București, 10 octombrie 2019. Platforma Europeană pentru Memorie și Conștiință și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în calitate de membru al Platformei, salută rezoluția Parlamentului European referitoare la importanța memoriei istorice europene, adoptată în data de 19 septembrie 2019 la Strasbourg. Rezoluția a avut 535 voturi pentru, 66 împotriva și 52 abțineri.

În ceea ce privește comemorarea, Parlamentul European onorează toate victimele regimurilor totalitare și face un apel la o cultură comună a memoriei, ca o modalitate de a consolida reziliența europeană față de amenințările externe moderne.

Rezoluția aminește faptul că integrarea europeană a fost de la început o reacție la suferința provocată de cele două războaie mondiale, construită ca un model de pace și reconciliere, fondat pe valorile comune ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană este prin urmare responsabilă pentru protejarea democrației, respectarea drepturilor omului și a legilor. Parlamentul European invită toate statele membre să comemoreze data de 23 august ca Ziua Europeană în Memoria Victimelor Regimurilor Totalitare. Parlamentul European solicită, de asemenea, ca 25 mai să fie instituită ca Ziua Internațională a eroilor în lupta împotriva totalitarismului.

În ceea ce privește educația, Parlamentul European invită statele membre să sensibilizeze tânăra generație cu privire la aceste aspecte, incluzând istoria și analiza consecințelor regimurilor totalitare în programa școlară și în manualele școlare din toate școlile Uniunii.

În ceea ce privește justiția, Parlmentul European reamintește faptul că regimurile naziste și comuniste au comis genocid și crime în masă și au recurs la deportări, cauzând în secolul XX pierderi de vieți omenești și privări de libertate la o scară nemaivăzută în istoria umanității; reamintește crimele îngrozitoare ale Holocaustului comise de regimul nazist; condamnă în termenii cei mai categorici actele de agresiune, crimele împotriva umanității și încălcările în masă ale drepturilor omului comise de regimurile totalitare nazist, comunist și de alte regimuri totalitare.

Parlamentul European condamnă toate manifestările și propagarea ideologiilor totalitare, precum nazismul și stalinismul, în UE; condamnă revizionismul istoric și glorificarea colaboratorilor naziști în unele state membre ale UE; este profund îngrijorat de faptul că ideologiile radicale sunt tot mai mult acceptate și de revenirea la fascism, rasism, xenofobie și alte forme de intoleranță în Uniunea Europeană.

Este pentru prima dată după 2009 când Parlamentul European recunoaște importanța Platformei Europene pentru Memorie și Conștiință și a acțiunilor sale, adresând un apel spre susținere.

Platforma Europeană pentru Memorie și Conștiință dorește să-și exprime adânca apreciere și totalul sprijin pentru adoptarea rezoluției referitoare la importanța memoriei istorice europene, considerând că aceasta reprezintă dovada înțelegerii importanței memoriei pentru prezentul și viitorul Europei. Dorim să mulțumim tuturor membrilor Parlamentului European care au propus și susținut acest document fundamental. Sperăm că acesta va conduce la acțiuni concrete din partea Comisiilor UE, a afirmat Łukasz Kamiński, Președintele Platformei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@www.iiccmer.ro sau la numărul de telefon 021 316 7565.

***Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.