„TRAVERSÂND COMUNISMUL: CONVIEŢUIRE, CONFORMISM ŞI COMPROMIS”.

Oameni întemniţaţi sunt siliţi să cedeze. Persoane înspăimântate aleg compromisul, pentru a-şi ascunde trecutul şi a-şi asigura prezentul. Indivizi interesaţi să-şi realizeze aspiraţiile cochetează cu regimul, până la înregimentare. Pe un palier superior de organizare, instituţii întregi apar sau se pliază noului context. Existenţă, acomodare, supravieţuire. Trei cuvinte, trei provocări pentru oameni şi instituţiile lor într-un regim totalitar. În urma abandonării sau neasumării opoziţiei, pentru fiecare dintre ele au existat „răspunsuri”: convieţuire, conformism, compromis. În lipsa benevolenţei, într-un context apăsător, prin şantaj, violenţă sau cointeresare, regimul a ştiut să găsească pârghiile de includere sau folosire chiar şi a celor „de nefolosit”.

Ce modificări a stârnit, în indivizi şi în formele lor tradiţionale de organizare, ingerinţa politicului? Care au fost structurile care sugerau/impuneau calea conlucrării cu regimul? Care au fost mecanismele interioare care au îndrumat oamenii spre aflarea propriei „căi de mijloc”? Ce provocări stârneşte istoricului cercetarea acestor transformări instituționale și opțiuni individuale?

Volumul XI al anuarului IICCMER îşi propune tocmai evidenţierea strategiilor existenţiale prin analize sistemice, instituţionale sau prin elocvente studii de caz.

Aşteptăm contribuţii care să trateze forme şi exemple de adaptare la noul context socio-politic din diferite unghiuri de analiză:

  • destine individuale (studii de caz referitoare la persoane sau grupuri de persoane şi tactici de supravieţuire)
  • structuri de partid şi de stat (instituţii represive, organisme cu rol economic, social, educaţional, cultural, religios etc.) şi mecanismele de constrângere, de racolare, de recompensare, de cenzurare utilizate de acestea
  • formaţiuni politice, asociaţii, bresle, grupuri etnice
  • studii comparative efectuate la nivel individual sau sistemic

Aşteptăm propunerile celor interesaţi până la data de 1.03.2016 (titlul lucrării, alături de un rezumat care să nu depăşească 300 de cuvinte), pe adresele de email ale editorilor, Lucian Vasile (lucian.vasile@www.iiccmer.ro), Alina Urs (alina.urs@www.iiccmer.ro), Constantin Vasilescu (constantin.vasilescu@www.iiccmer.ro). Acestea vor fi însoţite de o prezentare autobiografică (afiliere instituţională, poziţie academică, studii, domenii de cercetare/interes, ultimele trei cărţi şi/sau studii), de aproximativ 150 de cuvinte. Lucrările selectate vor fi anunţate de către coordonatorii volumului.

Studiile trebuie trimise în formă finală până la data de 1.08.2016, la adresele de mai sus.