Logo

Lansarea volumului Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu. O perspectivă comparativă

Articol recomandat pentru:DoctoranziMasteranziProfesoriPublic largȘcolariStudenți

Pe 13 ianuarie 2011 la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, a fost lansat volumul Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu. O perspectivă comparativă, Corina Doboş (coord.), Luciana M. Jinga, Florin S. Soare, Polirom 2010.

Invitaţi: conf. dr. Virgiliu Ţârău, prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, prof. univ. dr. Ioan Stanomir.

Volumul prezintă în perspectivă comparativă politicile pronataliste puse în practică în România (Florin S. Soare şi Corina Doboş), Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugoslavia, Polonia, Ungaria (Corina Doboş), precum şi în Franţa (Luciana M. Jinga) în perioada postbelică. În acest scop a fost urmărită relaţia existentă între legislaţia privind accesul la avort, promovarea contracepţiei moderne şi a legislaţia socială desusţinere a natalităţii în ţările respective. Cercetarea de faţă va contribui la studiile dedicate legiferării avortului în România ceauşistă printr-o prezentare unitară, detaliată şi comparativă a politicii nataliste ceauşiste. Abordarea comparativă a acestui subiect este cu atât mai necesară dată fiind lipsa unei întreprinderi similare în literatura de specialitate de limbă română. Prezentarea integrată a legiferării  întreruperii de sarcină în cadrul mai larg al politicii nataliste din care ea face parte contribuie la istoricizarea acestei evoluţii. 

Materiale video 1 2