București, 15 aprilie 2021 – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Fundația „Gheorghe Ursu” au încheiat un parteneriat care are ca obiect colaborarea în domeniul recuperării memoriei represiunii din timpul Revoluției din decembrie 1989, al investigării crimelor și abuzurilor înfăptuite de către fostele instituții de represiune ale statului comunist pe întregul teritoriu al României.

Activitatea comună va fi îndreptată spre efectuarea de investigaţii în vederea identificării acelor persoane (agenți ai statului etc.) care se pot face vinovate de infracțiuni contra umanității, respectiv arestări abuzive, bătăi, torturi și alte tratamente neomenoase fizice sau psihice, rănirea și uciderea cu intenție a unor persoane nevinovate, focuri de armă sau simulate menite să inducă psihoze sau acțiuni violente în rânduri populației ș.a. Între acțiunile specifice ce se vor derula în cadrul acestui parteneriat se numără efectuarea de cercetări de documentare, digitizarea documentelor relevante, realizarea de interviuri, identificarea și prelucrarea filmelor relevante și crearea videotecii Revoluției, precum și crearea unei platforme online pentru ca rezultatele obținute să fie accesibile publicului larg.

Datele obținute în urma cercetărilor vor fi utilizate atât de IICCMER pentru îndeplinirea misiunii sale instituționale, cât și de Fundația „Gheorghe Ursu” în proiectele sale științifice.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la e-mail office@iiccmer.ro sau la telefon 021 316 7565.

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înființată în 2009, având ca scop principal investigarea și identificarea abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului pe durata regimului comunist în România și sesizarea organelor îndreptățite să ia măsuri în aceste cazuri. În același timp, IICCMER sprijină constituirea unor mecanisme educaționale și de informare destinate să promoveze la nivel național și internațional memoria perioadei comuniste din istoria României și de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertății, democrației și a statului de drept.

Despre Fundația „Gheorghe Ursu”

Înființată în 1995, Fundația „Gheorghe Ursu” militează pentru aflarea adevărului în cazul asasinării lui Gheorghe Ursu și pentru condamnarea vinovaților, prin acțiuni în justiție și memorii către autorități. În acest scop a colaborat si cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc.

A colaborat cu Fundația Academia Civică pentru memorializarea lui Gheorghe Ursu, si cu Academia Cațavencu și Institutul Romîn de Istorie Recentă la cercetări pentru redactarea „Listei lui Secu” – o demascare a ofițerilor de Securitate și a noilor poziții pe care le ocupă în societatea românească post-revoluționară.

Alături de alte organizații civice, a semnat un număr de apeluri către autorități (printre care „Apel pentru România”) pentru asanarea morala a justiției, politicii, jurnalismului și culturii din România, domenii profund afectate de deceniile de dictatură comunistă și încă infiltrate de foștii slujbași ai acelui regim criminal. Fundația a contribuit la documentarea represiunii violente împotriva opozanților regimului Ceaușescu, incluzând represiunea sângeroasa din timpul Revoluției române si a contra-revoluției Securității din decembrie 1989.