Bucureşti, 18 septembrie 2018. Astăzi a avut loc semnarea protocolului de cooperare între Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi Arhivele Militare Naţionale Române, cu scopul digitalizării Colecţiei arhivistice „Sentinţe Publice ale Tribunalelor Militare”.

Obiectivele principale ale Protocolului implică, pe lângă digitalizarea Colecţiei arhivistice „Sentinţe Publice ale Tribunalelor Militare” şi punerea la dispoziţia publicului şi a cercetătorilor a materialelor arhivistice digitalizate.

Prezentul acord de colaborare, cu o durată de cinci ani, va ajuta, pe de o parte,  la protejarea fondului arhivistic original prin folosirea arhivei digitale, iar pe de altă parte, va conduce la creșterea nivelului de expertiză specifică a personalului specializat.

La semnarea protocolului au participat Col. Liviu Corciu, director al Arhivelor Militare Naţionale Române, Radu Preda, preşedinte executiv al IICCMER, Mădălin Ţigănilă, consilier juridic al IICCMER, Florin Soare, cercetător al IICCMER.

Pentru mai multe informații despre IICCMER, vă rugăm să ne contactați la la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro.

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.