Recommended reading | Professors

Publicații IICCMER

 1. ***, De ce trebuie condamnat comunismul, Anuarul IICCR, vol. I, Polirom, 2006.
 2. Lucia Hossu Longin, Memorialul Durerii. O istorie care nu se învaţă la şcoală, Humanitas, 2007.
 3. ***, Elite comuniste înainte și după 1989, Anuarul IICCR, vol. II, Polirom, 2007.
 4. Cosmin Budeancă (coord.), Experiențe carcerale în România comunistă, vol. I, Polirom, 2007.
 5. Vasile Paraschiv, Memorii, Curtea Veche, 2007.
 6. Victor Roşca, „Moara lui Kalusek”. Începutul represiunii comuniste, Curtea Veche, 2007.
 7. ***, Ce înseamnă comunismul pentru mine, Curtea Veche, 2007.
 8. Alin Mureșan, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, Polirom, 2007.
 9. ***, Communisme, Un totalitarisme ordinaire, nr. 91/92 (L’age de l’homme, 2007).
 10. ***, „Ne împăcăm cu comunismul? – Legea lustraţiei în dezbatere publică” (broșură).
 11. Andrei Muraru (coord.), Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945- 1967), Polirom, 2008.
 12. Stelian Tănase (coord.), Dosarul Brucan. Documente ale Direcţiei a III-a Contraspionaj a Departamentului Securităţii Statului (1987-1989), Polirom, 2008. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Radu Ioanid.
 13. Cosmin Budeancă (coord.), Florentin Olteanu (coord.), Forme de represiune in regimurile comuniste, Polirom, 2008.
 14. Cosmin Budeancă (coord.), Experienţe carcerale în România comunistă, vol II, Polirom, 2008.
 15. Stephane Courtois (coord.), Dicţionarul comunismului, Polirom, 2008.
 16. Larisa Turea, Cartea Foametei, Curtea Veche, 2008.
 17. O istorie a comunismului din România – manual pentru liceu, (ediţie revăzută), Polirom, 2009.
 18. Raluca Grosescu şi Raluca Ursachi, Justiţia penală de tranziţie de la Nürnberg la comunismul românesc, Polirom, 2009.
 19. Mircea Răceanu, Infern ’89, Curtea Veche, 2009.
 20. Cicerone Ioniţoiu, Memorii. Din ţara sârmelor ghimpate, vol. I, Polirom, 2009 (volum îngrijit de Cosmin Budeancă şi Andrei Lascu).
 21. Ruxandra Ivan (coord.), Transformarea socialistă. Politici ale regimului comunist între ideologie şi administraţie, Polirom, 2009.
 22. Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii, Anuarul IICCR, vol IV, Polirom, 2009.
 23. Johann Steiner, Doina Magheti, Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniţă a Europei, Polirom, 2009.
 24. Luciana Jinga (coord.), Elev în comunism, Curtea Veche, 2009.
 25. Cosmin Budeancă, Experienţe carcerale în România comunistă, vol. III, Polirom, 2009.
 26. Dumitru Lăcătuşu, Alin Mureşan (editori), Casa terorii. Documente despre penitenciarul Piteşti (1947-1977), Polirom, 2009.
 27. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (editori), Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste, Polirom, 2009.
 28. Brândușa Armanca, Istoria recentă în mass-media. Frontieriştii, Marineasa, 2009.
 29. Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul central (1948 – 1989), Polirom, 2009.
 30. Supravieţuitorii. Decretele de eliberare a deţinuţilor politici din România (1962- 1964), vol. I, Polirom, 2009.
 31. Corina Doboș (coord.), Luciana Jinga, Florin Soare, Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu. O perspectivă comparativă, Polirom, 2010.
 32. History of Communism in Europe, vol. 1, Zeta Books, 2010.
 33. Eric Voegelin, Religiile politice, Humanitas, 2010.
 34. Mircea Stănescu, Reeducarea în România comunistă (1948-1955). Târgsor, Gherla, volumul II, Polirom, 2010.
 35. Stephen Kotkin, Societatea necivilă. Anul 1989: implozia structurilor comuniste, Curtea Veche, 2010.
 36. Alin Mureșan, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, ediția a II-a, Polirom, 2010.
 37. Grigore Gafencu, Învăţămintele istoriei. Articole, discursuri şi interviuri din presa exilului, Curtea Veche, 2010.
 38. Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă 1948-1953, Humanitas, 2010.
 39. Doina Jela, Cazul Nichita Dumitru, Curtea Veche, 2010.
 40. Monica Lovinescu, Jurnal esenţial, Humanitas, 2010.
 41. Lavinia Stan (coord.), Prezentul trecutului recent – Lustraţie şi decomunizare în postcomunism, Curtea Veche, 2010.
 42. Lăcrămioara Stoenescu, De pe băncile şcolii în închisorile comuniste, Curtea Veche, 2010.
 43. Cosmin Budeancă (coord.), Experienţe carcerale în Romania comunistă, vol. IV, Polirom, 2010.
 44. Anne Planche, Ariadna Combes, Mihnea Berindei, 13–15 iunie 1990. Realitatea unei puteri neocomuniste, Humanitas, 2010.
 45. History of Communism in Europe, vol II, Avatars of Intellectuals under Communism, Zeta Books, 2011.
 46. Luciana Jinga, Florin S. Soare, Corina Doboş, Cristina Roman, Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu, vol. II, Polirom, 2011.
 47. Clara Mareş „Zidul de sticlă”- I. D Sârbu în arhivele Securităţii, Curtea Veche, 2011.
 48. Grigore Gafencu, Préliminaires de la guerre a l’Est, 2011.
 49. Grigore Gafencu, Derniers Jours de L’Europe/Ultimele zile ale Europei, 2011.
 50. Adrian Cioflâncă, Luciana Jinga (coord.), Represiune şi control social în România comunistă, Anuarul IICCMER, vol. V-VI, Poliron, 2011.
 51. Mihai Burcea, Marius Stan, Mihail Bumbeş, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor, vol II, Polirom, 2011.
 52. Angelo MItchievici, Umbrele paradisului. Scriitori români şi francezi în Uniunea Sovietică, Humanitas, 2011.
 53. Robert C. Tucker, Filosofie şi mit la Karl Marx, Curtea Veche, 2011.
 54. Daniel J. Mahoney, Aleksandr Soljeniţîn. Dincolo de ideologie, Polirom, 2011.
 55. Cosmin Budeancă (coord.), Experienţe carcerale în Romania comunistă, vol. V, Polirom, 2011.
 56. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe, Polirom, 2011.
 57. History of Communism in Europe, vol. III, Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe, Zeta Books, 2012.
 58. Luciana Jinga (coord.), Identitate, social și cotidian în România comunistă, Anuarul IICCMER, vol. VII, Polirom, 2012.
 59. Raluca Grosescu, Les communistes dans l’après – communisme. Trajectoires de conversion politique de la nomenklatura roumaine après 1989, Michel Houdiard, Paris, 2012.
 60. Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Polirom, 2012.
 61. Iulia Vladimirov, Monica Lovinescu în documentele Securităţii. 1949-1989, Humanitas, 2012.
 62. Timothy Snyder, Tărâmul morţii. Europa între Hitler şi Stalin, Humanitas, 2012.
 63. Liviu Tofan, A patra ipoteză. Anchetă despre o uluitoare afacere de spionaj, Polirom, 2012.
 64. Mircea Stănescu, Reeducarea în România comunistă (1949-1955), vol. III, Târgu Ocna, Ocnele Mari, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Polirom, 2012.
 65. Cosmin Budeancă (ed.), Experienţe carcerale în România comunistă, vol. VI, Polirom, 2012.
 66. Richard Crossman (ed.), Zeul care a dat greş, Humanitas, 2012.
 67. Apostol Stan, De veghe la scrierea istoriei (Securitatea), Curtea Veche, Bucureşti, 2012.
 68. Ken Jowitt, Noua dezordine mondială: extincţia leninistă, Curtea Veche, 2012.
 69. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (editori), Destine individuale și colective în comunism, Polirom, 2013.
 70. Mihail Fărcășanu, Viitorul Libertăţii. Publicistică din ţară şi din exil, Polirom, 2013.
 71. Mircea Carp, Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine!, Polirom, 2013.
 72. Dinu Zamfirescu (editor), Cârtiţele Securităţii. Agenţi de influenţă din exilul românesc, Polirom, 2013.
 73. Radu Ioanid (editor), Dosarul Brucan. Documente ale Direcției a III-a Contraspionaj a Departamentului Securității Statutului (1987- 1989), Polirom, 2013.
 74. Alexandru Matei, O <tribună captivantă>.Televiziunea în România socialistă. 1965 – 1983, Curtea Veche, 2013.
 75. Mioara Anton, Laurenţiu Constantiniu (editori), Guvernaţi şi guvernanţi. Scrisori către putere (1945 – 1965), Polirom, 2013.
 76. Liviu Tofan, Șacalul Securității. Teroristul Carlos în solda spionajului românesc, Polirom, 2013
 77. Mioara Anton, Laurenţiu Constantiniu, Dan Taloş, Grigore Gafencu şi Proiectul Europei unite. Documente (1944- 1956), Curtea Veche, 2013.
 78. Luciana Jinga, Ştefan Bosomitu (coord.), Între transformare şi adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, Anuarul IICCMER, vol. VIII, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
 79. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, Polirom, Iași, 2014.
 80. Dalia Báthory (coord.), History of Communism in Europe nr. 5/ 2014, Zeta Books, București, 2014.
 81. Liliana Corobca (editor), Instituţia cenzurii comuniste în România, Documente. 1949-1977, Vol. I-II, Oradea, Ratio et revelatio, 2014.
 82. Memoria – Revista gândirii arestate, 89/2014 (număr tematic).
 83. Anca Ștef, Raul Ștef (coord.), Supravieţuitorii, Humanitas, 2014.
 84. Simon Sebag Montefiore, Curtea țarului roșu, Polirom, 2014.
 85. Florin S. Soare (coord.), Politică și societate în epoca Ceaușescu, Polirom, 2014.
 86. Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.), Marginalități, periferii și frontiere simbolice. Societatea comunistă și dilemele sale identitare, Anuarul IICCMER, vol. IX, Editura Polirom, Iași, 2014.
 87. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social, Polirom, 2015.
 88. Ștefan Bosomitu, Miron Constantinescu. O biografie, Humanitas, 2015.
 89. Laurenţiu Ungureanu, Eremia Radu (coord.), trilogia Apostolii lui Stalin, Adevărul, 2015.
 90. History of Communism in Europe, nr. 5/2014, Narratives of Legitimation in Totalitarian Regimes – Heroes, Villains, Intrigues and Outcomes, Zeta Books, 2015.
 91. Simon Sebag Montefiore (coord.), Tînărul Stalin, Polirom, 2015.
 92. Emanuel Copilaş, Naţiunea socialistă. Politica identităţii în epoca de aur, Polirom, 2015.
 93. Alexandru Teodorescu (coord.), Celula de minori, Humanitas, 2015.
 94. Evghenia Ghinzburg, Destin în bătaia vântului, Corint, 2015.
 95. Jean Schafhütl, Anii pierduți. Amintirile unui arhitect deportat în URSS, Vremea, 2015.
 96. Alexandru Șiperco, Confesiunile elitei comuniste: 1944-1965: rivalități, represiune, crime… Arhiva Alexandru Șiperco, vol. I, INST, 2015.
 97. Dumitru Dobre, Veronica Nanu (coord.), Au ales libertatea, Cetatea de Scaun, 2015.
 98. Clara Mareș, Constantin Vasilescu (coord.), Nesupunere și contestare în România comunistă, Anuarul IICCMER, volumul X, Polirom, 2015.
 99. Liliana Corobca (ed.), Paul Goma și exilul etern, Ratio et Revelatio, 2016.
 100. Lucian Vasile, Constantin Vasilescu şi Alina Urs (coord.), Traversând comunismul. Convieţuire, conformism, compromise, Anuarul IICCMER, vol. XI, Polirom, 2016.
 101. History of Communism in Europe, nr. VI, (Dis)Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts, Zeta Books, 2016.
 102. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism, Polirom, 2016.
 103. Elis Pleşa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul personalităţii, Cetatea de Scaun, 2016.
 104. Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi, Corint, 2016.
 105. Manuela Marin, Nicolae Ceauşescu. Omul şi cultul, Cetatea de Scaun, 2016.
 106. Orlando Figes, Rusia revoluționară (1891-1991), Corint, 2016.
 107. Evghenia Ghinzburg, Ocna… ce binecuvântare!, Corint, 2016.
 108. Matei Cazacu, Ioana Creţoiu şi Ladislau Hajos, Povestea generaţiei noastre. De la monarhie la democraţie. Liceul Spiru Haret, Corint, 2016.
 109. Orlando Figes, Revoluţia rusă, 1891-1924. Tragedia unui popor, Polirom, 2016.
 110. Laurențiu Ungureanu și Radu Eremia, Apostolii Epocii de Aur, Adevărul, 2016.
 111. Basarab Nicolescu, Cristian Bădiliță (ed.), Vintilă Horia. În căutarea omului total, Vremea, 2016.
 112. Alexandru Șiperco, Confesiunile elitei comuniste. România 1944-1965: rivalități, represiuni, crime. Arhiva Alexandru Șiperco, vol. II, INST, 2017.
 113. Valentin Sturza, Basarabia decapitată. Monografie, Vremea, 2017.
 114. Dalia Bathory (editor in chief), Luciana Jinga, Ștefan Bosomitu (eds.), History of Communism in Europe, vol. 7/2016, The (R)evolutionary Maze. Communist Parties in Europe, Zeta Books, 2017.
 115. Constantin Vasilescu, Florin Soare, Incursiuni biografice în comunismul românesc, Anuarul IICCMER, vol XII, Polirom, 2017.
 116. Sorin Radu, Cosmin Budeancă (eds.), Countryside and Communism in Eastern Europe. Perceptions, Attitudes, Propaganda, Lit Verlag, 2017.
 117. Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (eds.), Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Lit Verlag, 2017.
 118. Cosmin Budeancă (coord.), Dalia Báthory, Andreea Tuzu, Dragoș Ursu, Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea și integrarea socio-profesională a familiilor foștilor deținuți politici în timpul comunismului. Mărturii și documente, vol. I, Polirom, 2017.
 119. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul, Polirom, 2017.
 120. Dinu Zamfirescu, Afacerea „Ariane”. Spionaj sovieto-român, Vremea, 2017.
 121. Marius Oprea (coord.), Flori Bălănescu, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită. Revolta brașovenilor din 15 noiembrie 1987, Polirom, 2017.
 122. Ion Rațiu, Jurnal, vol. I, Începuturile unui exil îndelungat (1940-1954), Corint, 2017.
 123. Doina Magheți, Johann Steiner, Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniţă a Europei, vol. II, Polirom, 2017.
 124. Nicolae Stroescu-Şovarna, Nuda veritas, vol. I, Temnițe, vol. II, Canalul morții, vol. III, Jurnal de rezistență, Vremea, 2017.
 125. Marguerite Harrison, Dispărută în Moscova, Corint, 2017.
 126. Rosemary Sullivan, Fiica lui Stalin. Viața extraordinară a Svetlanei Allilueva, Corint, 2017.
 127. William Taubman, Hrușciov. Omul și epoca sa, Meteor Publishing, 2017.
 128. Oleg V. Hlevniuk, O nouă biografie a unui dictator, Litera, 2017.
 129. Feliks Ciuev, Viaceslav Molotov, Conversații cu Molotov, Corint, 2017.
 130. Dalia Bathory, Luciana Jinga, Ștefan Bosomitu (eds.), History of Communism in Europe, vol. 8/2017, The Other Half of Communism: Women`s Outlook, Zeta Books, 2018.
 131. Catherine Merridale, Trenul lui Lenin. Călătoria care a schimbat cursul istoriei, Litera, 2018.
 132. William Taubman, Viața și epoca lui, Meteor Publishing, 2018.
 133. Amy Knight, Mîna dreaptă a lui Stalin, Corint, 2018.
 134. Elizabeth Heresch, Documentele secrete Parvus. Revoluția cumpărată, Meteor Publishing, 2018.
 135. Clara Mareș, Ioana Manolache, Lucian Vasile (coord.), Locuri ale suferinței: închisori, lagăre și colonii, Anuarul IICCMER, vol. XIII, Polirom, 2019.
 136. Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (coord.), Istorii (Ne)Spuse. Strategii de supraviețuire și integrare socioprofesională în familiile foștilor deținuți politici din Europa Centrală și de Est în anii ’50-’60, Polirom, 2019.
 137. Liliana Corobca (coord.), Panorama comunismului în Moldova sovietică, Polirom, 2019.
 138. Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine, Liliana Corobca în dialog cu Radu Negrescu‑Suțu, Corint, 2019.
 139. Borbély Ernő, Academia politică de la Aiud. Deținuți politici în România anilor ’80, ediție îngrijită de Dalia Báthory și Andreea Cârstea, Polirom, 2019.
 140. Ion Rațiu, Jurnal, vol. III, Reorganizarea exilului (1963-1968), Corint, 2019.
 141. Antoaneta Olteanu, Sovietland, vol. I, Utopia eșuată, vol. II, Țara Gulagului, vol. III, Patria omului sovietic, vol. IV, Triumful vieții private, Cetatea de Scaun, 2019.
 142. Alexander Gogun, Între Hitler și Stalin. Insurecționiștii ucraineni, Cetatea de Scaun, 2019.

Surse publicate

***, Congresul I al PMR, Editura Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti,1948.

***, Platforma Uniunii Femeilor Democrate din România, Editat de Comisia Centrală Pentru Pregătirea Organizaţiei Unice de Femei, Bucureşti, 1947.

***, Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român, Editura de stat pentru Literatură Politică, București, 1956.

***, Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român, 20-23 iunie 1960, Editura Politică, Bucureşti, 1961.

Gheorghiu-Dej, Gheorghe, Articole şi cuvântări, 1961-1962, Editura Politică, Bucureşti, 1962.

***, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 19-24 iulie 1965, Editura Politică, Bucureşti, 1965.

***, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, 25-28 noiembrie 1974, Editura Politică, Bucureşti, 1975.

***, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, 19-23 noiembrie 1979, Editura Politică, Bucureşti, 1981.

***, Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 19-11 noiembrie 1984, Editura Politică. Bucureşti, 1985.

Raportul politic al Comitetului Central expus de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Editura Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1945.

***, Raportul tovarăşei Ana Pauker asupra Statutului Partidului Comunist Român, Editura Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1945.

***, Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, vol. 1-2, Structura social economică a populaţiei, Direcţia Generală de Statistică, Bucureşti, 1957.

***, Recensământul populaţiei din 15 martie 1966, vol. VII, Partea a II-a: Populaţia activă pe ramuri şi subramuri ale economiei naţionale, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1970.

***, Recensământul populaţiei din 5 ianuarie 1977, vol. II, Populație –Structura social-economică, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1980.

***, Recensământul Populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol. II, Populaţia. Structura social-economică, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 1994.

Surse editate

 1. Cătănuş, Dan, (editor), A doua destalinizare. Gh. Gheorghiu-Dej la apogeul puterii, Editura Vremea, Bucureşti, 2005.
 2. Cătănuş, Dan, Chiper, Ioan, (editori), Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în PCR de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente 1940 – 1948, Editura Vremea, Bucureşti, 1999.
 3. Ciuceanu, Radu, Chiper, Ioan, Constantiniu, Florin, Văratic, Vitalie, (editori), Misiunile lui A. I. Vâşinski în România (Din istoria relaţiilor româno-sovietice, 1944-1946). Documente secrete, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1997.
 4. Dumitrescu, Vasile C., O istorie a exilului românesc (1944-1989) în eseuri, articole, scrisori, imagini etc., selecţia textelor, îngrijirea ediţiei, indice de nume, cuvânt introductiv de Victor Frunză, Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1997.
 5. Giurescu, Dinu C., Imposibila încercare. Greva regală. 1945. Documente diplomatice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999.
 6. Lazitch, Branko, Le Rapport Khrouchtchev et son histoire, Editions du Seuil, Paris, 1976.
 7. Tudor, Alina, Cătănuş, Dan, (editori), O destalinizare ratată. Culisele cazului Miron Constantinescu – Iosif Chişinevschi, Editura Elion, Bucureşti, 2001.

Memorii, jurnale, interviuri

 1. Apostol, Gheorghe, Eu şi Gheorghiu-Dej, Ediţie de casă, Regie proprie, 1998.
 2. Betea, Lavinia, Partea lor de adevăr (Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri; Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României; Convorbiri neterminate cu Corneliu Mănescu), Bucureşti, Editura Compania, 2008.
 3. Eadem, Poveşti din Cartierul Primăverii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
 4. Eadem Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu, Evenimentul românesc, Bucureşti, 1997.
 5. Eadem, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, Fundaţia Ioan Slavici, Arad, 1995.
 6. Brucan, Silviu, Generaţia irosită. Memorii, Bucureşti, Editura Universul şi Calistrat Hogaş, 1991.
 7. Idem, O biografie între două revoluţii: De la capitalism la socialism şi retur, ediţie îngrijită de Alexandru Singer, Editura Nemira, Bucureşti, 2008.
 8. Constantiniu, Florin, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007.
 9. Djuvara, Neagu, Amintiri din pribegie, Editura Albatros, Bucureşti, 1996.
 10. Dumitriu, Petru, Ne întâlnim la judecata de apoi, (ediţia în lb. română)
 11. Gaston Marin, Gheorghe, Consemnări, Editura Semne, Bucureşti, 2003.
 12. Năstăsescu, Violeta, Elena Ceauşescu: confesiuni fără frontiere, Editura Niculescu, 2010.
 13. Oproiu, Ecaterina, Plus infinitul, Editura Eminescu, București, 1975.
 14. Pacepa, Ion Mihai, Orizonturi roşii. Amintirile unui general de securitate, Editura Venus, Bucureşti, 1992.
 15. Pruteanu, George, Pact cu diavolul. Şase zile cu Petru Dumitriu, Editura Albatros, Bucureşti, 1995.
 16. Răduică, Grigore, Crime în lupta pentru putere. 1966-1968: Ancheta cazului Pătrăşcanu, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1999.
 17. Rostaş, Zoltan, Monografia ca utopie. Interviuri cu H. H. Stahl (1985-1987), Bucureşti, Editura Paideia, 1999.
 18. Idem, Sala luminoasă. Primii monografişti ai Şcolii gustiene, Bucureşti, Editura Paideia, 2003.
 19. Rusan, Romulus, (editor). Anul 1946 – scrisori şi alte texte, Fundaţia Academia Civică, 1997.
 20. Sfetcu, Paul, 13 ani în anticamera lui Dej, Selecţie, introduce şi note de Lavinia Betea, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.
 21. Stan, Apostol, Istorie şi politică în România comunistă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
 22. Toma, Sorin, Privind înapoi. Amintirile unui fost ziarist comunist, redactor-şef al Scânteii din 1947 până în 1960, Editura Compania, Bucureşti, 2004.

Instrumente de lucru

 1. ***, Constituţia Republicii Socialiste România, Bucureşti, Editura Politică,1969.
 2. Anuarul Statistic al RPR [Bucureşti]: 1957-1989.
 3. Brătescu, G., Lichidarea lui Marcel Pauker. O anchetă stalinistă (1937-1939), Documente traduse și adnotate, postfață de Florin Constantiniu, editura Univers Enciclopedic, București, 1995.
 4. Burcea, Mihai, Stan, Marius, Bumbeş, Mihail, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul Central (1948-1989), Editura Polirom, Iaşi, 2009.
 5. Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, 10 volume, Editura Maşina de scris, Bucureşti, 2000.
 6. Costea, Ştefan (coord.), Sociologi români. Mică enciclopedie, Bucureşti, Editura Expert, 2001.
 7. Crăciun, Corneliu, Dicţionarul Comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 1944, Editura Primus, Oradea, 2009.
 8. Dobre, Florica (coord.), Bejenaru, Liviu Marius, Cosmineanu-Mareş, Clara, Grigore, Monica, Ilinca, Alina, Ionel, Oana, Ionescu-Gură, Nicoleta, Neagoe-Pleşa, Elisabeta, Pleşa, Liviu, Membrii C.C. al P.C.R., 1945 – 1989. Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004.
 9. Engels, Friedrich, Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului, ediţia a V-a, Editura Politică, Bucureşti,
 10. Marcu, George, Ilinca, Rodica, Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, Bucureşti, 2009.
 11. Marx, Karl, Engels, Friedrich, Manifestul Partidului Comunist, ediţia a II-a îngrijită de Cristian Preda, Editura Nemira, Bucureşti, 2006.
 12. Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române 1866/2003. Dicţionar, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Cuvânt înainte de Eugen Simion, Editura Enciclopedică / Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
 13. Şerbănescu, Scarlat, Codul Familiei comentat şi adnotat, editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963.

Lucrări generale şi speciale

 1. Broué, Pierre, Histoire de l’Internationale communiste: 1919-1943, Fayard, Paris, 1997
 2. Budrigă, Vasile, Sistemul electiv Românesc, Editura Budrigă-Mavoz, Bucureşti, 1998.
 3. Câmpeanu, Pavel, Ceauşescu, anii numărătorii inverse, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 4. Chiper, Ioan, „Consideraţii privind evoluţia numerică şi compoziţia etnică a PCR”, în Arhivele Totalitarismului, an VI, nr. 21, 4/1998, pp. 25-41.
 5. Cioroianu, Adrian, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005.
 6. Ciuceanu, Radu, Regimul penitenciar din România. 1940-1962, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2001.
 7. Constantiniu, Florin, „Devierea de dreapta (1952) în lumina surselor sovietice”, în Analele Academiei Române. Memoriile secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie, seria IV, tom XXXI, 2006, pp. 7-14.
 8. Deletant, Dennis, Communist Terror in Romania. Gheorghiu-Dej and the Police State, 1948-1965, St. Martin’s Press, New York, 1999.
 9. Diac, Cristina, Zorii comunismului în România. Ștefan Foriș, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014.
 10. Eadem, « „Eroi și martiri ai clasei muncitoare”. Biografia ca tehnică a propagandei comuniste», în Indetita. Potere. Rapprezentazioni, no. 1, Apologie, Roma Tre-Press, 2013, pp. 92-102.
 11. Diac, Florin, O istorie a învățământului românesc modern, vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004.
 12. Feneșan, Costin (ed.), Sub steag străin: comuniștii și Partidul Comunist din România în arhivele Kominternului (1919-1924), Editura Enciclopedică, București, 2011, p. 1050.
 13. Fitzpatrick, Sheila, „L’identité de classe dans la société de la NEP”, în Économies, Sociétés, Civilisations, anul 44, nr. 2, 1989, p. 251-271.
 14. Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Editions Gallimard, 1993.
 15. Frunză, Victor, Istoria comunismului în România, Ediţia a III-a, Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1999.
 16. Kligman, Gail, Politica duplicității. Controlul reproducerii în România lui Ceaușescu, Humanitas, București, 2000.
 17. Giurescu, Dinu C. (coord.), Istoria Românilor, Vol. IX, România în anii 1940-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008.
 18. Gheorghiu, Mihai Dinu, Intelectualii în câmpul puterii, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
 19. Hitchins, Keith, Romania, 1866-1947, Clarendon Press, Oxford, 1994.
 20. Iacob, Gheorghe, Modernizare-Europenism, Ritmul şi strategia modernizării, I, Editura Universităţii „Al. I . Cuza”, Iaşi, 1995.
 21. Ionescu-Gură, Nicoleta, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: transformări instituţionale, Editura ALL, Bucureşti, 2005.
 22. Jela, Doina, Tismăneanu, Vladimir, (coord.) Ungaria 1956: revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006.
 23. Kunze, Thomas, Nicolae Ceauşescu. O biografie, Editura Vremea, Bucureşti, 2002.
 24. Levy, Robert, Gloria şi decăderea Anei Pauker, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 25. McDermott, Kevin, Agnew, Jeremy, The Comintern: a history of international communism from Lenin to Stalin, Macmillan, London, 1997
 26. Oprea, Marius, (coord.), Securiştii partidului. Serviciul de cadre al P.C.R. ca poliţie politică, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 27. Pennetier, Claude, Pudal, Bernard, Autobiographies, autocritiques, aveux, dans le monde communiste, Belin, Paris, 2002.
 28. Stănescu, Marin C., Moscova, Cominternul, Filiera Comunistă Balcanică și România (1919-1944), Silex, București, 1994.
 29. Tănase, Stelian, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej. 1948-1965, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.
 30. Ţârău, Virgiliu, „De la diversitate la integrare „Problema Femeii” şi instaurarea comunismului în Europa Centrală şi de Est. Cazul României”, în Cozma, Ghizela, Țârău, Virgiliu (coord.), Condiţia femeii în România secolului XX. Studii de caz, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002.
 31. Tismăneanu, Vladimir, Dobrincu, Dorin, Vasile, Cristian (eds.), Raport final. Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Editura Humanitas, București, 2008.
 32. Tismăneanu, Vladimir, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Editura Univers, Bucureşti, 1995.
 33. Idem, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
 34. Idem, Lumea secretă a nomenclaturii: amintiri, dezvăluiri, portrete, București, Humanitas, 2012.
 35. Toader, Alexandra, Cultul personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944-1965), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2015.