Vineri, 22 octombrie, Prof. dr. Adina Ciugureanu (Universitatea „Ovidius” Constanţa)  a susţinut conferinţa Negocieri ale memoriei în muzeele post(comuniste).

În studiul sau Imagined Communities (1983), Benedict Anderson descrie crearea naraţiunilor trecutului, necesar formarii statutului naţional, ca dependente atât de actul memorializării “originilor” cât şi de cel al “uitării” momentelor considerate ca traumatizante pentru comunitate. Configurarea unei naţiuni se bazează pe conexiunea organică dintre “prezent” şi “trecut” în a cărei joncţiune memorializarea şi uitarea sunt negociate. În această prelegere voi discuta modul în care istoria este negociată în spaţiile în care este reprezentată (muzee, expoziţii), pornind de la miturile americane de formare a naţiunii. Într-o ţară în care naţiunea se conturase deja. Prin amnezie aparentă, creare şi distrugere de iconuri şi prin configurarea unor naraţiuni politice, sociale şi istorice, muzeele sunt spaţii în care se construieşte unitatea imaginată a unei naţiuni. Care a fost rolul muzeului comunist? Ce naraţiuni se construiesc astăzi în muzeele postcomuniste, dacă le putem numi aşa? Ce iconuri s-au păstrat şi ce iconuri s-au format în locul celor “uitate”?