Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) şi-a desfăşurat lucrările celui de al XXIII-lea Congres, la Hotelul „Aurora” din Mamaia, în zilele de 15-17 septembrie 2016.

La eveniment au participat 209 persoane, foşti deţinuţi politici, deportaţi şi urmaşi ai acestora, din toată ţara. După dezbaterea amănunţită a problemelor prezentate în darea de seamă a preşedintelui, a rapoartelor comisiei de cenzori şi de gestiune, precum şi a celor ridicate de participanţi, la finalul lucrărilor, congresul a adoptat următoarea Rezoluţie:

1.- Intervenţia energică pe lângă parlamentarii români din tot spectrul politic, în sensul întocmirii unui proiect de lege, care să introducă copiii foştilor deţinuţi politici şi ai deportaţilor în Decretul Lege nr.118/1990. Este nedrept ca aceştia să nu beneficieze de acest decret-lege, întrucât au suferit împreună cu părinţii lor şi nu s-au bucurat de nici cea mai mică facilitate din partea Statului Român;

2.- Înfiinţarea cât mai grabnică a Tribunalului Internaţional în ceea ce priveşte identificarea, instrumentarea fărădelegilor şi deferirea în faţa justiţiei a acelora  care s-au făcut vinovaţi de crime, inclusiv împotriva umanităţii;

3.- Rezistenţa anticomunistă manifestată sub diversele ei forme, mergându-se de la cea cu cuvântul rostit sau scris, până la a pune mâna pe arme, a fost şi trebuie să rămână un întreg, un tot unitar şi nu fărâmiţată pe criterii etnice, politice sau de culte, evitându-se în acest fel, falsificarea încă o dată a istoriei acestui neam.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.afdpr.ro