Logo

Liliana Corobca – Curriculum vitae

 

DATE PERSONALE

Nume și prenume: Liliana Corobca
E-mail: liliana.corobca@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

23.09.2014 – prezent: Expert, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

15. 02. 2002 – 31.05. 2011: Cercetător ştiinţific, Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”

2004 – 2007: Lector universitar asociat, Universitatea din Ploieşti

2005 – 2007: Asistent universitar asociat, Universitatea din Bucureşti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, secţia română-latină, 1992 – 1997
Doctor în Filologie, Universitatea din Bucureşti, 1997-2001
Post-doctorat la New Europe College. Institute for Advanced Study. Black Sea Link Fellowship, 1 martie 2014-30 iulie 2014

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Rusă: Fluent
 • Franceză: Foarte bine
 • Germană: Bine
 • Engleză: Bine
 • Polonă: Mediu
 • Cehă: Mediu
 • Bulgară: Mediu
 • Chineză: Începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • 2 iunie 2015 – conferinţa ştiinţifică internaţională «ИСТОРИЯ КНИГИ И ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ. IV БЛЮМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (History of the Book and Censorship in Russia. IV), organizată de Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia: “Отдел Импорт-Экспорт румынского «Главлита»”, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 27-28 iunie 2014 – Simpozionul Naţional „Represiunea şi rezistenţa anticomunistă din România”, organizată de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română: Cenzură şi rezistenţă în regimul comunist, Rozavlea, Maramureş.
 • 7-8 iunie 2014 – Colocviul Naţional de Proză „Miza romanului românesc de azi”, organizată de Uniunea Scriitorilor din România: Miza romanului în timpul Războiului Rece, Alba Iulia, România.
 • 27-28 mai 2014 – conferinţa ştiinţifică internaţională “History of the Book and Censorship in Russia. III”, (Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): The Special Funds of Books in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 13-14 noiembrie 2012 – conferinţa naţională „Politică şi societate în epoca Ceauşescu”, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc: Mecanismele cenzurii în « epoca Ceauşescu », Bucureşti, România.
 • 21-22 septembrie 2012 – conferinţa internaţională „Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI”: Instituţia cenzurii şi accesul la documentele privind secretul de stat, Bucureşti, România.
 • 29-30 mai 2012 – conferinţa ştiinţifică internaţională “History of the Book and Censorship in Russia”, (organizată de Comitetul General al Educaţiei din regiunea Leningrad, Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): The Purge Process of Books in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 4-5 aprilie 2012 – conferinţa ştiinţifică internaţională “Privacy policy in law” (organizată de Comitetul General al Educaţiei din regiunea Leningrad, Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): Censorship and State Secret in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 30 iunie-3 iulie 2011 – Simpozionul Internaţional “Condemnation of communism – between justice and history” (Condamnarea comunismului – între justiţie şi istorie), organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR): Viaţa internă a cenzurii. Câteva aspecte, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 13 aprilie 2011 – Conferinţă, Centrul de Studii Ruse şi Sovietice, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti: Incursiune în cenzura sovietică (GLAVLIT). 1922-1991
 • 25-28 iunie 2009 – Simpozionul Internaţional «Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze şi consecinţe»,organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR): Un paradox: desfiinţarea cenzurii comuniste româneşti – D.G.P.T. în anul 1977, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 17 decembrie 2008 – Conferinţa lunară a Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române: Cenzura sovietică şi avatarurile ei socialiste. Declinul cenzurii româneşti
 • 3-5 iulie 2008 – Simpozionul Internaţional “Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR): „Procesul de epurare a cărţilor”, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 15-16 aprilie 2005 – Sesiunea anuală a cadrelor didactice: “Inter- and Intra Cultural Models and Metamorphoses”: Exilul românesc şi canonul literar contemporan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Instituţia cenzurii comuniste în România, 1949-1977, ediţie, note, prefaţă, postfaţă, vol.I-II, 400 și 384 pp., Editura Ratio & Revelatio, Oradea, 2014.
 • Controlul cărţii. Cenzura literaturii în regimul comunist din România, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2014, 376 pp.
 • Epurarea cărţilor în România. Documente (1944-1964), ediţie, note, prefaţă, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2010, 384 pp.
 • Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia (texte culese de Dumitru Covalciuc), Ediţie, note, Ed. Vestala, Bucureşti, 2009, 400 pp.
 • Poezia românească din exil (antologie, prefaţă, note), Ed. Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006, 403 pp.
 • Alexandru Busuioceanu, Un roman epistolar al exilului românesc, corespondenţă, 1942-1961, 2 vol., (Ediţie, note, traduceri, scrisoare introductivă, postfaţă), Ed. Jurnalul literar, 2003, Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2004, 304 şi 335 pp.
 • Personajul în romanul românesc interbelic (teză de doctorat), Ed. Universităţii din Bucureşti, 2003, 216 pp.

Volume colective

 • Dicţionarul General al Literaturii Române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005-2009.

Ediții critice

 • Mihail Sebastian. Ediţie critică, vol. I-II, Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2011.

Articole în volume sau reviste științifice

 • Reacții la cenzura comunistă în „Nesupunere si contestare in Romania comunista”. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. Volumul X, 2015, Ed. Polirom, Iaşi, 2015 (pp. 297 – 307).
 • Direcţia Import-Export în cadrul instituţiei cenzurii comuniste, Metaliteratură, nr. 5-6, 2013, Chişinău.
 • „Controlul cărţii”. Etapele de lucru în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor, Metaliteratură, nr. 3-4, 2013, Chişinău.
 • Проведение чистки книг в коммунистической Румынии в „История книги и цензуры. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Арлена Викторовича Блюма” (Aspecte privind epurarea cărţilor în România comunistă în Istoria cărţii şi a cenzurii…), Sankt-Petersburg, 2013 (pp. 240-246).
 • Desfiinţarea cenzurii comuniste româneşti – D.G.P.T. în anul 1977 în „Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe”, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011 (pp. 227-240).
 • Procesul de epurare a cărţilor, în “Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, Ed. Polirom, Iaşi, 2010 (pp. 65-77).
 • L’exile roumain et le canon littéraire contemporain, în “Modele şi metamorfoze inter- şi intra- culturale/ Models and inter and intra cultural metamorphosis” , Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006 (pp. 257-262).
 • Цензура и государственная тайна в коммунистической Румынии (Cenzura şi secretul de stat în România comunistă), Ленинградский юридический журнал, Sankt Petersburg, nr. 4, 2012.
 • Incursiune în cenzura sovietică (Glavlit), 1922-1991, „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2, 2012.
 • Censorship Institution in the Communist Regime in Romania (Some aspects) în “Dystopia. Journal for Totalitarian Ideologies and Regimes”, Center for the Study of Totalitarianism, Moldova State University, nr. I, 2012.

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

 • Fundația Culturală Magazin istoric, 17 aprilie 2015: Premiul „Dimitre Onciul” pentru volumul „Institutia cenzurii comuniste în România”
 • Landesregierung Oberösterreich, Ranitz Stipendium, Ottensheim am Donau, Austria ,15.IV-10.V.1013:  Die Zensur. Für Anfänger – Monolog in drei Akten.
 • Fundaţia Robert Bosch în colaborare cu Literaturhaus Berlin şi Herta Müller (01.10. 2012 – 30. 09. 2013): „Spurensuche/ În căutarea urmelor – Studiul moştenirii totalitarismului în Europa de Sud-Est”.
 • Kreisau Foundation for Mutual Understanding of the George Bell Institute (Polonia-Anglia), supported by the Robert Bosch Stiftung, Germania (15.04. 2011 – 31.03.2012): “Censorship Institution in Totalitarian Regimes”
 • Institutul Cultural Român din Paris, 1-30 iunie 2011: Rezidenţă în cadrul proiectului “Les critères d’épuration des livres dans le régime communiste”.
 • Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 1.10.2009-30.09.2010: Rezidenţă de creaţie.
 • Participare la manifestarea internaţională „Nordul Bucovinei, Regiunea Herţa şi Nordul Basarabiei – istorie şi civilizaţie românească” (21-29 iunie 2001, regiunea Cernăuţi, Ucraina).

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

Cenzura în regimurile totalitare. Istoria cenzurii. Instituţiile cenzurii în blocul comunist.

Exil, deportare, migrație. Sociologia culturii. Literatura exilului. Istora literaturii române şi moldovenești.

Diplomaţie culturală.