București, 18 octombrie 2019. IICCMER, în calitate de partener, Vă invită la Iași pe 31 octombrie la cea de-a doua ediție a conferinței Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie.

Comunizarea spațiului sud-est european de după cel de-al Doilea Război Mondial a dus la crearea și reconfigurarea a două entități românești: Republica Populară/Socialistă Română și RSS Moldovenească/RASS Moldovenească. Deși animate de un trecut istoric comun și supuse aceluiași experiment totalitar, experiențele istorice ale celor două state aveau să fie diferite. În interiorul celor două noi entități, evoluțiile politice, sociale și economice au dus la creionarea unor destine diferite, dar nu lipsite de puncte comune.

Analiza istorică comparată a celor două spații românești va contribui la o mai bună înțelegere istorică a trecutului recent, a mecanismelor represive și ideologice care au reușit să transforme, într-o mare măsură, atât elita politică și intelectuală, cât și societatea civilă, și să determine evoluțiile politice ulterioare. Tema conferinței este cu atât mai importantă cu cât, la 30 de ani de la căderea comunismului, constatăm că există încă destule lacune în cunoașterea reciprocă a destinelor celor două spații românești.

Pornind de la această premisă, organizatorii își propun organizarea unui dialog academic și științific între reprezentanți ai istoriografiei comunismului din România și Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 09:00 în Sala H.1, Casa Catargi (Corpul H al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Programul final va fi anunțat în apropierea conferinței. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0748 548 758 (lect. univ. dr. Cristina Preutu).

 

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.