Bucureşti, 27 octombrie 2015. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a organizat în perioada 23-25 octombrie 2015, la Bucureşti, Conferinţa naţională a inspectorilor de istorie, un eveniment menit să faciliteze schimbul de experienţă şi bune practici în ceea ce priveşte predarea şi promovarea interesului pentru istoria comunismului şi, în general, a istoriei recente.

În cadrul întâlnirii, organizată în colaborare cu Fundaţia Konrad Adenauer şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorii de istorie din toate judeţele au discutat despre experienţele în implementarea proiectelor la nivel local şi au oferit sugestii pentru stimularea interesului profesorilor şi elevilor pentru subiecte de istorie recentă. Experţii IICCMER au prezentat activităţile educaţionale pe care le desfăşoară la nivel naţional, precum şcoli sau universităţi de vară, concursuri pentru elevi şi studenţi, tururi ale fostelor închisori comuniste, expoziţii temporare, pagini electronice tematice ş.a. De asemenea, a fost prezentat conceptul unui nou proiect IICCMER de anvergură – Locuri ale memoriei -, o platformă online care să repertorizeze spaţiile şi biografiile reprezentative pentru istoria recentă românească şi care să se constituie într-un instrument de lucru valoros pentru profesorii de istorie şi pentru toţi cei interesaţi de înţelegerea fenomenului dictatorial pornind de la faptele petrecute în imediata apropiere.

La eveniment, Preşedintele executiv IICCMER, dl Radu Preda, a pus accent pe necesitatea identificării unor noi abordări ale istoriei comunismului în şcoli, în condiţiile în care „cine studiază istoria comunismului este mai bine pregătit pentru democraţie”. Acesta a subliniat importanţa colaborării între IICCMER şi inspectorii de istorie pentru iniţierea unui demers pedagogic mai amplu, care să asigure totodată un echilibru între microistorie şi macroistorie. O abordare a istoriei recente care să ţină cont şi de istoria locală este calea ideală pentru a trezi şi menţine interesul pentru această perioadă în rândul elevilor din toate zonele ţării. Istoria mare prin istoriile mici reprezintă un mod de abordare utilizat deja în ţări trecute prin traume colective şi personale deopotrivă.

Inspectorii de istorie, alături de Inspectorul General, Dl Doru Dumitrescu, au subliniat cu această ocazie importanţa educaţiei istorice şi au atras atenţia asupra bugetului foarte mic de timp acordat materiei ca atare. Participanţii au cerut decidenţilor din sistemul educaţional să ţină cont în realizarea planului viitor de învăţământ de creşterea numărului de ore, astfel încât activităţile extracuriculare, inclusiv cele realizate împreună cu IICCMER, să fie încadrate optim în portofoliul dascălilor şi al elevilor deopotrivă.

Pentru informaţii suplimentare despre Conferinţa naţională a inspectorilor de istorie sau despre alte proiecte IICCMER, Vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro.

***

Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.
Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.