Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) organizează în perioada 23 octombrie 2017 – 19 martie 2018 a treia ediție a concursului de proiecte despre istoria comunismului românesc, adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea acestora.

Prin acest concurs, IICCMER îşi propune să finanţeze un număr de maximum 3 proiecte, fiecare în valoare de până la 5.000 de euro. Aplicanţii pot înscrie o gamă variată de propuneri precum evenimente educaționale, conferințe, dezbateri, mese rotunde, expoziții sau alte proiecte artistice.

Este încurajată alegerea unui public țintă activ (elevi, studenți, doctoranzi etc.), dar și unul format din foști deținuți politici sau alte categorii de opozanţi ori dizidenți politici, precum și urmașii acestora. În cazul în care există alte parteneriate în vederea implementării proiectelor, acestea trebuie precizate în aplicaţie.

Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă:

  1. Pentru persoane fizice: o copie după actul de identitate;
    Pentru persoane juridice: o copie după temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  2. Curriculum Vitae – pentru aplicantul persoană fizică / pentru persoana sau persoanele fizice desemnate de aplicantul persoană juridică să implementeze proiectul – conform modelului anexat.
  3. Modelul de propunere de proiect anexat, completat cu datele proiectului propus;
  4. Alte documente prevăzute pentru situații speciale în cuprinsul prezentului regulament sau cerute de IICCMER drept informații suplimentare.

În cazul în care un participant doreşte să înscrie în concurs mai multe proiecte, acesta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare dintre ele. Un participant poate înscrie în concurs maximum 3 proiecte. Dosarele de participare la concurs trebuie trimise on-line la adresa ionut.marcu@www.iiccmer.ro. Aplicaţiile vor fi evaluate de către Comitetul Director al IICCMER, iar rezultatele vor fi anunţate pe site-ul instituției cel mai târziu pe 2 aprilie 2018. Selecţia va avea la bază criteriile specificate în Regulamentul oficial, iar proiectele trebuie să se desfășoare până la sfârșitul lunii octombrie 2018.

Concursul de Proiecte 2017 – 2018 este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În urma ediției din 2017, IICCMER a finanțat trei proiecte: piesa de teatru „Julieta” de Visky András (Ramona Iacob), proiectul de digitalizare a arhivei revistei „Memoria” (Fundația Culturală Memoria) și conferința „Școala gustiană după 23 august 1944. Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist” (Rostas Zoltan).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail alin.muresan@www.iiccmer.ro.

Descarcă Regulamentul concursului

Descarcă Model de proiect

Descarcă Model Curriculum Vitae

Update: Rezultatele concursului de proiecte