În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc au fost comasate Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România cu Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, instituţii publice care astfel s-au desfiinţat.

O consecinţă directă a acestei HG a fost încetarea activităţii Consiliului de Onoare al IICCR şi, respectiv, al Consiliului Ştiintific şi Consiliul de Garanţie Morală ale INMER. Nerealizarea comasării efective a celor două instituţii sub forma IICCMER a avut drept consecinţă directă neunificarea celor trei Consilii sau neconstituirea unuia nou.

Mulţumim membrilor celor trei Consilii ale celor două instituţii, care urmau să fie comasate în noiembrie 2009, pentru activitatea depusă în cadrul acestor organisme consulative, ştiinţifice şi onorifice începând cu 2003 (INMER), respectiv 2005 (IICCR). Totodată, actuala conducere a IICCMER doreşte să îşi exprime regretul pentru această notificare retroactivă şi pentru eventualele neînţelegeri care au apărut din punct de vedere statutar. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernul nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Preşedintele Consiliului Ştiintific va iniţia procesul de desemnare al unui nou Consiliu Şiintific format din 14 membri.

Noua conducere a IICCMER îşi exprimă speranţa ca foştii membri ai celor trei Consilii vor continua să susţină această instituţie raportat la actualele obiective şi interese de activitate asa cum sunt ele descrise în HG nr. 134 din 23 februarie 2010. Cu această ocazie, reiterăm faptul că IICCMER va continua să acorde maximă importanţă mecanismelor represive care au instaurat şi au perpetuat regimul comunist, ilegitim şi criminal, în Romania.

9 martie 2010