Posturile pentru care se suspendă organizarea concursului sunt următoarele:

  1. Economist (S) grad specialist I A (contabilitate) – 1 post;
  2. Economist (S) grad specialist I A (financiar) – 1 post;
  3. Consilier juridic (S) grad I A – 1 post;
  4. Referent (M) treapta I A (secretariat) – 1 post;
  5. Referent (M) treapta I A (gestionar) – 1 post.

          Suspendarea organizării concursului a fost dispusă în conformitate cu prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României “Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare” şi în conformitate cu prevederile art. 51 alin (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României „Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire.”

          Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc va relua procedura de organizare a concursului într-o perioadă ulterioară, cu respectarea prevederilor legale privind publicitatea concursurilor.