HOTĂRÂRE   Nr. 541 din 30 iulie 2013

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 2 august 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În activitatea sa, preşedintele executiv este ajutat de un comitet director, format din persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul Institutului.”

  1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 36, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate.”

ART. II

(1) Încadrarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. III

Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigarea a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

 

Preşedintele executiv al Institutului

de Investigare a Crimelor Comunismului

şi Memoria Exilului Românesc,

Dan-Andrei Muraru

 

  1. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 541.