Luni, 23 septembrie 2013, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a avut loc prima întrunire a Consiliului Ştiinţific al IICCMER în noua sa formulă, stabilită prin decizia Primului-ministru în luna mai a acestui an. 

La întâlnire au luat parte 9 dintre cei 14 membri ai Consiliului Ştiinţific: Adrian Cioroianu, Cristian Pârvulescu, Zoe Petre, Hubertus Knabe, William Totok, Stelian Tănase, Matei Cazacu, Stephane Courtois şi Maria Schmidt. Membrii Consiliului Științific au discutat împreună cu preşedintele Consiliului şi conducerea executivă a IICCMER despre proiectele pe care Institutul le are în derulare şi au abordat direcţiile generale pentru acţiunile viitoare. 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Ştiinţific stabilește obiectivele generale ale Institutului şi analizează rezultatelor activităţii ştiinţifice a IICCMER. Consiliul se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. El este întrunit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Preşedintele Consiliului Ştiinţific asigură promovarea deciziilor Consiliului şi monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică a acestuia, pe plan intern şi internaţional. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi membrii săi nu sunt remuneraţi.

***

Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este un organism guvernamental care studiază, documentează și susţine conștientizarea publică a istoriei comunismului în România, prin proiecte de cercetare, educaţionale, editoriale și muzeale. Activitatea IICCMER analizează natura, scopul şi efectele totalitarismului din România în perioada 1945-1989, dar şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada postcomunistă. 

Institutul coordonează câteva proiecte unice în ţară în acest domeniu, cum ar fi: șantiere arheologice de descoperire a victimelor Securităţii; Muzeul Memorial Râmnicu Sărat – fost penitenciar pentru deţinuţi politici; singura Universitate internaţională de Vară din România pentru studierea istoriei comunismului; primul manual de istorie a comunismului, Fototeca – cea mai mare bază de date online gratuită cu fotografii din timpul comunismului; primul master academic dedicat studiului istoriei comunismului; arhiva exilului românesc; proiecte mediatice de filme documentare.

IICCMER a devenit în timp un centru prestigios de cercetare la nivel european, prin intermediul căruia România își explorează, conștientizează și asumă trecutul comunist, își clarifică rolul în istoria europeană a secolului XX și promovează valorile democraţiei în societatea modernă.