La editura Polirom a fost publicat cel mai recent număr al anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Traversând comunismul. Convieţuire, conformism, compromis, Volumul XI, 2016, coordonat de Lucian Vasile, Constantin Vasilescu şi Alina Urs.   

„Acest al unsprezecelea anuar al IICCMER îşi propune să decodifice o serie de instantanee din lungul lanţ cauză‑efect asociat încercărilor unor instituţii, grupuri umane sau indivizi de a ajunge la o înţelegere cu sistemul. Deşi dedicat formelor de colaborare cu regimul, demersul nostru editorial nu se doreşte a fi un instrument al blamării, ci o căutare a nucleului raţional despre care făcea vorbire Ernst Nolte şi care a determinat o conlucrare, variată ca intensitate, cu un regim criminal.” Alina Urs (editor)

Cuprins:

Prezentarea autorilor

Cuvânt‑înainte (Alina Urs)

Partea I

Ideologie şi profesie

Profilul cenzorilor din Direcţia Generală pentru Presă şi Tipărituri (Liliana Corobca)

Funcţia politică a literaturii studiate în şcoală (1948‑1989)(Dr. Cosmina Cristescu, Dr. Cristina Pipoş)

Forme şi instrumente de control politico‑ideologic al istoriografiei în România comunistă (1971‑1989) (Ionuţ Mircea Marcu)

Abandonul eticii medicale: psihiatrie şi represiune politică în România epocii Ceauşescu (Iuliana Cindrea)

Partea a II‑a

Studii de caz

Nicoleta Valeria‑Grossu în slujba Serviciului Special de Informaţii şi a Securităţii. Reconsiderări biografice (Andreea Iustina Tuzu)

Legendă şi dilemă istorică. Biografia agentului dublu Mihail Ţanţu (Lucian Vasile)

Împovăratul drum al delaţiunii sau apăsătoarea biografie a unui intelectual:Paul „Popescu” Găleşanu (Constantin Vasilescu)

Strategii de supravieţuire culturală. Activitatea publicistică a foştilor deţinuţi politici în ziarul Glasul Patriei, între propagandă şi colaboraţionism (Dragoş Ursu)

Dinspre monument spre accident. Strategiile spusului şi ale nespusuluiîn publicistica literară a lui G. Călinescu în timpul regimului Dej (Ruxandra Câmpeanu)

Posterităţi jucate. Miron Radu Paraschivescu şi Ion Caraion prin jurnale (Oana Purice)

„Un prieten devotat nouă”: Ion Cioabă şi Securitatea comunistă (Manuela Marin)

Ediţia XI a Anuarului IICCMER va putea disponibilă în librării şi online pe site-ul Editurii Polirom.