Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a organizat în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2015, la Sfântu Gheorghe, Covasna, workshop-ul naţional Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România, prima întâlnire a Reţelei naţionale a muzeelor şi memorialelor care se ocupă de trecutul comunist.

Evenimentul de la Sfântu Gheorghe a deschis seria de întâlniri la care se vor reuni muzeografi, istorici, profesori de istorie, sociologi, arhitecţi, manageri de proiect şi alţi specialişti din ţară şi străinătate preocupaţi de memorializarea trecutului comunist totalitar. Obiectivul principal îl reprezintă realizarea unui schimb de experienţă şi bune practici care să sprijine conceperea şi derularea unor programe culturale de amploare despre comunismul din România. 

La workshop-ul de la Sfântu Gheorghe au participat reprezentanţi de la Facultatea de Istorie din Universitatea Bucureşti, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Judeţean Satu Mare, Memorialul Revoluţiei din Timişoara, Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş, Fundaţia „Sfinţii Închisorilor” din Piteşti, Fundaţia Creştină ,,Sf. Nicolae” din Gherla, Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud, Asociaţia „Pro-Activ” Memoria din Târgu Ocna, precum şi de la Primăria Sfântu Gheorghe, prin domnul Czimbalmos Csaba, administrator public. 

Momentul-cheie al workshop-ului a fost vizita la Casa Memorială a victimelor dictaturii comuniste din România, înfiinţată de membrii locali ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) cu sprijinul primăriei din Sfântu Gheorghe. Autorii expoziţiei din interiorul Casei Memoriale sunt domnii Torok Jozsef şi Arpad Csaba Jozsa (AFDPR) care au participat la workshop şi au fost şi ghizi în cadrul vizitei la Memorial. Acolo s-a desfăşurat un atelier de design expoziţional, condus de Dr. Irina Hasnaş, expert IICCMER, în cadrul căruia au fost analizate elementele componente principale ale unei expoziţii şi felul în care acestea trebuie armonizate pentru a da coerenţă poveştii pe care expoziţia doreşte să o transmită publicului. Un alt atelier de impact a fost cel ţinut de arhitectul Constantin Goagea, care a prezentat participanţilor modalităţi inovative de amenajare a spaţiului expoziţional precum exponatele interactive.

Tot în scopul documentării şi analizei diverselor posibilităţi de expunere şi reprezentare, participanţii la workshop au vizitat şi două muzee locale, Muzeul Naţional Carpaţilor Răsăriteni şi Muzeul Naţional Secuiesc.
„Avem nevoie de o pedagogie a memoriei”, a explicat Cosmin Budeancă, directorul general IICCMER, dorinţa Institutului de a aduce laolaltă şi a crea o reţea a muzeelor şi memorialelor cu tema trecutului comunist. Acesta a subliniat că e nevoie şi de un Muzeu al Crimelor Comunismului la Bucureşti, dar că iniţiativele în acest sens, chiar dacă sunt prezente în spaţiul public şi politic românesc, nu sunt suficient de convingătoare, iar ceea ce trebuie avut în vedere în astfel de proiecte este educarea generaţiilor viitoare. De aceea, IICCMER îşi propune să sprijine acţiunile deja demarate în ţară şi să faciliteze legăturile necesare între iniţiatori, pentru a crea contextul unui suport reciproc indispensabil pentru ca proiectele să fie duse la bun sfârşit.

Workshop-ul naţional Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România a reprezentat o continuare a demersului iniţiat de IICCMER în luna mai a acestui an, odată cu organizarea workshop-ului internaţional Pledoarie pentru un Muzeu al Comunismului în România, în cadrul căruia experţi din Marea Britanie, Letonia, Germania, Polonia, Slovenia şi România au dezbătut pe marginea formulelor memoriale şi muzeale aplicate în ţările care au trecut prin experimentul comunist. O sinteză a dezbaterilor a fost publicată în suplimentul revistei 22.

La 25 de ani de la prăbuşirea blocului sovietic, spaţiul public românesc pare să fie deschis unei dezbateri cu privire la înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Muzeu al Crimelor Comunismului în România (MCCR), dar şi la alte iniţiative de memorializare a trecutului comunist în diverse oraşe din ţară. IICCMER consideră astfel de proiecte şi iniţiative ca absolut necesare pentru consolidarea unui stat democratic, motiv pentru care a şi iniţiat această reţea naţională a muzeelor şi memorialelor care au ca scop prezentarea trecutului comunist. 

Pentru informaţii suplimentare despre workshop-ul Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România sau despre alte proiecte IICCMER, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro. 

***

Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.
Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.