DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Roman Cristina Elena Aurora
 • E-mail: cristina.roman@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • mai 2006-prezent: Expert-cercetător, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
 • 2002 -prezent: Colaborator cercetare, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
 • 2003-2005: Colaborator cercetare, Fundaţia Academia Civică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 1994-1998: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; specializare-Istoria Contemporană a României, titlul tezei de licenţă: „Lichidarea opoziţiei politice din România în anul 1947”, coordonator Prof. Univ. Dinu C. Giurescu
 • 1999-2001: Master în Relaţii Internaţionale la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; titlul dizertaţiei de master: „Extinderea NATO cu ţările Europei Centrale şi de Est, coordonator Prof. Univ. Valentin Stan

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Franceză: Bine
 • Engleză: Mediu

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • 2006, 27-28 octombrie, Timişoara, Simpozion organizat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la mişcările anticomuniste din 1956 Efectele evenimentelor din Ungaria din 1956 asupra legislaţiei româneşti
 • 2006, 20 noiembrie, Sighetu Marmaţiei, Simpozionul „Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 de la memoria colectivă la cercetarea istorică”: Climatul politic în preajma alegerilor din 1946
 • 2007, 21-24 mai, Cluj-Napoca, Conferinţa Modernizarea în România în secolele XIX-XXI: Evoluţia partidelor politice din România în perioada 1919-1947
 • 2007, 12-14 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, ediţia a II-a: Campania de lichidare a opoziţiei politice în perioada 1945-1947
 • 2008, 12-14 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul internaţional „Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, ediţia a III-a: Transformarea forţată a proprietăţii individuale în proprietate colectivă –Represiunea (1949-1953)
 • 2009, 25-27 iunie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul internaţional „Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe”: Prăbuşirea regimului comunist în România-anul 1989
 • 2010, 22-25 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul Internaţional „Destine individuale şi colective în comunism”: Anihilarea ultimului simbol al social-democraţiei interbelice. Constantin-Titel petrescu în vizorul organelor represive (1945-1957)
 • 2011, 16-17 iunie, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Conferinţa, „Perspective asupra istoriei Europei în secolul XX: continuitate şi revoluţie”: De la social-democraţie la comunism: destinul lui Constantin-Titel Petrescu
 • 2012, 1-3 august, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul Internaţional „Regimurile comuniste-Memorie recentă pentru o societate deschisă”: Pregătirea alegerilor parlamentare din 1946
 • 2013, 4-7 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul Internaţional „Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social”: Organizarea procesului lui Lucreţiu Pătrăşcanu în contextul creat după moartea lui Stalin

PUBLICAŢII

Volume colective

 • Transcriere interviuri în volumul coordonat de Marius Oprea, Ziua care nu se uită, Editura Polirom, Iași, 2017

 • Coautor (alături de un grup de cercetători ai Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, coord. Octavian Roske) la volumul România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist, vol. II, F-O, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012
 • Coautor (alături de un grup de cercetători ai Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, coord. Conf. Univ. Octavian Roske) la volumul România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist, vol. I, A-E, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2011

 • Coautor (alături de un grup de cercetători ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România) la realizarea Addendei Dicţionarului comunismului coord. Stephane Courtois, Ediţia în limba română, Iaşi, Editura Polirom, 2008
 • Coautor (alături de un grup de cercetători ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, coord. Andrei Muraru ) al volumului Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967), Iaşi, Editura Polirom, 2008
 • Coautor (alături de un grup de cercetători ai Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, coord. Octavian Roske) al volumului Mecanisme represive în România (1945-1989), vol. II-VII, Bucureşti, Academia Română-Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Articole în volume sau reviste științifice

 • Biografie-Lothar Rădăceanu în revista Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2019, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2019

 • Biografie- Silviu Brucan (1916-2006) în revista Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2017, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2017

 • Organizarea procesului lui Lucreţiu Pătrăşcanu în contextul creat după moartea lui Stalin, în Coordonatori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social, Editura Polirom, Iaşi, 2015
 • Ştefan Voitec. Destinul unui intelectual de stânga. Viaţa politică din România anilor 1920-1948, în Coordonator Luciana Jinga, Identitate, social şi cotidian în România comunistă. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. VII, Editura Polirom, 2012
 • Constantin Titel Petrescu în vizorul organelor represive (1945-1957), în Coordonatori: Florentin Olteanu, Destine individuale şi colective în comunism, Editura Polirom, 2013
 • Preparation of the parliamentary elections held in 1946, în Editors: Elena Helerea, Florentin Olteanu, Remembrance in time, vol. I, Transilvania Universitz Press of Brasov, 2012
 • Istorie şi politică. Cazul aniversării a 60 de ani de la Marea Unire, în revista Arhivele Totalitarismului, nr. 3-4/2012, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti
 • Prăbuşirea regimului comunist şi începuturile democratizării societăţii româneşti (1989-1992), în Florentin Olteanu, „Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe”, Cluj, Editura Argonaut, 2012
 • De la social-democraţie la comunism. Destinul lui Constantin Titel-Petrescu în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Iaşi, Editura Polirom, 2011
 • Directivele politice privind tratarea istoriei României în vederea celui de al XV-lea Congres internaţional de istorie, august 1980 în revista Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2011, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti
 • Campania de lichidare a opoziţiei politice în perioada 1945-1947, în Florentin Olteanu, Forme de represiune în regimurile comuniste, Iaşi, Editura Polirom, 2008
 • Climatul politic în preajma alegerilor din 1946 în Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea (coord.), Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 de la memoria colectivă la cercetarea istorică, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007
 • Fracţionarismul din interiorul elitei PCR (1944-1952), în Elite comuniste înainte şi după 1989. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Iaşi, Editura Polirom, 2007
 • Bazele legislative ale represiunii comuniste în România, în De ce trebuie condamnat comunismul. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Iaşi, Editura Polirom, 2006

Recenzii

 • Vlad Georgescu, Politică şi istorie, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, în nr. 17 din februarie 2011 al revistei Istorie şi civilizaţie
 • Vlad Georgescu, Politics and History. The Case of Romanian Communists (1944-1977), Bucharest, Humanitas Publishing House, 2008, în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, History of communism in Europe, vol. V, 2010
 • Dinu C. Giurescu, De la Sovromconstrucţii nr. 6 la Academia Română, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, vol. IV, 2009
 • Walter Kolarz, Mituri şi realităţi în Europa de Est, Iaşi, Editura Polirom, 2003, în Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2004

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Istoria comunismului, Politica de reprimare a partidelor democratice din România în anii ’45-’47, România în “epoca Ceaușescu”- anii ‘70-’80 (forme de protest și opoziție), Evenimentele din decembrie 1989 și tranziția societății românești spre un regim democratic, Relațiile internaționale din timpul Războiului Rece și de după căderea Cortinei de Fier.