Research2021-02-01T03:48:38+02:00

This section provides researchers, as well as the general public, with information regarding the volumes published by or with the support of IICCMER, details on the progress of the contemporary archaeology investigations undertaken by the Institute, such as documents and testimonies about mass graves around communist detention places and information regarding the process of victims’ exhumation. The results of the investigations are used in filing criminal complaints against those responsible for abuses and law violations during the communist period.

Cercetare

Această secțiune aduce în atenția specialiștilor, dar și a publicului larg, informații despre proiectele de cercetare desfășurate în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și despre evenimentele științifice (conferințe, workshop-uri, mese rotunde) organizate de IICCMER sau în cadrul cărora participă cercetători IICCMER. Mai mult decât atât, în cadrul acestei secțiuni se pot regăsi informații legate de publicațiile periodice ale IICCMER (Anuarul IICCMER, History of Communism in Europe), despre volumele de autor sau colective editate de către IICCMER sau cu sprijinul IICCMER, cât și informații legate de volumele apărute în cadrul programului de traduceri al IICCMER.

CERCETARE

Proiecte de cercetare

IICCMER sprijină dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în istoria comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu standardele internaţionale. Institutul dezvoltă și desfășoară proiecte de cercetare ample, proprii, dar și în parteneriat cu diferite instituții. Totodată, IICCMER încurajează și susține implementarea unor proiecte de cercetare individuale, atât ale cercetătorilor săi, cât și a colaboratorilor externi. Obiectivul principal al acestor proiecte este de a analiza natura, scopul şi efectele regimului totalitar din România în perioada 1945-1989, dar şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada postcomunistă.

Află mai mult

CERCETARE

Evenimente

Secțiunea cuprinde informații complete cu privire la evenimentele științifice (conferințe, workshop-uri, mese rotunde) organizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc sau manifestări în cadrul cărora participă cercetători ai IICCMER.

Află mai mult

CERCETARE

Publicații

Sub egida IICCMER s-au publicat numeroase volume de autor și volume colective. În afara publicațiilor coordonate de cercetători ai Institutului, în prezent sunt în derulare și alte proiecte editoriale, precum publicarea unor traduceri din domeniul istoriografiei contemporane sau a unor teze de doctorat pe teme de istorie recentă.

Află mai mult

CERCETARE

Resurse

De-a lungul timpului, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a demarat și finalizat multiple proiecte al căror scop a fost acela de a facilita accesul specialiștilor la diferite resurse indispensabile proiectelor de cercetare științifică ce au în vedere istoria comunismului românesc. Toate aceste resurse – arhive digitizate, baze de date ale fișelor matricole penale, colecții de arhivă orală, publicații, colecții de fotografii etc. – sunt puse la dispoziția specialiștilor, dar și a publicului larg, cu titlu gratuit, prin intermediul diferitelor site-uri web dedicate.

Află mai mult

CERCETARE

Biblioteca IICCMER

IICCMER pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi un fond de carte de aproximativ 4.500 de volume, la care se adaugă reviste şi publicaţii româneşti şi străine, pe o tematică largă, precum istoria românilor, istoria ideilor, teorii şi metode în istorie, istorie universală, istoria Europei Centrale şi de Est, biografii, memorii, jurnale, corespondenţă, precum şi presă românească tipărită în exil.

Află mai mult

CERCETARE

Biblioteca virtuală

Platformă online care își propune să pună la dispoziția cercetătorilor, profesorilor, studenților, dar și a publicului larg, publicații în format digital referitoare la istoria comunismului în România. În cadrul Bibliotecii virtuale, vor putea fi consultate, cu titlu gratuit, atât publicații editate de către IICCMER sau de colaboratorii institutului, cât și colecții de periodice relevante pentru istoria comunismului românesc.

Află mai mult

Noutăți

Newsletter

Fiți la curent cu activitatea noastră

ACEASTĂ ZI ÎN CALENDAR

Remember

Se întâmpla pe 12 august: În 1950, este adoptat decretul-lege privind pedeapsa capitală pentru delicte împotriva ordinii și libertății interne, împotriva independenței naționale, furt și distrugere de echipament militar, complot împotriva statului etc., care permite ca pedeapsa cu moartea să se aplice într-o arie largă, potrivit intereselor puterii politice.

Learn more
Go to Top