Logo

Dalia Báthory – Curriculum vitae

 

DATE PERSONALE

Nume și prenume: Báthory Dalia – Agata
E-mail: dalia.bathory@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

iunie 2013 – prezent: Expert, IICCMER
octombrie 2009 – septembrie 2012: Cercetător doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai
septembrie 2008 – martie 2010: Redactor, Foaia transilvană

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
Master Studii Americane, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
Doctorat Studii Europene și Relații Internaționale, Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: Foarte bine
 • Franceză: Mediu
 • Maghiară: Mediu
 • Germană: Începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • Conferința Anuală a Institutului de Istorie Nicolae Iorga, 2014: Sistemul penitenciar comunist – anii ’80 versus anii ’50. 25 de ani de discurs
 • „Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe: Theories and Methods” [Genealogii ale memoriei ], 2011: Memory Traps: Uses and Abuses of Collective Memory in Politics [Capcane ale memoriei: uz și abuz de memorie colectivă în politică]
 • „Challenging Democracy at the Beginning of the 21st Century” , 2011: Is there a “Dictatorship” of Memory and Media over Deliberative Democracy? Questions of Discourse and Agency in the Civic Society [Există o „dictatură” a memoriei și a mass-media asupra democrației deliberative? Probleme de discurs și agency în societatea civilă]
 • “Panic and Mourning”, 2010: Broadcasting Panic in a Televised Revolution: the 1989 Events in Romania and the Revolutionists Viewers [Emițând panică într-o revoluție televizată: evenimentele din 1989 în România și revoluționarii telespectatori]

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Báthory Dalia, Memoria revoluției române din 1989 în film, Casa Cărții de Știinţă, Cluj Napoca, 2007

Volume colective

 • History of Communism in Europe, nr.4, Zetabooks, București, 2013;
 • History of Communism in Europe, nr. 5, Zetabooks, București, 2014;

Articole în volume sau reviste științifice

 • Weaving the Narrative Strings of the Authoritarian Regimes. Building Society with Bricks of Stories [Țesând firul narativ al regimurilor autoritare. Construind societatea prin narațiune], HCE no. 5, Zeta Books, Bucharest, 2014.
 • Transitional Justice: between Political Myth and Civil Society Reality [Justiție de tranziție: între mit politic și realitatea societății civile], HCE no.4, Zeta Books, Bucharest, 2013.
 • Pentru o epistemologie a memoriei: conceptualizarea discursului memoriei colective în postcomunism [Towards an epistemology of memory: conceptualizing post-communist collective memory discourse], Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 2013.
 • Báthory Dalia, Andreea Paul, Memorie versus istorie? Re-considerări ale unor consideraţii vechi şi noi despre relaţia dintre memorie colectivă şi istorie [Memory versus History? Re-considering old and new points of view on the relation between memory and history], Supliment la Anuarul Institutului de Istorie, Cluj-Napoca 2012;
 • „Is there a <Dictatorship> of Memory and Media over Deliberative Democracy? Questions of Discourse and Civil Society” [Există o dictatură a memoriei și mass-media asupra democrației deliberative? Probleme de discurs și societate civilă], Romanian Journal of International Studies III, 2, 2011, http://www.euro.ubbcluj.ro/rjis;

Recenzii

Jan Gross, Golden Harvest. Events at the Periphery of the Holocaust, în Între transformare și adaptare. Avataruri ale Cotidianului în regimul comunist din România, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, vol. VIII, 2013.

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

Bursă doctorală, 2009 – 2012: Bursă de cercetare doctorală POSDRU, cod proiect nr. 60185

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

Memorie colectivă și istorie în postcomunism, istoria și memoria comunismului, antropologie culturală, sociologie, psihologie socială, istorie socială, istoria Holocaustului etc.