Pentru prima dată în ultimii 23 de ani, Guvernul României îşi asumă, prin programul de guvernare pentru 2013-2016, organizarea unui muzeu al comunismului. Documentul, care va fi supus aprobării Parlamentului vineri, 21 decembrie 2012, precizează: „Elaborarea proiectului şi constituirea colecţiilor pentru un „Muzeu al comunismului”, ce va ilustra viaţa cotidiană sub socialismul de stat, cultura materială, represiunea şi formele de rezistenţă.”

Încă de la înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, unul dintre principalele deziderate a fost transformarea unui fost spaţiu concentraţionar într-unul al reflecţiei asupra naturii criminale a comunismului. În ultimele luni, IICCMER a demarat o serie de acţiuni menite să sensibilizeze factorii decizionali, să informeze publicul larg asupra necesităţii înfiinţării unui muzeu dedicat victimelor comunismului, dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală. De asemenea, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a încheiat un protocol de colaboare cu Institutul Naţional al Patrimoniului şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei cu scopul conservării Fortului 13 – Jilava, precum şi organizării în cadrul acestuia a unui circuit de vizitare şi a unui memorial al universului concentraţionar.

În iunie 2007, IICCMER a preluat în administrare fosta închisoare de la Râmnicu Sărat cu scopul precis de a organiza un Muzeu Memorial al Victimelor Comunismului. Alături de închisori precum Sighet, Gherla sau Aiud, Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre punctele represiunii comuniste, regimul de exterminare practicat aici contribuind la trista sa reputaţie şi justificând pe deplin proiectul de valorificare muzeală propus de IICCMER.

Unul dintre obiectivele declarate ale conducerii IICCMER instalate în mai 2012 este transformarea închisorii de la Rm. Sărat în Memorial al Victimelor Comunismului. Recent, IICCMER, cu sprijinul consistent al Secretariatului General al Guvernului şi al altor factori guvernamentali, a reuşit achiziţionarea ultimei suprafeţe de teren care permite demararea proiectului de transformare a închisorii de la Râmnicu Sărat în Memorial. Resursele financiare pentru acest demers au fost asigurate de Guvernul României. Astfel, o primă etapă (întregirea proprietăţii) din proiectul muzeal a fost deja parcursă, urmând ca în 2013 să fie realizate studiile tehnice şi să fie îndeplinite toate procedurile legale pentru demararea lucrărilor propriu-zise. 

Despre proiectul Memorial Rm. Sărat: www.memorialulramnicusarat.ro

Această premieră reprezintă în fapt intenţia clară a Guvernului de a porni la drum pentru organizarea unui muzeu al comunismului. IICCMER face astfel dovada publică asupra eforturilor desfăşurate în ultimele luni, odată cu instalarea noii conduceri, a capacităţii de a sensibiliza factorii de decizie, dar şi de a pune în practică proiectul muzeal. Decizia Guvernului de a asuma prin programul de guvernare această idee este reprezentativă pentru activitatea noastră” a precizat Andrei Muraru, Președintele executiv al IICCMER.

***

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este un organism guvernamental care studiază, documentează și susţine conștientizarea publică a istoriei comunismului în România, prin proiecte de cercetare, educaţionale, editoriale și muzeale. Activitatea IICCMER analizează natura, scopul şi efectele totalitarismului din România în perioada 1945-1989, dar şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada postcomunistă. 

Institutul coordonează câteva proiecte unice în ţară în acest domeniu, cum ar fi: șantiere arheologice de descoperire a victimelor Securităţii; Muzeul Memorial Râmnicu Sărat – fost penitenciar pentru deţinuţi politici; singura Universitate internaţională de Vară din România pentru studierea istoriei comunismului; primul manual de istorie a comunismului, Fototeca – cea mai mare bază de date online gratuită cu fotografii din timpul comunismului; singurul curs de master academic de studiu al istoriei comunismului; arhiva exilului românesc; proiecte mediatice de filme documentare.

IICCMER a devenit în timp un centru de cercetare prestigios la nivel european, prin intermediul căruia România își explorează, conștientizează și asumă trecutul comunist, își clarifică rolul în istoria europeană a secolului XX și promovează valorile democraţiei în societatea modernă.