Recenzie: În numele tatălui. Supraviețuire și reintegrare socioprofesională în familiile arhitecților deținuți politici din România comunistă (Vlad Mitric Ciupe) – Volum publicat cu sprijinul IICCMER

Autorul face un pariu curajos lansând o carte cu un [...]