibilitatea de a fi publicate în revistele Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, (seria nouă). Istorie (CNCS B) și Studia Universitatis Moldaviae (CNCS B).

Cei care doresc să participe sunt rugați să trimită un rezumat al prezentării în limba română, până la data de 7 iunie 2018, la adresa cristina.preutu@uaic.ro.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@www.iiccmer.ro sau la numărul de telefon 021 316 7565.

 

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.