”Veți cunoaște Adevărul,

iar Adevărul vă va face liberi!”

(Ioan 8,32)

Cea de-a V-a ediție a Simpozionului Internațional ”Dumitru Stăniloae”, cu tema ”Martiriu și Memorie din România comunistă” organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae”, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Colegiul ”Sfântul Nicolae”, a avut loc în perioada 3-7 mai 2017 în capitala Moldovei. Partenerii evenimentului din acest an au fost: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC), Primaria Orașului Iași și Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași.

Prin declararea Anului comemorativ 2017 ”Patriarhului Justinian Marina și Apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului”, Biserica Ortodoxă Română este singura instituție de anvergură din România care își analizează voluntar trecutul recent. Efortul se înscrie într-un proces mult mai lung, început cu peste un deceniu în urmă prin publicarea volumului “Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist”, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (2007), sub oblăduirea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. De asemenea, în învățământul teologic ortodox, tema istoriografiei trecutului recent ocupă un loc din ce în ce mai important. Pentru a aprofunda reflecția academică și abordarea interdisciplinară, în contextul Anului comemorativ, s-a inițiat și un demers de cercetare a arhivelor fostelor organe de represiune, precum și a arhivelor bisericești.

Avem datoria morală, ca Biserică și societate, să ne cunoaștem trecutul recent. Trecutul este ingredientul indispensabil al viitorului. În plus, amânarea confruntării cu trecutul recent ne privează de bucuria constatării că numărul celor care au rezistat este semnificativ mai mare față de cel al celor care au cedat presiunilor vremii.

Biserica a trecut prin perioade dramatice de-a lungul istoriei sale bimilenare, nefiind scutită de repetarea unor greșeli. De aceea, legat de trauma comunismului, a venit momentul să învățăm și din istorie, nu doar să studiem istoria. Vocația memorială (anamnetică) a Bisericii fundamentează construcția sa dogmatică cât și liturgică: ”Aceasta să faceți întru pomenirea Mea” (Luca XXII, 19). La temelia Bisericii lui Hristos stau toți cei care L-au mărturisit și-L vor mărturisi în istorie. Iată de ce, mărturisitorii propriei credințe nu trebuie să fie confiscați ideologic sau politic.

Formele de rezistență anti-comunistă reprezintă tot atâtea surse valoroase de inspirație ale civismului de astăzi. Confruntarea cu trecutul recent nu reprezintă ocazia de a identifica alibiuri, ci mai ales cunoașterea și devoalarea mecanismelor regimului abuziv, totalitar. În contextul societății noastre post-totalitare, drepturile omului sunt fundamentate inclusiv și pe jertfa mărturisitorilor Ortodoxiei din perioada comunistă.

www.simpozionstaniloae.ro