Logo

Cosmin Budeancă – Curriculum vitae

 

DATE PERSONALE

Nume și prenume: Budeancă Florin Cosmin
E-mail: cosmin.budeanca@iiccmer.ro

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

2006-prezent: Expert, șef de serviciu, director general, IICCMER
2000-2006: Cercetător, Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca
2000-2001: Profesor suplinitor, Grupul Școlar de Transporturi Căi Ferate Cluj-Napoca
1999-2000: Profesor suplinitor, Grupul Școlar Industrial „Tehnofrig” Cluj-Napoca
1998-1999: Profesor suplinitor, Școala Generală „Gelu Românul” Dăbâca

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 1993-1997
Master Studii aprofundate în Istorie Orală, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 1997-1998
Doctorat Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 2001-2008
Post-doctorat Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 2011-2013

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: Mediu
 • Germană: Începător

CONFERINȚE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ȘTIINȚIFICE, MANIFESTĂRI
(în ultimii 5 ani, selectiv)

 • Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity, 17-18 septembrie 2015, Lodz, Polonia – Oral History and the History of Romanian Communism. Themes and Institutionalised Development after 1990
 • Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991), 17-19 iunie 2015, București – Institutional Aspects Concerning Conservation and Capitalization of Communism Memory in Romania
 • După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul, 8-11 iunie 2015, Făgăraș – Sâmbăta de Sus – Rolul preoților evanghelici lutherani în emigrarea sașilor din România în perioada 1978-1989
 • Professional Fraternity. Cooperation and Conflicts among the Security Services in the Soviet Block, 12-14 februarie 2015, Budapesta, Ungaria – The Romanian-Soviet cooperation and the beginnings of Securitatea (Romanian political police)
 • “Social revolution” or “wild restructuring?” Social consequences of property transformations in Poland (1944-1956), 19-21 noiembrie 2014, Lublin, Polonia – The Soviet Model and the Beginnings of Collectivization of Agriculture in Communist Romania
 • După 25 de ani (1989-2014). Victime, Memorie, Justiție, 12-15 noiembrie 2014, București – Închisoarea din Râmnicu Sărat – parte a sistemului carceral din România comunistă
 • Die Rumäniendeutschen nach zwei Weltkriegen. Tagungsbeiträge, 24-25 octombrie 2014, Sibiu – Efectele exproprierilor și naționalizărilor asupra etnicilor germani: integrarea în Cooperativele Agricole de Producție și migrația spre orașe, în perspectiva românilor
 • Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, 9-12 iulie 2014, Făgăraș – Sâmbăta de Sus – Sandor Imre – destinul unui preot romano-catolic în temnițele comuniste
 • Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, 4-7 iulie 2013, Făgăraș – Sâmbăta de Sus – Demersuri instituționale de memorializare a comunismului românesc
 • Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption, 25-27 aprilie 2013, Alba Iulia – The role of the Ploughmen’s Front Political Organisation in the Process of Agricultural Collectivization in Romania (1949-1953) (împreună cu Sorin Radu)
 • Familienzusammenführung versus Freikauf der Deutschen aus Rumänien in der Zeit des Kommunismus, 19-20 Aprilie 2013, Sibiu – Emigrarea germanilor în percepția comunităților românești
 • Germans under Observation in Cold War. State Control and the Observation of German Minorities and Displaced Ethnic Germans in Eastern and Southeast Central Europe and in the Two Germanies by the State Security Services of the Socialist States 1945-1990, 15-17 noiembrie 2012, Pécs, Ungaria – The Bishop Albert Klein and the Emigration of Germans from Romania (1969-1989). Some aspects
 • Regimurile comuniste – memorie recentă pentru o societate deschisă, 1-3 august 2012, Făgăraș – Sâmbăta de Sus – Slujitorii lui Hippocrates în recluziune. Considerații privind rolul medicilor deținuți în spațiul concentraționar comunist românesc
 • The German Diaspora in Eastern and Central Europe and the Former Soviet Union, 22-23 iunie 2012, Durham, Great Britain – Involvement of Romanian former Communist Political Police (Securitatea) in the Process of Romanian Germans Emigration (1978-1989)
 • Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, 10-13 noiembrie 2011, Sibiu – Rolul elitelor în transformările socio-demografice ale comunităților germane din Transilvania în a doua jumătate a secolului XX. Preliminarii la un proiect de cercetare.
 • Condamnarea comunismului – între justiție și istorie, 30 iunie – 3 iulie 2011, Făgăraș – Sâmbăta de Sus – Aspecte privind mișcarea de rezistență armată din România. Organizația condusă de maiorul Vasile Duma (1949-1951)

PUBLICAȚII
(în ultimii 10 ani, selectiv)
Volume de autor

 • Represiunea politică în România comunistă. „Garda Albă” – organizație subversivă inventată de Securitatea hunedoreană, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010

Volume colective

 • Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, Iași, Polirom, 2014 (co-coord.)
 • Destine individuale și colective în comunism, Iași, Polirom, 2013 (co-coord.)
 • Experiențe carcerale în România comunistă, vol. I-VI, Iași, Polirom, 2007-2012 (coord.)
 • Sfârșitul regimurilor comuniste. Cauze, desfășurare și consecințe, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011 (coeditor)
 • Mișcarea de rezistență anticomunistă din România. Grupul „Cruce și Spadă”. Mărturii, ediția a II-a revăzută și adăugită, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010 (coeditor).
 • Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, Polirom, 2009 (co-coord.)
 • Forme de represiune în regimurile comuniste, Iași, Polirom, 2008 (coord.)
 • Făgăraș. Închisoarea polițiștilor, vol. I-III, Cluj-Napoca, Mega, 2007 (coautor)
 • Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală, I-II, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006 (coeditor)
 • Rezistența anticomunistă din România. Grupul „Capotă-Dejeu” (1947-1957). Mărturii, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006 (coeditor)

Articole în volume sau reviste științifice

 • The Merchants of Human Beings: The Securitate’s Role in the Emigration of Romania’s Germans (1978-1989), în „Transylvanian Review”, vol. XXIV, no. 1, Spring 2015, pp. 59-78 – revistă indexată ISI – social sciences
 • The “Comrades”, Propaganda and the Collectivization of Agriculture in Eastern Europe. The Ploughmen’s Front in Romania, in „Historický časopis”, 2015, 63, 1, pp. 113-135, Bratislava, Slovacia (împreună cu Sorin Radu, Flavius Solomon) – revistă indexată ISI – web of science
 • Romulus Zăroni: Un personaj politic atipic de la jumătatea secolului XX, în „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc”, IX (2014). Marginalități, periferii și frontiere simbolice”, Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.), Iași, Polirom, 2014, pp. 59-86 (împreună cu Sorin Radu)
 • Efectele exproprierilor și naționalizărilor asupra etnicilor germani: integrarea în Cooperativele Agricole de Producție și migrația spre orașe, în perspectiva românilor, în Hannelore Baier (editor), „Abbrüche und Aufbrüche. Die Rumäniendeutschen nach zwei Weltkriegen. Tagungsbeiträge / Rupturi și noi începuturi. Germanii din România după cele două războaie mondiale. Comunicările unui simpozion”, Sibiu, Honterus, 2014, pp. 69-98.
 • „Biserica nu emigrează”. Episcopul Albert Klein și emigrarea preoților evanghelici lutherani din România în ultimele două decenii ale regimului comunist I-II, în „Arhivele Totalitarismului”, an XXI, nr. 78-79 (1-2/2013), pp. 166-179; nr. 80-81 (3-4/2013), pp. 165-178.
 • „Die Mehrheit wollte weg, wollte um jeden Preis weg”. Die Auswanderung der Rumäniendeutschen während des Kommunismus in der Wahrnehmung der Rumänen, in „Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas”, München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig Maximilians Universität München, 8(62), 4/2013, pp. 378-395.
 • Implicarea Frontului Plugarilor în procesul de colectivizare a agriculturii – acțiuni pregătitoare, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 17/1/2013, pp. 207-228 (împreună cu Sorin Radu).
  The Emigration of Teachers of German Origin from Romania between 1978-1989, în „The Scientific Journal of Humanistic Studies”, no. 8, year 5, March 2013, pp. 68-77.
 • „Între două patrii”. Percepția românilor asupra etnicilor germani emigrați din România, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, (editori), „Sfârșitul regimurilor comuniste. Cauze, desfășurare și consecințe”, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, pp. 168-195.
 • Efecte ale transformărilor socio-economice din comunitățile germane după al II-lea război mondial, în percepția românilor, în Elena Rodica Colta (coord.), „Minoritar în Europa. Memorie, istorie, destin. Lucrările Colocviului internațional de antropologie culturală din 27-28 mai 2010”, Arad, Complexul Muzeal Arad, 2011, pp. 150-186.
 • Divorțul în familiile foștilor deținuți politici, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), „Stat și viață privată în regimurile comuniste”, Iași, Polirom, 2009, pp. 161-179.
 • Percepția emigrării etnicilor germani în perioada 1945-1989 în memoria colectivă a comunităților românești, în „AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală”, IX, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 170-215.
 • Impactul exproprierilor și naționalizărilor asupra etnicilor germani în percepția românilor, în „AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală”, VIII, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 43-80.
 • Alegerile din 19 noiembrie 1946 din zona Huedinului (județul Cluj) în memoria colectivă, (coautor), în Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea (editori), Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 de la memoria colectivă la cercetarea istorică, București, Fundația Academia Civică, 2007, pp. 337-361.
 • Die Deportierung 1945 der Volksdeutschen in die Sowjetunion, în Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare / Die Siebenbürger Sachsen zweischen Heimatreue und Entwurzelung, Cluj-Napoca, Accent, 2006, pp. 319-354.
 • Deportarea etnicilor germani în Uniunea Sovietică din 1945 în percepția românilor, în Corneliu Gaiu, Valentin Orga (eds.), „Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare / Die Siebenbürger Sachsen Zweischen heimatreue und entwurzelung”, Cluj-Napoca, Accent, 2006, pp. 287-318.
 • Percepția emigrării etnicilor germani după 1989 în memoria colectivă a comunităților românești, în Traian Rotariu, Sorina Bolovan, Ioan Bolovan (coord.), „Populația României. Trecut. Prezent. Viitor”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 346-365.

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ȘI DE CERCETARE

Istorie recentă; istorie orală; imaginar social; mentalități colective