The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile

the13-19 Alecu Russo Street, 5th floor,
ap. 11, district 2, Bucharest

(b)T: + 40 21 316 7565/+ 40 21 316 7557
F: + 40 21 316 7552

(c)office@iiccmer.ro

Contact

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru.

Contact

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

office@iiccmer.ro

+40 21 316 7565 | +40 21 316 7557

Str. Alecu Russo, nr. 13-19 etaj 5, ap. 10, Sector 2, Bucureşti, 020522.

Program de audienţe: în zilele de miercuri, între orele 11.00 şi 13.00


Cererea de audienţă pentru membrii conducerii IICCMER trebuie să cuprindă:

  • datele de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu) ale persoanei care solicită audienţă;
  • datele de contact, inclusiv un număr de telefon;
  • scurtă descriere a situaţiei care urmează a fi prezentată în cadrul audienţei.

Cererile de audienţă vor fi depuse la sediul IICCMER sau pot fi trimise prin poştă, pe fax sau e-mail. Programarea pentru audienţe se va face în prealabil, prin contact telefonic, de către secretariat. În funcție de activitatea IICCMER și de disponibilitatea petentului, audiența se conferă în maximum 10 zile de la momentul programării.


Persoana responsabilă pentru Legea 544/ 2001: Adriana Moroianu, e-mail: adriana.moroianu@iiccmer.ro.