Logo

Fișele matricole penale

Având în vedere că pentru identificarea persoanelor care au fost închise şi/sau persecutate în timpul regimului comunist sunt necesare date cât mai complete şi mai exacte despre acestea, toţi cei care se adresează cu petiţii Institutului sunt rugaţi să precizeze, pentru fiecare solicitare în parte, data şi locul naşterii, precum şi numele părinţilor persoanei respective. În cele mai multe cazuri, cel puţin una dintre aceste date este absolut necesară.

Proiectul de inventariere a fişelor matricole de penitenciar ale foştilor deţinuţi politici, demarat de IICCMER la jumătatea anului 2007, a ajuns în cea de-a şasea fază, ultima din această primă etapă a proiectului, punând la dispoziţia publicului materialul aferent literelor S-Z. Astfel, alte aproximativ 35.000 de fişe de deţinuţi politici sunt disponibile pe website-ul Institutului, însemnând aproape 16.000 de nume.

Desfăşurată cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer, aceasta este ultima fază a procesului de prelucrare şi postare pe internet, reprezentând prima şi cea mai importantă parte a proiectului IICCMER privind crearea unei baze de date sistematice cu fişele matricole penale de deţinuţi politici. Odată cu parcurgerea literelor S-Z, totalul provizoriu al proiectului înregistrează un număr de peste 76.000 de deţinuţi politici.

Exemplificarea destinelor individuale marcate de represiunea comunistă are în centru o nouă serie de personalităţi ale căror fişe matricole penale au fost găsite în corpul fondului ANP. Amintim aici pe scriitorii I.D. Sîrbu, N. Steinhardt, Păstorel Teodoreanu, William Totok sau Vasile Voiculescu, pe teologul Dumitru Stăniloae, pe cardinalul Alexandru Todea şi pastorul Richard Wurmbrand, pe economistul şi omul politic Victor Slăvescu, pe istoricul Alexandru Zub, dar şi pe fostul „actor în procesul Pătrăşcanu”, Belu Zilber.

citeşte detalii

Listă de acronime şi prescurtări întâlnite în fişele matricole penale

descarcă document

Fişe matricole penale – Deţinuţi politici

Fişe matricole penale – Deţinuţi politici executati

Fişe matricole penale – Personalitati publice

Fişe matricole penale – Deţinuţi de drept comun executaţi în timpul regimului comunist