Logo

Constantin Vasilescu – Curriculum vitae

DATE PERSONALE

Nume și prenume: Vasilescu Constantin
E-mail: constantin.vasilescu@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Martie 2007 – prezent:  Colaborator/Expert 1A, Serviciul Muzee-Memorie; Departamentul de Politici Publice şi Parteneriate; Serviciul Analiza Regimului Comunist, IICCR/IICCMER

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Facultate: 2001 – 2005, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, specializarea „Istorie contemporană românească”
Master: 2005 – 2007, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie: „România în secolul XX”

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: Mediu
 • Franceză: Mediu
 • Rusă: Începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • 9 octombrie 2015, Bucureşti, Conferinţa internaţională „Justice in Communist and Post-communist Regimes”: „Procesul Vişinescu. Desfăşurare şi semnificaţii”.
 • 8-11 iulie 2015, Simpozionul internațional „După 25 de ani. Evaluări şi reevaluări istoriografice privid comunismul”: „Procesul Vişinescu. Desfăşurare şi semnificaţii”.
 • 5-12 iulie 2015, Școala de vară a IICCMER: „Omişi de istorie, prezenţi în memorie, trimişi în justiţie. Alexandru Vişinescu, Ioan Ficior şi procesele lor”.
 • 25 august 2014, Universitatea de vară „Închisoarea tăcerii, o experienţă în comunism”: „Identitatea morții. Despre victime și responsabili la Periprava”.
 • 10 iulie 2014, Școala de vară a IICCMER: „Rezistența armată anticomunistă”
 • 10 iulie 2014, Simpozionul internațional „Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism”: „Identitatea morții. Victime și responsabili în colonia de muncă Periprava”.
 • 8 aprilie 2014, „Şcoala altfel – Drepturile omului în istoria recentă a României”: „Rezistenţa armată: reprezentări teoretice şi cinematografice”.
 • 25 iulie 2013, Şcoala de vară „Fenomenul Piteşti”: „Rezistenţa armată anticomunistă din România. O privire de ansamblu şi un studiu de caz”.
 • 10 iulie 2013, Şcoala de vară „Ce înseamnă comunismul pentru mine”: „Rezistenţa armată anticomunistă din România. Grupul Arsenescu”.
 • 4–7 iulie 2013, Simpozionul internaţional „Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social”: „Ascensiune şi declin în cadrul aparatului de Securitate. Studiu de caz: maiorul Aurel Ceia”.
 • 2012, Simpozionul „Piteşti – Reeducarea prin tortură”: „Mutaţii psihice şi abuzuri psihiatrice în anchetele politice. Cazul loturilor Arsenescu”.
 • 1-3 august 2012, Simpozionul internaţional „Regimurile comuniste – memorie recentă pentru o societate deschisă”: „Complotul din Batalionul 27 Vânători de Munte. Tentativă de rezistenţă anticomunistă sau înscenare judiciară?”.
 • 30 septembrie – 2 octombrie 2011, Simpozionul „Piteşti – Reeducarea prin tortură”: „Aspecte inedite ale reeducării de la Gherla. Tentative de reeducare asupra partizanilor grupului Arsenescu”.
 • 30 iunie – 3 iulie 2011, Simpozionul internaţional „Condamnarea comunismului – între justiţie şi istorie”: „Implicarea clericilor în rezistenţa armată anticomunistă: cazul ieromonahului Pimen Bărbieru”.
 • 22–25 iulie 2010, Simpozionul internaţional „Destine individuale şi colective în comunism”: „Radiografia unor destine. Bandiţi în grupul Arsenescu”.
 • 12–14 iulie 2008, Simpozionul internaţional „Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”: „Dintr-un lagăr în altul. Reinserţia socio-profesională a foştilor deţinuţi politici”.

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Rezistenţa armată. O istorie în imagini, editura Predania, Bucureşti, 2013 (editor).

Volume colective

 • Nesupunere şi contestare în România comunistă, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), vol. X, Editura Polirom, 2015 (coordonator alături de Clara Mareş).
 • Experienţe carcerale în România comunistă, vol. I-VI, editura Polirom, Iaşi, 2007-2012 (coeditor).

Articole în volume sau reviste științifice

 • „Identitatea morţii: victime şi responsabili în colonia de muncă Periprava” în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism (în curs de apariţie).
 • „La limita răbdării şi dincolo de ea. Grupul Ninei Dombrovschi şi «atentatul» de la magazinul Textila” în Anuarul IICCMER, vol. X, Nesupunere şi contestare în România comunistă, Editura Polirom, Iaşi, 2015.
 • „Cotidianul unui partizan. Studiu de caz: Gheorghe Arsenescu” în Anuarul IICCMER, vol. VIII, Între transformare şi adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, Editura Polirom, 2013.
 • „Mutaţii psihice şi abuzuri psihiatrice în anchetele politice. Cazul loturilor Arsenescu”, în Ilie Popa (coord.), Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Piteşti, 2013.
 • „Radiografia unor destine. Bandiţi în grupul Arsenescu”, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Destine individuale şi colective în comunism, Polirom, Iaşi, 2013.
 • „Aspecte inedite ale reeducării de la Gherla”, în Ilie Popa (coord.), Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Piteşti, 2012.
 • „Complotul din batalionul 27 Vânători de Munte. Tentativă de rezistenţă anticomunistă sau înscenare judiciară?”, în „Remembrance in time” (eBook), pp. 817-840, accesibil online la http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf.
 • „Cazul Periprava. Între realitate istorică şi tabloidizare” în Magazin istoric, anul XLIX, serie nouă, nr. 4 (577), aprilie 2015.
 • „Complotul vânătorilor de munte. O farsă judiciară”, în Magazin istoric, anul XLVII, serie nouă, nr. 8 (557), august 2013, partea I-a.
 • „Complotul vânătorilor de munte. O farsă judiciară”, în Magazin istoric, anul XLVII, serie nouă, nr. 9 (558), septembrie 2013, partea II-a.

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

Rezistenţa armată anticomunistă; universul concentraţionar comunist.