În legătură cu punctele de vedere care au fost exprimate public în presă, puncte de vedere ce au sugerat că noua formă de organizare a IICCMER  este una care va duce la  blocarea oricărui efort de investigare a crimelor din trecutul  comunist, ţinem să precizăm că principalul angajament pe care IICCMER  şi-l va asuma şi onora este cercetarea riguroasă şi ştiinţifică, dincolo de partizanate politice, a intervalului istoric evocat, precum şi a consecinţelor dictaturii comuniste. 

Departe de a conduce la mutilarea şi reducerea atribuţiilor instituţionale ale IICCMER, actuala formulă de organizare permite acestuia să acţioneze pe două direcţii fundamentale: investigarea epocii comuniste (instituţii, metode, societate, economie, teroare, personalităţi,  responsabilităţi individuale etc)  şi cercetarea exilului românesc pe de o parte, încurajarea, alături de alte organisme ale statului, a dezvoltării unei politici educaţionale şi de cultivare a memoriei intervalului evocat, pe de altă parte. 

IICCMER va continua în baza HG-ului care îi reglementează activitatea să investigheze abuzurile împotriva drepturilor omului comise în intervalul regimului comunist 1945-1989 şi perioada imediat următoare (Revoluţie şi mineriade). Reafirmăm că obiectivul nostru esenţial este acela de a identifica datele relevante în vederea constituirii cadrului legal necesar pedepsirii celor vinovaţi în conformitate cu legislaţia română şi internaţională. Institutul sprijină integrarea în legislaţia autohtonă a tuturor convenţiilor şi acordurilor internaţionale relevante în domeniu. 

Totodată, IICCMER militează pentru încorporarea în legislaţia românească a tuturor documentelor care prevăd declararea ca imprescriptibile a crimelor comise în timpul regimului comunist. De asemenea, IICCMER va promova proiecte legislative în direcţia extinderii posibilităţilor de investigare obiectivă şi nonpartizană a evenimentelor tragice şi abuzurilor din epoca comunistă şi perioada imediat următoare (Revoluţie şi mineriade). Mai mult, IICCMER va asigura informarea prompta a opiniei publice referitor la efectele acestor actiuni. Vedem conlucrarea dintre IICCMER şi societatea civilă drept indispensabilă.

IICCMER rămâne fidel unei viziuni ce pune accentul pe  dezvoltarea unei culturi  a democraţiei şi libertăţii, omagiind memoria victimelor şi analizând mecanismul de funcţionare al regimului totalitar, instalat după 6 martie 1945. Nu este aşadar vorba nicicum de o restrângere a vreunei activităţi a IICCMER.  Dimpotrivă, pe lângă continuarea consecventă a activităţilor actuale, s-a deschis posibilitatea analizei evenimentelor din decembrie 1989 şi ale anului 1990. Cum se ştie, această investigaţie este o cerinţă insistentă, urgentă şi legitimă a numeroase organizaţii ale societăţii civile.

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Vladimir Tismaneanu
Preşedinte executiv, Ioan Stanomir

3 martie 2010

Mai multe detalii privind scopurile şi atribuţiile Institutului