Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) are plăcerea de a anunța organizarea unei noi sesiuni de practică de specialitate pentru studenți și masteranzi în perioada 16 martie – 15 septembrie.

IICCMER va asigura implicarea studenților și masteranzilor acceptați la practica de specialitate în proiectele curente derulate de experții IICCMER: Fototeca online a comunismului românesc, digitalizarea publicațiilor din arhiva institutului, valorificarea site-urilor pe care le administrează IICCMER, campanii de promovare a IICCMER în media și pe rețelele sociale, etc.

De asemenea, IICCMER încurajează studenții și masteranzii selectați să propună valorificarea unor noi piste de cercetare și/sau organizarea de evenimente, cu posibilitatea prelungirii colaborării după încheierea stagiului de practică.

IICCMER va asigura logistica adecvată pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a timpului de practică, conform procedurii ce urmează să fie stabilită cu fiecare beneficiar. În baza acesteia, IICCMER va garanta colaborarea cu întreg corpul de cercetători, în scopul dobândirii de informații teoretice și competențe practice, cu acordul prealabil al reprezentanților IICCMER și în limita capacității tehnice și logistice a Institutului.

Sunt încurajate atât solicitările venite din partea instituțiilor de învățământ superior, cât și candidaturile directe ale studenților pasionați de trecutul recent.

Solicitările instituționale și candidaturile individuale (scrisoare de intenție și CV) se depun la adresa practica.student@iiccmer.ro în perioada 16 martie – 15 august. Rezultatul procesului de selecție va fi comunicat personal fiecărui candidat.

IICCMER are în vedere calendarele diferite ale instituțiilor de învățământ universitar și va asigura activitățile și supravegherea de specialitate a studenților practicanți în perioada 16 martie – 15 septembrie.

Contact:

Victor Samartinean: victor.samartinean@iiccmer.ro

Bogdan Preda: bogdan.preda@iiccmer.ro

Daniel Filip:

Bogdan Jitea:  bogdan.jitea@iiccmer.ro

Foto: Parlamentul European