DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Mareș Clara
 • E-mail: clara.mares@www.iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • 2006 – prezent: Expert cercetare, IICCR/IICCMER
 • 2000-2005: Expert Serviciul Cercetare, CNSAS
 • 2000: Redactor de carte, Corint

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Facultatea de Istorie, Universitatea București
 • Master Relații Internaționale la Centrul de Studii Euro-atlantice al Universităţii București

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: Bine (C 2)
 • Franceză: Mediu (B1)
 • Germană: Începător (A2)

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • Conferința „State Violence and Civic Resistence in Postsocialist Romania”, organizată de ICR New York la Boston, SUA, aprilie 2011: Despre Piața Universității;
 • Conferința internațională „History and Memory. The Soviet Past, 1953-1990” Vilnius Lituania, 2011: The Usual suspects. Methods employed by the Romanian Securitate in the surveillance of writers in the Late 80;
 • Școala de vară de la Sighet, organizată de Academia Civică, 16-22 iulie 2012: Ion D. Sîrbu, decameroanele unui atlet al lucidității;
 • A III-a conferință națională „Comunismul Românesc”, organizată de CNSAS și Institutul Nicolae Iorga, 14-15 martie 2013: Ion D. Sîrbu și contemporanii săi. Tipare comportamentale;
 • Masa rotundă organizată de Biblioteca Academiei Române (alături de Dan C Mihăilescu, George Ardeleanu, Ioan Stanomir), oct. 2012: Cărți arestate, autori încarcerați;
 • Conferință „Societatea multilateral dezvoltată”. O perspectivă psiho-ideologică de analiză a comunismului din România, Brașov, Facultatea de Științele Comunicării a Universității Transilvania: Disciplinarea societății românești: teroare și ideologie;
 • Colocviile Ion. D. Sîrbu, Craiova 11-12 oct. 2013: „Obiectivul” Ion D. Sîrbu;
 • Școala de Vară „Fenomenul Pitești”, Pitești, iulie 2014: Galeria cu portrete;
 • Colocviul „Cercul literar de la Sibiu. Cornel Regman 95, Ion D. Sîrbu 95”, Teatrul Odeon, București, noiembrie 2014: Ion D. Sîrbu la 95 de ani;
 • Simpozionul „In memoriam Dinu Pillat”, vila Florica, Argeș, noiembrie 2014: Despre admirație. Studiu de caz Dinu Pillat – George Călinescu în dosarele Securității;
 • Conferința „Femei în comunism – destine individuale și colective”, Institutul Cultural Român, București, 8 martie 2018: Lizi și Gary. Despre dragoste printre securiști și microfoane;
 • Școala de Vară „Fenomenul Pitești”, Pitești, septembrie 2018: Detenția la feminin. Intelectuale închise de regimul comunist;
 • Conferința CNSAS „Comunismul Românesc”, ediţia a noua, martie 2019: Fetele verzi din închisorile roșii. Despre detenția femeilor legionare.

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securității, editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011.

Volume colective

 • Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989. Dicţionar, editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004
 • Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii 1959-1989, editura Nemira, Bucureşti, 2005
 • Dicţionarul Penitenciarelor din România comunistă (1945-1967), editura Polirom, 2008
 • Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii, Anuarul IICCR 2009
 • Nesupunere și Contestare în România comunistă, Anuarul IICCMER, 2015
 • Locuri ale suferinței: închisori, lagăre și colonii, Anuarul IICCMER,Polirom, 2019
 • România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Rezistenţă, opoziţie, disidenţă. Dicţionar biografic, coordonator O Roske, INST, lucrare în curs de apariție

Articole în volume sau reviste științifice

 • Trupele de securitate. Organizare, structură şi zone de responsabilitate – 1968, în volumul Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, C.N.S.A.S., 2001, p. 92-100;
 • Vizită de lucru la Moscova, în 1988, în Arhivele Securităţii nr. 1, editura Pro Historia, Bucureşti, 2002, p. 228-232;
 • Noica despre Steinhardt la Securitate, în Dosarele Istoriei, nr. 10 (74) 2002, p. 49;
 • Grupul Teodor Şuşman, în Dosarele Istoriei, nr. 12 (76) 2002, p. 53-57;
 • Elite urmărite 1973-1989. Cazul Nicu Steinhardt, D.U.I. “Scriitorul” în Analele Sighet 10, Fundaţia Academia Civică, 2003, p. 461-471;
 • Povestea neştiută a Jurnalului fericirii în Anuarul I.R.I.R., vol. I, Despre Holocaust şi comunism, editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 72-76;
 • “Cine nu e cu noi, e împotriva nostră…”. Anihilarea libertăţii de gândire în România comunistă (1944-1953), în Rost, manifest românesc, an I, nr. 4, iunie 2003;
 • Excluderile din Partidul Muncitoresc Român în anii 1956-1957, în Arhivele Securităţii nr. 2, editura Nemira, Bucureşti, 2004, p. 497-505;
 • Recenzia unei cărţi şi a unui dosar. (Cornel Jurju şi Cosmin Budeancă, Suferinţa nu se dă la fraţi…, Mărturia Lucreţiei Jurj despre rezistenţa anticomunistă din Apuseni (1948-1958), editura Dacia, Cluj Napoca, 2002), în Arhivele Securităţii nr. 2, editura Nemira, Bucureşti, 2004, p. 497-505;
 • Prevenirea ca metodă de represiune a Securităţii. Mediul artă-cultură 1987-1989, în Observator cultural, an IV, serie nouă nr. 16 (273), 16-22 iunie 2005;
 • „Scriitorul”/ Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989) în Şcoala Memoriei 2005, Fundaţia Academia Civică, 2005, p. 132-156.
 • Fundamentele experimentului Piteşti, în Arhivele Securităţii nr. 3, editura Nemira, Bucureşti, 2006, p. 100-112;
 • In memoriam Virgil Ierunca în De ce trebuie condamnat comunismul, Anuarul Institutului de Investigare a crimelor Comunismului în România, vol. I, 2006, p.19-22.
 • Represiunea Securităţii împotriva scriitorilor în anii 1986-1988, în De ce trebuie condamnat comunismul, Anuarul Institutului de Investigare a crimelor Comunismului în România, vol. I, 2006, p. 201-214.
 • Pânza de păianjen. I.D. Sîrbu în plasa Securităţii în Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii, Anuarul IICCR 2009. p. 263-288.
 • Occidentul, paradisul refuzat lui Ion D. Sîrbu, în Nirvana Socială, Petrila, nr. 2, iunie 2009
 • Ion D. Sîrbu şi revanşa lucidităţii. Reperele securistice ale unei vieţi de scriitor, în Verso, Cluj Napoca, nr. 71, octombrie 2009.
 • Intelectualii și Piața Universității, articol publicat pe site-ul IICCMER, Secțiunea Mineriade 1990 și, parțial, în suplimentul special dedicat subiectului de cotidianul Evenimentul zilei pe 14 iunie 2010.
 • Redactarea biografiilor lui Ion D. Sîrbu, Constantin Noica, Constantin Pillat și Alexandru Paleologu pentru Portalul Educației realizat de Departamentul Politici Publice și Parteneriate
 • Ion D. Sîrbu – o viață între oglinzi în revista Vatra (pp. 61-66), numărul cu tema Comunism versus tradiție, Târgu Mureș, 2011
 • Pieces of a „Non-Existent” File: Ana Blandiana în Transylvanian Review (pp. 119-132), vol. XIX Supplement No. 5, 2010. Recent Studies on Past and Present III. Time, Text and Thought, editat de Alexandru Simon, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies,
 • Intelectualii. Cotidian și identitate publică în timpul regimului Gheorghiu-Dej, în volumul Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator, Polirom, București, 2012.
 • Decameroanele unui atlet al lucidității în revista Tribuna de la Cluj (septembrie 2012).
 • Destin de scriitor, destin de roman. Nicu Steinhardt şi Dinu Pillat, comunicare destinată simpozionului internaţional de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus (22 – 25 iulie 2010), publicată în vol. Destine individuale și colective în comunism, coord. Cosmin Budeancă și Florentin Olteanu, IICCMER/Memorialul Rezistenței anticomuniste „Țara Făgărașului”, Polirom, București, 2013
 • Între tipar și sertar. Strategii și opțiuni ale scriitorilor în anii 80. Studiu de caz Ion D. Sîrbu în volumul Politică și societate în „epoca Ceaușescu”, IICCMER, Polirom, București, 2013.pp. 203-210.
 • „Obiectivul” Ion D. Sîrbu în vol. „Colocviile Ion. D. Sîrbu” ed. Autograf MJM, Craiova, 2014, pp. 28-36.
 • Scriitorul și lectorul. Corespondenţa publică și secretă dintre Ion D. Sîrbu și Jean Louis Courriol, în Observator cultural, nr. 938/ septembrie 2018.
 • Micile bătălii ale unei mari victorii. Ion D. Sîrbu și Securitatea în volumul Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989), Ed. Autograf MJM, Craiova 2019, (pp. 107-116).
 • „Cred că Dumnezeu l-a iubit, pentru că nu l-a lăsat să-și vadă dosarele”interviu cu Andreea Teliban în volumul Caiete Critice, nr. 6 -7 (380-381) iunie-iulie 2019
 • Fenomenul Pitești, explicații istorice în Observator Cultural, nr. 994, nov. 2019
 • Fișe biografice Ioana Berindei, Maria Ioana Cantacuzino, Olga Caba, Alice Voinescu, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu pentru pagina oficială a IICCMER

Recenzii

 • Perfectul acrobat. Leonte Răutu. Măştile răului, (Vl. Tismăneanu, Cr. Vasile), recenzie Humanitas, 2008.
 • Adevăr și mistificare în jurnale și memorii apărute după 1989, Ana Selejan, recenzie, ed. Cartea Românească, București, 2011, publicată în Anuarul IICCMER 2012,
 • Eu sunt scribul…. Amintiri şi poezii din închisoare, Mihai Buracu, Editura Filos, Mioveni, 2012, publicată pe site-ul IICCMER dec. 2012
 • Despre taţi exemplari şi fiice devotate
  Meditaţii pe marginea documentarului Tatăl meu, Lucian Blaga publicat pe site-ul IICCMER, iunie 2015
 • În numele tatălui. Supraviețuire și reintegrare socioprofesională în familiile arhitecților deținuți politici din România comunistă (Vlad Mitric Ciupe) – recenzie publicată pe site-ul IICCMER , martie 2018
 • Cel mai frumos Ploiești, Oana Purice (coordonator), AEDU, București 2019, recenzie publicată pe pagina AEDU, ianuarie 2020

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

 • Volumul Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securității, editura Curtea Veche, 2011, a primit premiul pentru Eseu/Memorialistică al revistei Observatorul Cultural în martie 2012 și a fost nominalizat la Gala Industriei de Carte, mai 2012

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Metodele folosite de Securitate pentru supunerea şi controlul societăţii româneşti, formele de teroare utilizate de regimul comunist, intelectualii şi regimul comunist: participare şi rezistenţă, controlul elitelor, strategii de supraviețuire în condițiile presiunilor ideologice, maniere de colaborare, comportamente și reacții ale românilor față de regimul comunist, biografii ale deținuților politici.