Logo

Florin Soare – Curriculum vitae

 

DATE PERSONALE

Nume și prenume: Florin S. Soare
E-mail: florin.soare@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

august 2007 – prezent: Colaborator/Expert IA: Biroul Investigaţii Speciale; Biroul Cercetare-Documentare, Departamentul Politici Publice şi Parteneriate, Departamentul Economie, Societate, Instituţii, Serviciul analiza regimului comunist – politici educaţionale şi de memorie şi Serviciul Analiza regimului comunist, IICCR/IICCMER

octombrie 2009 – februarie 2013: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Istorie Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie – coordonator seminar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Licenţiat al Facultăţii de Istorie, secţia Istorie, Universitatea din București (2007)
Master Studii aprofundate de istorie contemporană – Universitatea din București, Facultatea de Istorie (2007-2009)
Doctor în Ştiinţe Umaniste – Universitatea din București, Facultatea de Istorie (2012)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: mediu
 • Franceză: mediu
 • Germană: începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • Simpozionul Internaţional „DUPĂ 25 DE ANI. EVALUĂRI ȘI REEVALUĂRI ISTORIOGRAFICE PRIVIND COMUNISMU”, 8-11 iulie 2015: O provocare instituțională. IICCMER și sesizările penale împotriva foștilor comandanți de penitenciare din perioada 1948-1964
 • Simpozionul Internaţional „IDENTITĂȚI SOCIALE, CULTURALE, ETNICE
  ȘI RELIGIOASE ÎN COMUNISM”, 9-12 iulie 2014: Generaţiile decretului 770. Impact social şi perspective
 • Conferinţa „Arhivele Comunismului – între discurs şi realitate”, București, 23 august 2013: Arhive nevalorificate: Arhiva Ministerului Sănătăţii
 • Conferinţa doctoranzilor Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie Bucureşti, 12-13 mai 2011: „Instituţii represive angrenate în proiectul demografic, în ultima decadă a regimului comunist din România”
 • Conferinţa „Partidul Comunist Român (PCR) după 90 de ani: Experienţa comunismului în România” Bucureşti, 10-11 mai 2011: „De la poliţia politică la poliţia natalităţii. Rolul Ministerului de Interne în politica demografică din România 1966-1989”
 • Colocviu internaţional: Studii de istorie socială în România. Noi perspective, București, 12-13 iunie 2010: Politica privind Contracepţia în România Comunistă
 • Conferinţa Naţională „După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului in Romania: cauze, desfăşurare, consecinţe”. Iaşi, 12-13 noiembrie 2009: Interzicerea avortului – mijloc de constrângere şi control în România anilor ’80

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Coautor alături de Corina Doboș, Luciana Jinga, Roman Cristina, al volumului Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. O perspectivă comparativă, vol.1, Iași, Polirom 2010.
 • Coordonator alături de Luciana Jinga al volumului Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Instituții și practici, vol. 2, Iași, Polirom, 2011.

Volume colective

 • Coordonator al volumului Politică şi societate în Epoca Ceauşescu, Iaşi, Polirom, 2014.

Articole în volume sau reviste științifice

 • „Controlling and constraining. The prohibition of abortion in 1980’s Romania”, în Elena Bărbulescu, People and the State. Divergent Medical Discourses, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.
 • „Alexandru Bârlădeanu – o schiţă biografică”, în Anuarul Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. VII, Iaşi, Polirom, 2012.
 • „Ceauşescu’s population policy: a moral or an economic choice between compulsory and voluntary incentivised motherhood?”, în European Journal of Government and Economics, Vol. 2, No. 1, 2013.
 • „Politica natalistă în România 1966-1989”, în Dicţionarul comunismului (coord. Stéphane Courtois), Iaşi, Polirom, 2008.
 • „Familia, căsătoria şi divorţul între ideologia comunistă şi pronatalism”, în Florin S. Soare (coord.) Politică şi societate în Epoca Ceauşescu, Iaşi, Editura Polirom, 2014.
 • „Generațiile decretului 770. Impact social și perspective”, în Cosmin Budeancă (coord.) Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iaşi, Polirom, 2015 (în curs de apariţie)

Recenzii

 • Ion Manolescu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Explorări în comunismul romanesc. Volumul I, Iaşi, Polirom, 2004, 447 pag., în „Analele Universităţii din Bucureşti”. Seria Istorie, an LIV, 2005, pp. 106-109

ALTE MENŢIUNI

Expoziţii

 • Coorganizator al expoziţiei „CEI DIN LUME FĂRĂ NUME”. Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu, vernisată pe 19 octombrie la Muzeul Naţional al Ţăranului Român
 • Organizator: Expoziţia Represiunea comunistă în România (1945-1965). Numitorul comun: moartea, vernisată pe 20-21 noiembrie 2014.

Diverse

 • Implicarea în organizarea și desfășurarea mai multor de proiecte educaţionale, expoziţionale, conferinţe, colocvii, workshop-uri, ateliere, proiecţii de film etc.

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE
Istoria României în Secolul XX, subiecte legate de istoria comunismului: structurile de putere ale Partidului Comunist Român, politici sociale iniţiate de regimul comunist, tranziţia post-comunistă.