În perioada 11-12 octombrie 2017, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Fundaţia Konrad Adenauer (KAS), Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines – Université D’Angers şi Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO) au organizat, la Bucureşti, Conferinţa Internaţională Breaking the wall: A national and transnational perspective on East-European Science (1945-1990) [Dărâmarea zidului: O perspectivă naţională şi transnaţională asupra ştiinţei est-europene (1945-1990)].

Evenimentul a reunit cei mai buni specialiști în istoria științei din domenii diverse: istorie, biologie, medicină, genetică, sociologie, filosofie, pentru a obține o perspectivă cât mai largă asupra modului în care politicul și cercetarea științifică s-au condiționat și influențat reciproc în cadrul regimurilor comuniste din Europa în a doua jumătate a secolului XX. Conferința a reprezentat un for de dezbatere între specialiștii care studiază atât particularitățile științei sovietice și modul în care aceasta a fost receptată în plan internațional (atât în țări satelit, cât și în țări occidentale), dar și situațiile concrete în care proiecte științifice au fost puse în slujba unor demersuri totalitare, având consecințe dintre cele mai grave asupra populației. Perspectiva a fost una internațională pentru a facilita schimbul de informații și cunoaștere în ceea ce privește ultimele cercetări în domeniu.

Programul complet al conferinţei poate fi accesat aici.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro.

*  *  *

Despre IICCMER. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este o structură guvernamentală înființată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea și analizarea din punct de vedere științific a perioadei totalitare și a consecințelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea și implementarea unor instrumente educaționale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile și drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva și publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER:

https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.