București, 24 noiembrie 2014. În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2014 s-a desfășurat la București conferinţa internaţională După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului. Organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi Fundaţia Culturală Memoria, conferinţa s-a bucurat de participarea a peste 100 de profesori, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi și studenți din țară și străinătate – Republica Moldova, Bulgaria, Germania, Statele Unite ale Americii – care au prezentat 65 de lucrări privitoare la tematica memoriei și istoriei comunismului. 

Organizatorii și-au propus realizarea unui spațiu academic interactiv care să analizeze trecutul comunist şi moştenirea lui post-comunistă într-un efort de a înţelege mai bine atât regimul care a schimbat structural România şi Europa de Est, dar nu numai, cât şi consecinţele acestui fenomen pe termen lung. Conferinţa a reușit să instituie un cadru de reflecţie teoretic asupra istoriografiei româneşti şi internaţionale privitoare la comunism precum şi asupra rolului memoriei în articularea identităților personale și colective într-o regiune aflată încă sub semnul traumei provocate de regimul dictatorial.

Lucrările prezentate au generat dezbateri aprinse privind tipologiile tranziției, structurile de legătură dintre o epocă și alta dar și chestiunea « moștenitorilor », direcți și indirecți, ai comunismului. Participarea internațională a permis un schimb de idei și experiențe utile in înțelegerea comunismului din Europa Centrală și de Est, deschizând noi căii de colaborare între experții acestei regiuni și cei din alte zone.

***

Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este o structură guvernamentală înființată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea și analizarea din punct de vedere științific a perioadei totalitare și a consecințelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea și implementarea unor instrumente educaționale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile și drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva și publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: www.iiccmer.ro sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.