Adrian NICULESCU (n. în București, la 18 august 1960)

I.-Studii: Liceul „Ion Creangă” din București, secția limbi clasice (1975-1979). Facultatea de Istorie, Universitatea din București (1979-1983), Licență în istorie medievală cu acad. Ștefan Ștefănescu. Refugiat politic în Franța (1983). Licență (1983-1985), apoi Masterat (1985-1987; coord.: Prof. Jacques Heers) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Doctor. în Istorie la Universitatea Paul Valéry – Montpellier III (2002), cu lucrarea Aux racines de la démocratie roumaine: Pruncul Român, premier journal libre roumain, chronique de la Révolution valaque de 1848 (coord. Prof. Carol Iancu). Bursier al Institutului Italian pentru Studii Istorice „Benedetto Croce” (1984-1986) și bursier N.A.T.O. în cota Italiei (1996-1998). Corespondent în Italia al Departamentului Românesc al postului de radio Europa Liberă (1984-1996). Profesor cu contract la Universitatea Catolică din Milano (1985-1996); lector de limbă și istorie românească la Universitatea din Torino (1987-1995). Restabilit în România (1995). Cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București (1995-1997), apoi lector titular (din 1997) și conferențiar (2013) la Facultatea de Științe Politice, S.N.S.P.A. A ținut cursuri de istorie contemporană și la Centrul de Studii N.A.T.O. din cadrul S.N.S.P.A. (2003-2006), Colegiul Național de Apărare (2005-2009), Institutul Diplomatic Român din cadrul M.A.E. (2005), Facultatea de Litere, Universitatea din București (2007-2017). A fost profesor invitat la Universitatea Paul Valéry – Montpellier III (1998, 2000, 2002), iar prin programul Erasmus, destinat mobilității profesorilor, a susținut prelegeri în cadrul Universităților din Trieste, Udine, Bologna și Padova (2000, 2001, 2003). Inițiator și vicepreședinte (2003-2005) al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, reunit apoi cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în actualul I.I.C.C.M.E.R (2009). Reinstalat în funcția de vicepreședinte al I.I. C.C.M.E.R. (2017) prin hotărâre C.E.D.O. (2015).

Distincții și premii: Premiul Uniunii Juriștilor din România, acordat pentru volumul Martor al istoriei – Adrian Niculescu de vorbă cu Emil Ghilezan (1998); Premiul Cantacuzino al Fundației Magazin Istoric, acordat pentru volumul Din Exil/După Exil (1999); Premiul Clubului Creștin Democrat, acordat pentru volumul Martor al istoriei – Adrian Niculescu de vorbă cu Emil Ghilezan (Satu Mare, 2000); Premiul Consiliului Județean Cluj, pentru volumul Aux racines de la democratie en Roumanie: Pruncul Român – premier journal libre roumain, chronique de la Revolution valaque de 1848. In anul 2004, Președintele Republicii Italiene, Carlo Azeglio Ciampi, i-a conferit Ordinul Stella della Solidarietà Italiana (actualmente Stella dʼItalia), în grad de Cavaler.

II. Istoric, publicist, traducator, activ si-n mass-media, initial, din Italia, Franta si Elvetia italiana, apoi, dupa 1989, si din Tara, A. N. a contribuit, printre altele, la studierea Revolutiei de la 1848, a epocii acesteia, si a „primei intrari in Europa”, a romanilor, dar si a exilului românesc, o realitate cunoscută și prin experiența directă a militantului. Initial, medievist, dupa Revolutia din Decembrie, se consacra studiului modernizarii / occidentalizarii lumii romanesti. Membru activ al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în România (L.D.H.R. în exil, în Franța), secția română a Federației Internaționale a Drepturilor Omului (F.I.D.H., Paris, din 1983) și delegat oficial al Ligii, în Italia (din 1985). Membru fondator și reprezentant în Italia (din 1985) al Asociației pentru Protecția Monumentelor și a Siturilor Istorice din România (inițiator arh.: Ștefan Gane; Paris), coordonator pentru Italia al Opération Villages Roumains (1989-1990). A participat la peste 60 manifestații științifice interne și internaționale cu studii de specialitate. A publicat mai multe volume de autor, precum și numeroase articole în țară și străinătate. A participat, ca membru al echipei de cercetare, la implementarea proiectului internațional „Geografia e storia della civiltà letteraria romena nel contesto europeo” (1999-2001; coord. proiect: Prof. Bruno Mazzoni, Universitatea din Pisa, in colaborare cu Universitatile din Roma, Padova, Udine si Torino).

 

Volume proprii:

 – Martor al istoriei – Adrian Niculescu de vorbă cu Emil Ghilezan (cu o prefață de Neagu Djuvara), Editura All, Bucureşti, 1998, 284 p. + planșe și ilustrații.

 – Din Exil/După Exil (cu un cuvânt înainte de Mihnea Berindei), Editura Univers, București, 1999, 279 p.

-Istoria Universala Moderna si Contemporana, curs universitar pentru anul I (format electronic), SNSPA, Bucuresti, 2005;

 – Aux racines de la democratie en Roumanie: Pruncul Român – premier journal libre roumain, chronique de la Revolution valaque de 1848 (cu un avant propus de Acad. Florin Constantiniu și o prefață de Prof. Carol Iancu), Editura Clusium, Cluj, 2008, 304 p.

 -Între două frontiere: De la limes-ul lui Fokas la granița lui Eminescu – Studii de istorie (cu un cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu), Editura Clusium & Scriptor, Cluj, 2009, 286 p.

 – 1848-1989: de la Primul la Noul ʼ48, Editura Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989,  București, 2018, 304 p.

 

Traduceri:

– Paisij Velickovskij, Autobiografia di uno starets (note de istorie și colaborare la traducere), Scritti Monastici, Abbazzia di Praglia, Padova, 1988.

Danubius, de Claudio Magris: traducere, note, post-față și un capitol post-ultim, Editura Univers, București, 1994,447 p.

 

 Volume in colaborare –selecție:

Grande Enciclopedia De Agostini, Suppemento, vol II (in colaborare cu Prof. Rosa DEL CONTE – titlurile referitoare la personalitati din Romania), passim, Edizioni De Agostini, Novara, 1985;

 – România – Violările drepturilor omului în „Epoca Ceausescu”, Roma, septembrie 1989, Editori: Comitetul Italian Helsinki și International Helsinki Federation for Human Rights, 120 pp. (volum în format special, destinat introducerii clandestine în Romania);

Semnal! Editura Vivaldi, pp.: 104-113,  București, 2000, 188 p.

 – Cei care au spus NU – oponenți și disidenți în anii ’70 și ’80, pp. 218-224, Coord. Romulus Rusan, Editura Academia Civică, București, 2005, 232 p.;

 – De ce m-am întors?, coord. Sanda Pralong, De ce m-am intors in Romania, pp.: 179-185, Editura Polirom, Iași, 2010, 440 p.;

 

Studii în volume – selecție : 

 – Despre al doilea ”popor al Cărții” – Protestantismul și rolul său în istoria românilor în „Romania, Israel, France: Jewish Trails”, volume in honor of Professor Carol Iancu, Editori: Danielle Delmaire, Lucian Zeev Herscovici, FeliciaWaldman), Golden Center for Israel Studies, Editura Universității din București, 2013, pp. 169 – 185;

 – L’Esilio – un fenomeno squisitamente politico în Terra Aliena. L`esilio degli intellettuali europei. Atti del Convegno Internazionale, Università degli Studi di Padova-Università degli Studi di Venezia Ca Foscari (31 maggio-2giugno 2012), Coord.: Lorenzo Renzi, Dan Octavian Cepraga, Alexandra Vrânceanu-Pagliardini, Editura Universității din București, 2013, pp.: 175-182;

 Panegiric pentru două Revoluții batjocorite: Revoluția Democratică Rusă din februarie, 1917 si Revoluția Română din Decembrie, 1989,  în “Revolutions”, the Archeology of Change, volm ingrijit de Emanuel Grosu & Alii, Editura Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 2017, pp. 15-36;

Il Risorgimento Romeno, in Movimenti Risorgimentali nell`Ottocento Europeo, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Torino, 1993, pp.: 5-16

– La conservazione della latinita romena: ipotesi attorno ad una spiegazione storica trascurata, in „Studi Rumeni e romanzi – Omaggio a Florica Dimitrescu ed Alexandru Niculescu – linguistica, etnografia e storia rumena”, a cura di Coman Lupu e Lorenzo Renzi (vol I), Edizioni Unipress, Padova, 1995, pp. 389-409;

La diplomazia veneziana e il principe Ștefan cel Mare di Moldavia (1457-1504) durante la guerra contro i Turchi del 1463-1479, în L’Italia e Romania, due popoli e due storie a confronto – secc. XIV-XVIII, Leo Olschki Editore, Firenze, 1998, pp.: 97-139;

Venitiens et Genois, acteurs de la colonisation dans les Pays Roumains, aux bouches du Danube, aux XIV-XV-eme siecles, in vol. „Le partage du monde – echanges et colonisation dans la Mediterranee medievale”, sous la direction de Michel Balard et Alain Ducellier, Publications de la Sorbonne, Paris, 1998, pp.: 233-258;

Une innovation dans la structure du journal Pruncul Roman (1848): Les presences feminines, in „Un hermeneut modern – in honorem Michaelis Nasta”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001, pp.: 181-189;

Poet în pericol! Un exemplu de solidarizare, în „Analele Sighet”, Nr. 10. Anii 1973-1989: Cronica unui sfârșit de sistem, volm ingrijit de Romulus Rusan, Fundația Academia Civică, București, 2003, pp.: 632-638;

-O cronica a societatii civile in anii lui Ceausescu, in „Analele Sighet”, Nr. 10, Anii 1973 – 1989: Cronica unui sfirsit de sistem, volum ingrijit de Romulus Rusan, Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 2003, pp. 151-160;

C. A. Rosetti, les Juifs et la presence juive dans Pruncul Roman, premier journal libre roumain (1848), in vol.: ”Permanences et ruptures dans l`histoire des Juifs de Roumanie – XIX-XX-eme siecles”, sous la direction de Carol Iancu, Universite` Paul Valery – Montpellier III,   Montpellier, 2004;

-”Europa Libera”, vocea culturii romanesti autentice (in colaborare cu Mihaeala Toader) , in vol. „Experimentul Pitesti, Conference Proceedings”, coord. Ilie Popa, Fundatia Culturala Memoria, Filiala Arges, Pitesti, 2007, pp. 363-370.

–  Refugiul politic românesc din Franța în anii „comunismului târziu” – cu o fotografie de epocă a situației din țară; studiu de caz în vol.: Frontierele Spațiului Românesc în context european, Coord. Sorin Șipoș, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenăi, Editura Universității din Oradea & Editura Cartdidact, Chișinău, Oradea-Chișinău, 2008, pp.: 183-206;

La stampa romena dagli esordi alla fine del 1848, in „Geografia e Storia della civilta` letteraria romena nel contesto europeo”, tomo II, a cura di Bruno Mazzoni ed Angela Tarantino, Edizioni Plus, Pisa Universit Press, Pisa, 2010, pp. 105-148;

Iliescu si Rostropovich, in „Ion Iliescu – omul de stat”, Editura IRRD – Institutul Revolutiei Romane din Decembrie, Bucuresti, 2010, pp.: 107-121;

Risorgimento italiano e Rigenerazione nazionale romena, Similitudini, sincronie, parallelismi – ed una vistosa differenza, în „Italia e Romania verso l’Unità Nazionale”, a cura di Francesco Guida, Editura Humanitas, București, 2011, pp. 183-206.

O zi de toamna, cindva… 15 Noiembrie 1987, Brasov, editia II, Editor: Romulus Rusan, in colaborare cu Andreea Carstea si Corina Cimpoieru, Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 2012 (Editia I, Editor: Romulus Rusan, Fundatia Academia Civica, Bucuresti, 2004), pp.: 125-128;

Profesorul Jacques BYCK (1897-1964) – un Socrate al filologiei romanesti, in vol. „Profesori si studenti evrei / Enseignants et etudiants juifs”, coordonatori: Carol Iancu si Alexandru Florin Platon, Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2012, pp. 385-397;

The international action of denouncement of Bucharest Demolition. The Association from exile of the Architect Stefan Gane (1984-1989) – in colaborare cu Dr. Octaviana JIANU, in vol. Abstracts, Acte ale International Conference RRRC – Risk Reduction for Resilient Cities, Ion Mincu Publishing House – Editura Universitara Ion Mincu, 2016, pp. 130-133 (in extenso, in format electronic);

 

Studii în reviste științifice – selecție:

– Cazul Romania – exemplu flagrant de anti-perestroika in Dialog, organ al Cercului Democrat al Romanilor din Germania. Redactor responsabil: Dr. Ion Solacolu, Noiembrie – Decembrie, 1989, Diettzembach (Germania Occ.), p. 38

Un poeta romeno in versione italiana, „Esperienze letterarie”, Anno XV, Nr. 2, Bologna, 1990, pp: 111-116;

L’attualità romena nell’opera di Marin Sorescu, estratto da „Lingua, Immagini e Storia”, Q.F.R. (Quaderni di Filologia Romanza) -8, Patron Editore, Bologna, 1991, pp.: 203-213;

 – Se la Corona tornasse a Bucarest, „Mondoperaio”, Nr. 9, Roma, 1991, pp.: 104-108 (versiunea revizuita si adaugita a textului originar, scris in limba italiana, auto-tradus in limba romana, a fost publicat sub titlul: Daca s-ar intoarce Coroana la Bucuresti, in Revista ”22”, 1-7 mai 1992; textul reprodus, sub acelasi titlu, in vol. Majestate, nu pleca!, Editura Anastasia, 1992, pp. 153-159, a fost reluat, in traducerea editorilor, în limba engleză sub titlul If the Crown were tu return to Bucarest în „Uncaptive Minds”, vol. V, nr.3 (21), I.D.E.E. – Institute of Democracy in Eastern Europe, Editori: Eric Chenoweth si Irena Lasota, Warsaw-New-York, 1993, pp.: 95-98);

Eminescu, una vicenda di Frontiera (con una premessa sull’Austria-Ungheria fra nostalgia e realtà), „Letterature di Frontiera”, an. I, Nr. 2, Bulzoni Editore, Roma, 1991, pp.: 107-129;

 Un nou examen, in „Sfera Politicii”, Nr. 19, Bucuresti, August, 1994. pp.: 22-23;

Epoca pașoptistă – prima intrare a românilor în Europa, in „Studia Universitas”. Babeș-Bolyai-Historia, XLII, 1-2, Cluj-Napoca, 1997, pp.: 141-175;

The End of the First Word War and the New Geololitical Arcitecture of Europe,  in „Courier” –  newsletter of the National Commission of Romania for UNESCO, Nr. 1-2, 1998, p. 38.

Citeva argumente [pentru aderarea Romaniei la NATO, n. a.], in „Sfera Politicii”, anul VII, Bucuresti, 1999, pp. 23-28.

Un secol al Exilului Romanesc, in „Dosarele Istoriei”, Nr. 12/2000, 1/2001, 2/2001 si 3/2001;

Literatura in paginile gazetei Pruncul Roman, in „Limba si Literatura”, voll. III-IV, Bucuresti, 2000, pp.: 58 – 63;

–  1980-1989/1991: Sfârșitul Războiului Rece. Cronologia prăbușirii dictaturilor comuniste în Europa, „Monitor Strategic”. Revistă de studii de securitate și apărare, IV, 1, Bucuresti, 2003, pp.: 64-67;

La garde nationale dans le journal Pruncul Român, in „Revue internationale d’histoire militaire”, Nr. 83, Fort de Vincennes, Paris, 2003, pp.: 11-28;

Istoricul Valeriu Florin Dobrinescu si Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc – INMER, in Dosarele Istoriei, Nr. 1 (89), Bucuresti, 2004, pp. 60-64;

Un posibil dictionar al strainilor care, in anii grei, au fost aproape de Exilul romanesc, in Caietele INMER, anul II, Nr. 2, martie, 2005, pp. 59-65;

–  L’arrivée et l’installation des Slaves sur le territoire de l’actuelle Roumanie, in „Slavica Occitania” (directrice: Dany Savelli) – La Roumanie aux marches du monde slave -, ed. Pierre Yves Boissau, Nr. 27, Universite` Toulouse II – Le Mirail, Toulouse, 2008, pp.: 15-28;

– Revoluția de la1848 – confirmare a modernizării românești și treptele parcurse (partea I), in „Viața Românească”, Nr. 6-7, Bucuresti, 2009, pp.: 1-9; partea a II-a, in „Viața Românească”, Nr. 8-9, Bucuresti, 2009, pp.: 20-46;

Societatea romaneasca a intrat in Europa la 22 Decembrie 1989, la ora 12 si 4 minute, in „Caietele Revolutiei”, 3 (22), Bucuresti, 2009, pp. 17-18.

 – Neo-patrimonial state and democraty in contemporary Romania (în colab. cu Ștefan Stanciugelu) în „European Journal of science and theology, Academic Organisation for Environmental Engineering and Sustenable Development”, Iași, 2012, pp.: 195-210.

 

Prezenta in comitete de redactie sau coordonare de reviste stiintifice:

 Courier, Newsletter of the National Commission of Romania for UNESCO, Bucuresti, membru in comiteul de redactie (1998-1999);

Caietele INMER, revista Institutului National pentru Memoria Exilului Romanesc (initiator si coordonator stiintific), Bucuresti (2004-2005);

Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies Jean Monnet, European Centre of Excellence, Universit of Oradea & University of Debrecen, Oradea, Press University (membru in Comitetul de redactie, din 2006).