Despre Rețea

Rețeaua Memoriei este creată și administrată de IICCMER și unește inițiativele publice și private din România și Republica Moldova, instituționale sau particulare, cu activitate de memorializare sau muzealizare a istoriei comunismului, inclusiv a temelor de justiție de tranziție și istorii traumatice din trecutul recent.

Misiune

Misiunea Rețelei este de a cultiva memoria perioadei comuniste în România și a altor forme de injustiție din lume prin promovarea și consilierea acțiunilor de memorializare și muzeificare și prin îndemnul tinerei generații spre activism civic.

Necesitate

După 1990 discursul despre perioada comunistă a rămas pentru un timp, în diverse instituții, unul neactualizat sau doar puțin modificat. De asemenea, s-au făcut puține achiziții pentru a se constitui un patrimoniu al istoriei recente. Unor personalități ale epocii nu li s-au completat biografiile cu noi interpretări istorice. Multe figuri de victime sau de disidenți, spații de represiune sau acte împotriva drepturilor omului rămân încă puțin cunoscute publicului larg.

La nivelul național au apărut inițiative și s-au dezvoltat proiecte, mai spectaculoase sau mai modeste, și s-a identificat un segment de populație tânără care păstrează, colecționează și valorifică patrimoniul privind inclusiv trecutul recent.

Obiective

 • organizarea de întâlniri la nivel național și internațional între cei implicați în proiectele de memorializare a comunismului și nu numai;
 • promovarea unor proiecte comune, inclusiv transfrontaliere;
 • sprijinirea specialiștilor și primirea sugestiilor lor și ale publicului;
 • invitarea la dezbateri a specialiștilor din alte domenii și din alte zone geografice;
 • intermedierea expertizei necesare articulării tematicilor expoziționale cu conceptele și formulele de design din muzeografia actuală;
 • oferirea unei mai mari vizibilități memorialelor și expozițiilor dedicate trecutului recent în rândul publicului larg;
 • mijlocirea între autoritățile administrative și inițiatorii proiectelor memoriale;
 • punerea în circuitul internațional a locurilor de memorie relevante din România, din Republica Moldova sau din alte spații locuite de români;
 • încurajarea predării cursurilor de istorie in situ și online;
 • încurajarea abordării interdisciplinare a istoriei recente;
 • încurajarea muncii în echipă, atât în rețea, cât și cu alți parteneri;
 • dezvoltarea unei baze de date despre istoria comunismului;
 • încurajarea creării unor pachete educaționale și a unei literaturi în domeniu dedicate tinerei generații.
Intră pe Rețeaua Memoriei.ro

Despre Website

Siteul www.rețeauamemoriei.ro este o platformă online neformalizată juridic, cu participare gratuită, prin care se face cunoscută public activitatea Rețelei Memoriei.

Website-ul a apărut ca o necesitate în urma derulării unui alt proiect IICCMER: seria de workshop-uri bianuale „Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România”, începută în 2015. Acestea propuneau dezvoltarea de asocieri interdisciplinare între persoane interesate de istoria comunismului/ de temă și sprijinirea unor proiecte inovative și sustenabile.

Pe „harta” rețelei memoriei sunt marcate puncte care reprezintă inițiative publice și private cu activitate de memorializare sau muzealizare a istoriei comunismului, inclusiv a temelor de justiție și istorii traumatice din trecutul recent care au participat la întâlnirile Rețelei.

În situația pandemică actuală, Rețeaua Memoriei pe platformă online devine unul din mijloacele de conectare, la îndemână și sigure, pentru continuarea dezbaterilor pe tema comunismului și a sistemelor opresive în genere. Membrii ei pot folosi platforma pentru a dezbate și impactul crizei asupra lor, modalitățile de adaptare la noua situație și de reconfigurare a activităților pe viitor: realizarea unor proiecte amânate, transferul unor activități din offline în online, axarea pe alt public țintă, cooptarea unor noi specialiști, transformarea și mutarea unor proiecte din spații închise în spații deschise etc.

Cui se adresează site-ul

 • actualilor și viitorilor membri ai Rețelei memoriei;
 • specialiștilor în domeniu sau celor cu preocupări interdisciplinare;
 • autorităților centrale și locale;
 • organizațiilor profesionale, cultelor religioase și altor forme asociative pentru care memoria recentă este relevantă;
 • profesorilor din toate ciclurile educaționale, inclusiv din sistemul educațional nonformal;
 • elevilor, studenților care s-ar putea implica în proiectele Rețelei;
 • celor interesați de patrimoniul material și imaterial al perioadei comuniste;
 • publicului larg, turiștilor și organizatorilor de circuite tematice.

Calitatea de membru al Rețelei

Dacă reprezentați o instituție sau persoană juridică, muzeu public sau ONG preocupate de muzeificarea/ memorializarea trecutului recent sau aveți o inițiativă personală în acest sens, puteți deveni membru al rețelei.

Contactați-ne la office@iiccmer.ro pentru a afla cum vă puteți înscrie în Rețea.

Intră pe site