Vintilă HORIA (1915 – 1992)

Vintilă HORIA (pseudonimul literar al lui Vintilă Caftangioglu) s-a născut la 18 decembrie 1915, la Segarcea, a fost un diplomat, eseist, filozof, jurnalist, poet și romancier, care s-a afirmat în exil. În anii 1940 – 1945, a locuit la Roma și Viena, ca atașat cultural al legațiilor diplomatice românești. Când România întoarce armele împotriva Germaniei (august 1944), Vintilă Horia și soția lui, Olguța (n. Teohari), sunt internați într-un lagăr german. La sfârșitul războiului, cei doi soți pleacă în Italia. Aici, Vintilă Horia îl cunoaște pe Giovanni Papini, scrie și publică în reviste italiene, dar situația economică grea a Italiei postbelice îl determină să plece mai departe, în Argentina (primăvara 1948). Va sta la Buenos Aires până în martie 1953, când se întoarce în Europa, și anume în Spania, unde are o activitate literară susținută și se face cunoscut.În noiembrie 1960, romanului lui Dieu est né en exil (Dumnezeu s-a născut în exil ) îi este atribuit Premiul Goncourt. Autorul, stabilit între timp la Paris (1960-1964), respinge oferta ambasadei române de a intra în rolul de reprezentant al scriitorimii României comuniste. Guvernul român, cu sprijinul comuniștilor francezi, începe o campanie de denigrare a scriitorului, atribuindu-i un trecut de legionar. Sub presiunea acestei campanii, Vintilă Horia refuză premiul Goncourt, însă, conform regulamentului Premiului Goncourt nu poate fi anulat (el rǎmâne atribuit, dar nedecernat. Romanul a fost distins în 1961 la Milano cu o medalie de aur (Medalla de Oro de „Il Conciliatore” – a se vedea Vintilă Horia, El despertar de la sombra, Madrid, Editora Nacional, 1967. Alte premii: “Bravo para loshombres que unem en la verdad”, Madrid (1972) și Premiul “Dante Aligheri, Florența (1981).Profesor de literatură universală și comparata la Universidad Com-plutense din Madrid; între 1979 si 1988, prof. de literatura contemporană la Univ. Catolica din Paris, filiala Madrid; ulterior, prof. la Univ. din Alcala de Henares. În acest răstimp, are o laborioasă activitate de scriitor, publicând romane, nuvele, eseuri si poezie; întemeiază și conduce revista Futuro Presente și colecția editorială Tercer Milenio. Se stinge din viață la 4 aprilie 1992, la Collado Villalba, Spania.

Photo credits: Credit: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France