Începând cu anul universitar 2012-2013, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) lansează un program de burse doctorale cu scopul de a stimula cercetarea ştiinţifică riguroasă asupra perioadei regimului comunist din România. 

IICCMER va pune la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de cinci burse purtând numele unor personalităţi emblematice ale rezistenţei anticomuniste: Regele Mihai I, Elisabeta Rizea, Monica Lovinescu, Corneliu Coposu şi Doina Cornea.

Fiecare dintre cele cinci burse oferite vizează o temă distinctă, stabilită în corelaţie cu specificul contribuţiei celor cinci figuri marcante amintite. Astfel, bursa „Elisabeta Rizea” propune subiectul mecanismului represiv şi al mişcării de rezistenţă, în timp ce bursa „Regele Mihai I” urmăreşte tematica organizării şi funcţionării instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist. Fenomenul exilului românesc şi politica externă a României în timpul regimului comunist constituie principalele direcţii de cercetare propuse de bursa „Monica Lovinescu”. Prezentarea aspectelor referitoare la viaţa cotidiană în timpul regimului comunist va fi integrată bursei „Corneliu Coposu”, iar retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice şi muzica vor fi subsumate bursei „Doina Cornea”.

Cele cinci burse oferite de IICCMER au o valoare netă de 1.500 de lei pe lună şi sunt acordate pe durata unui an universitar (9 luni).

Pentru bursele doctorale ale IICCMER sunt eligibili candidații în vârstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscriși la doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei universități acreditate din România. Cei interesaţi trebuie să trimită aplicaţia până la data de 10 octombrie 2012.

Selecția proiectelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalități ale lumii academice românești și internaționale, format prin decizia președintelui executiv al IICCMER.

Regulamentul concursului poate fi accesat la adresa www.iiccmer.ro.

***

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a fost înfiinţat prin comasarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi a Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc. IICCMER este o instituţie publică aflată în subordinea Guvernului României şi în coordonarea Primului-ministru.

Institutul are ca obiective analiza regimului comunist din România, coordonarea de programe educaţionale în domeniu şi constituirea unei arhive referitoare la exilul românesc. Totodată, IICCMER are în administrare, începând cu 2007, fosta închisoare de la Rm. Sărat, unde va fi amenajat un memorial al victimelor comunismului.