Resurse

De-a lungul timpului, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a demarat și finalizat multiple proiecte al căror scop a fost acela de a facilita accesul specialiștilor la diferite resurse indispensabile proiectelor de cercetare științifică ce au în vedere istoria comunismului românesc. Toate aceste resurse – arhive digitizate, baze de date ale fișelor matricole penale, colecții de arhivă orală, publicații, colecții de fotografii, etc. – sunt puse la dispoziția specialiștilor, dar și a publicului larg, cu titlu gratuit, prin intermediul diferitelor site-uri web dedicate.

CERCETARE

Fișe matricole penale

Aici găsiți cea mai mare bază de date cu privire la deținuții politic din timpul regimului comunist din România. Fișele matricole penale au fost fotocopiate din arhiva Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Cu toate acestea, există unele persoane pentru care nu au fost găsite fișe matricole penale, în ciuda existenței unor dovezi clare ale încarcerării acestora din motive politice.

Află mai mult

CERCETARE

Fototecă

Fototeca online a comunismului românesc este cea mai mare colecție de fotografii din timpul comunismului, pusă la dispoziția publicului printr-o acțiune derulată de Arhivele Naționale ale României şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (anterior IICCR). Fotografiile acoperă o paletă extrem de bogată, majoritatea vizând perioada 1944-1989: intrarea Armatei Roşii în Bucureşti, evenimentele politice din 1944-1947, vizitele în străinătate ale liderilor comunişti, momente din viaţa personală a lui Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu, congresele partidului, reuniunile culturale, nomenclatura de partid în diferite ipostaze, mitinguri, portrete oficiale, evenimente etc.

Află mai mult

CERCETARE

Arhiva Europa liberă

Radio Europa Liberă este considerat cel mai important fenomen mediatic al României de până în anul 1989. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc pune la dispoziția publicului larg o parte din arhiva de emisiuni transmise la Radio Europa Liberă în perioada 1956-1991.

Află mai mult

CERCETARE

Arhiva exilului

Cuprinde documente, publicații, fotografii, albume, casete video și audio etc, donate de către personalități marcante ale exilului românesc, care s-au remarcat pe plan politic, social și cultural, sau de către alte instituții. Având în vedere necesitatea conservării optime a documentelor, au fost create fondurile personale documentare, Colecția de publicații, care se va regăsi în Biblioteca IICCMER, Colecția de documente fotografice, Colecția de documente tehnice și de înregistrare tehnică, la care se adaugă interviurile online.

Află mai mult

CERCETARE

Arhiva de istorie orală

În prezent în arhiva de istorie orală a IICCMER există peste 450 de înregistrări în format video și audio. Între proiectele majore de acest tip se numără Experiențe carcerale în România comunistă (2007-2012), Strategii de supraviețuire și de integrare socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici în primele două decenii ale regimului comunist (2015-2017).

Află mai mult

CERCETARE

Biblioteca IICCMER

IICCMER pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi un fond de carte de aproximativ 4.500 de volume, la care se adaugă reviste şi publicaţii româneşti şi străine, pe o tematică largă, precum istoria românilor, istoria ideilor, teorii şi metode în istorie, istorie universală, istoria Europei Centrale şi de Est, biografii, memorii, jurnale, corespondenţă, precum şi presă românească tipărită în exil.

Află mai mult

CERCETARE

Biblioteca virtuală

Platformă online care își propune să pună la dispoziția cercetătorilor, profesorilor, studenților, dar și a publicului larg, publicații în format digital referitoare la istoria comunismului în România. În cadrul Bibliotecii virtuale, vor putea fi consultate, cu titlu gratuit, atât publicații editate de către IICCMER sau de colaboratorii institutului, cât și colecții de periodice relevante pentru istoria comunismului românesc.

Află mai mult