I. PREAMBUL

Închisoarea de la Râmnicu Sărat este atestată documentar din octombrie 1901. De la înființare până în 1938, ea a găzduit deținuți de drept comun cu pedepse de până la doi ani. Primii deținuți politici au fost semnalați în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea. După instalarea regimului comunist, aici au fost închiși o serie de membri marcanți ai partidelor politice (Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu ș.a), precum şi alți „indezirabili”. Penitenciarul a fost închis oficial în aprilie 1963, iar supraviețuitorii au fost trimiși în alte închisori sau în domiciliu obligatoriu, sub atenta supraveghere a Securității. Închisoarea a fost folosită ulterior ca depozit.

Închisoarea de la Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre punctele importante ale represiunii comuniste, regimul de izolare totală practicat aici contribuind la trista sa reputaţie.

Fosta închisoare din Râmnicu Sărat se află în lista monumentelor istorice, categoria A (schimbarea din grupa valorică B s-a realizat in perioada 2015-2016). Prin Hotărârea de Guvern nr. 549/06.06.2007, ea a fost trecută din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului României), cu scopul organizării unui Memorial al victimelor comunismului.

II. SITUAȚIA PENITENCIARULUI ÎN IANUARIE 2020

În ciuda faptului că imobilul de la Râmnicul Sărat se află în administrarea IICCMER de 13 ani, situația la începutul anului 2020 se prezenta astfel:

– nu exista nicio persoană responsabilă de proiectul reabilitării Penitenciarului Râmnicu Sărat;

– în perioada 2018-ianuarie 2020 nu a fost întreprinsă nicio acțiune / activitate aferentă proiectului;

– în bugetul pentru anul 2020 nu fuseseră prevăzute / solicitate fonduri şi, implicit, nu exista nicio sursă de finanţare pentru proiectul reabilitării penitenciarului sau pentru realizarea de documentaţii în acest sens;

– toate avizele și certificatele erau expirate (certificat de urbanism, autorizații de demolare, expertize etc.), semn al faptului că în perioada 2018-ianuarie 2020 nu a existat nicio preocupare în acest sens;

III. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL ANULUI 2020 – FAZA I

La începutul anului 2020, începe clarificarea situaţiei, care a fost afectată, printre altele de: lipsa unui responsabil de patrimoniu / imobil (inclusiv organigramă necorespunzătoare) și a unui responsabil de proiect; nu s-a efectuat inventarierea anuală în cadrul IICCMER din anul 2016. Totodată, s-au identificat documentele aferente proiectului Râmnicu Sărat şi contractului de achiziţie de documentaţii tehnice (documente care nu se aflau în evidența nimănui și depozitate contrar normelor arhivistice în vigoare).

Pentru clarificarea stadiului în care se afla imobilul, s-a inițiat verificarea și analizarea situaţiei (a tuturor documentelor existente pe această speță), constatându-se următoarele nereguli:

  • Proiectul de reabilitare a Penitenciarului Râmnicu Sărat a fost gândit și întocmit pentru finanțarea prin fonduri europene nerambursabile, care vizeazau conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Problema lipsei de eligibilitate a IICCMER în vederea obținerii unei finanțări din fonduri europene, precum și gradul redus de eligibilitate al cheltuielilor cu construcțiile noi din proiect, au condus la adaptări și acțiuni care au prelungit termenele de execuție și au generat degradarea monumentului istoric;
  • În cazul documentației de reabilitare, restaurare și punere în valoare (faza PAC), cu toate că s-au obținut avizele necesare, nu s-a solicitat emiterea autorizației de construire. Acest fapt a dus la expirarea autorizației de desființare a construcțiilor parazitare din incinta monumentului istoric, dar și la expirarea certificatelor de urbanism, și automat, a tuturor avizelor obținute / a expertizelor întocmite la nivelul anului 2016;
  • Lipsa finanțării (pe fondul încadrării eronate a proiectului pe axa 5.1) și prelungirea perioadei de întocmire a documentațiilor a dus la degradarea monumentului istoric, fapt ce a obligat IICCMER să întocmească documentația de intervenție de urgență și să execute, în anul 2017, intervenții de urgență pentru limitarea degradărilor. Cu toate acestea, s-a constatat că nu există un proces verbal de recepție la finalul lucrărilor, ci doar un proces verbal de recepție la terminarea parțială a acestora;

IV. MĂSURI ÎNTREPRINSE DE IICCMER ÎN ANUL 2020 – FAZA A II-A

La nivelul IICCMER, în anul 2020 s-au întreprins următoarele măsuri:

– a fost sesizat Secretariatul General al Guvernului (ordonator principal de credite) în legătură cu neregulile constatate în gestionarea lucrărilor la Penitenciarul Râmnicu Sărat;

– ulterior, s-au solicitat fonduri la art.71, pentru intervenţia de urgenţă asupra acoperișului penitenciarului și s-a primit, odată cu rectificarea de buget (septembrie 2020), o finanţare de 100.000 lei;

– s-a transmis anunţ în SICAP pentru Proiect şi lucrări Intervenţii de Urgenţă (ADV 1170629/17.09.2020) și s-au primit două intenţii de ofertare. S-au purtat negocieri cu cei doi operatori economici (28.09 – 02.10.2020) și s-a primit ofertă finală, doar de la S.C. ABRAL ART în data de 04.11.2020;

– s-au făcut demersuri pentru reobținerea autorizaţiei de demolare a construcţiilor parazitare (în momentul de față, solicitarea IICCMER se află în analiză la Ministerul Culturii);

– s-a achiziţionat documentaţia pentru Autorizaţia de demolare și s-a obţinut Certificatul de Urbanism aferent;

– s-a iniţiat achiziţia unui sistem de monitorizare video pentru imobilul din Râmnicu Sărat;

– de asemenea, s-a iniţiat activitatea de identificare a posibilelor modalităţi de finanţare a proiectului (în valoare totală de aprox. 50 milioane lei).

V. NEREGULI SESIZATE DE CURTEA DE CONTURI ÎN URMA MISIUNII DE AUDIT DIN NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2020

În consecință, având în vedere aceste nereguli, IICCMER a sesizat Curtea de Conturi, care a efectuat la IICCMER o activitate de audit, în perioada noiembrie-decembrie 2020. Privitor la maniera în care a fost gestionată problematica penitenciarului Râmnicu Sărat în anii anteriori, s-au constatat următoarele:

– În perioada 2015-2018 – IICCMER a efectuat cheltuieli ineficiente cu studii și lucrări de proiectare nefinalizate în lucrări de investiții. Cu alte cuvinte, serviciile de consultanță și proiectare achiziționate de IICCMER în anii anteriori nu au contribuit la atingerea obiectivelor propuse, respectiv la implementarea proiectului de investiții, fiind imobilizate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 1.887.450 lei;

– Această sumă reprezintă cheltuieli care nu și-au atins scopul, conducerea IICCMER neasigurându-se de utilizarea creditelor bugetare în condiții de bună gestiune financiară și de efectuarea de cheltuieli cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității.

VI. CONCLUZII

Conform propunerii Curții de Conturi (în urma constatării faptului că s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.887.450 lei cu nerespectarea principiului bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice), IICCMER va demara o cercetare administrativă pentru stabilirea întinderii prejudiciului total produs la nivelul IICCMER și se va recurge la recuperarea acestuia în condițiile legii.

Reabilitarea Penitenciarului Râmnicu Sărat și transformarea imobilului în muzeu de interes național rămâne unul dintre obiectivele fundamentale ale IICCMER, menționat ca atare inclusiv în proiectul de buget al IICCMER pe anul 2021. Pentru anul 2021, IICCMER a solicitat deja suma de 600.000 lei, fonduri care vor fi alocate intervențiilor de urgență la acoperișul închisorii.