DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Ștefan BOSOMITU
 • E-mail: stefan.bosomitu@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • iunie 2021 – prezent, cercetător, IICCMER
 • septembrie 2020-iunie 2021, Director de Cercetare, IICCMER
 • 2010-2020, cercetător, IICCMER
 • 2017 (noiembrie) – Professeur invité au titre de la recherche – Centre de recherches historiques de l’Ouest (CERHIO), Université d’Angers, Angers (France)
 • 2012-prezent, cercetător asociat, IRIR
 • 2007-2010, cercetător, IICCR

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 2011-2012, Post-doctorat Fellow New Europe College – Institute for Advanced Study (proiect de cercetare: In the Age of „Misery” – the Romanian Sociology during the Communist Regime, 1948-1977)
 • 2010 (ianuarie-iulie), Bursă de studii doctorale, Faculte des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Universite d’Angers
 • 2008-2011, Doctorat, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • 2005-2007, Master, Programul de Master „Societate și putere în Antichitate și Evul Mediu”, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • Septembrie 2004-februarie 2005, Bursier Socrates-Erasmus, Faculte des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Universite d’Angers
 • 2001-2005, Studii de licență, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: foarte bine
 • Franceză: foarte bine
 • Rusă: începător
 • Germană: începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

Conferințe universitare

 • L’historien et les archives du communisme dans la Roumanie post-communiste, Conferință susținută la Maison de la recherche „Germaine Tillion”, 15 noiembrie 2017, Université d’Angers.
 • Re-instituționalizarea sociologiei în România comunistă. Actori, procese, instituții, Conferință susținută la Facultatea de sociologie și asistență socială a Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 3 mai 2017.
 • Luptele pentru putere în PCR. de la Ștefan Foriș la Nicolae, Conferință susținută la Facultatea de științe politice, SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), (invitat de prof. Liviu Rotman), București, 26 octombrie 2016.

Conferințe naționale și internaționale, mese rotunde, workshop-uri, seminarii

 • Building Socialism while Challenging it. Sociology during Communism between Expertise, Societal Projects and the Socialist State Needs, Conferința internațională Breaking the Wall: A National and Transnational Perspective on East-European Science, București, 11-12 Octombrie 2017.
 • Supporting Democracy through the Experience of Others, Masă rotundă organizată CEVRO Institute, 18 Septembrie 2017, Praga, Republica Cehă
 • Sociologia românească între instituționalizarea interbelică și reinventarea socialistă, Masă rotundă organizată de către Universitatea „Petre Andrei” din Iași, 21 iunie 2017, Iași (împreună cu: Zoltan Rostaș, Ionuț Butoi, Cosmin Popa)
 • „Înaltul titlu de comunist”. Control și epurare în PMR (1945-1965). Preliminarii la o sociobiografie a ilegaliștilor comuniști, Conferința națională Istoria socială a comunismului românesc. Surse, metodologii, abordări, perspective, Universitatea “Babeș-Bolyai”, 4-5 Mai 2017, Cluj-Napoca.
 • Noi direcții și metodologii în cercetarea regimului comunist din România, Masă rotundă organizată în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români, Universitatea “Babeș-Bolyai”, 25-28 August 2016, Cluj-Napoca (împreună cu: Mara Mărginean, Vlad Onaciu, Luciana Jinga, Manuela Marin)
 • După 30 de ani. Este posibilă o istorie a comunismului românesc ?, Masă rotundă organizată în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români, Universitatea “Babeș-Bolyai”, 25-28 August 2016, Cluj-Napoca (împreună cu: Alina Pavelescu, Bogdan Murgescu, Virgil Țârău, Cristian Vasile, Radu Preda)
 • A History of the Marxist Thought in Romania, Masă rotundă organizată de New Europe College, 8 iunie 2016, București (împreună cu: Alex Cistelecan, Calin Cotoi, Corina Dobos, Stefan Guga, Adela Hincu, Veronica Lazar, Florin Poenaru, Costi Rogozanu, Andrei State).
 • Curating Romanian Communism. For a Museification of Urban Memory Places (Case Study: Bucharest), Conferința internațională 47th Annual Convention of the ASEEES, 19-22 noiembrie 2015, Philadelphia, SUA
 • “Class Justice”. The Control Commission: the Romanian Communist Party Internal Judicial Court, Conferința internațională Justice in Communist and Post-communist Regimes, IICCMER și Facultatea de Drept, Universitatea din București, 6-10 octombrie 2015, București
 • Social Sciences vs. Ideology in Communist Romania: the (Re) Emerging Sociology and its Role in the State’s Social Engineering Projects. Conferința internațională “Linking Past, Present and Future: the 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”, organizată de The Society for Romanian Studies, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, 17-19 iunie 2015, București
 • „Conferința Națională Comunismul Românesc”, ediția a V-a, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 26-27 martie 2015, București Intelectualul comunist şi dilemele sale identitare. Studiu de caz: Tudor Bugnariu
 • Universitatea și societatea: șomajul intelectual în România interbelică, Masă rotundă organizată de Asociația Română de Istorie Socială și Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 23 martie 2015, București (împreună cu: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prof. univ. dr. Zoltan Rostaș, lect. univ. dr. Alexandru Mironov, dr. Dragoș Sdrobiș).
 • „Puțini am fost, mulți am rămas”. Ilegaliștii partidului vs. istoria și memoria clandestinității PCdR, Conferința națională „După 25 de ani. Istoriile și Memoriile comunismului”, SNSPA, 20-21 noiembrie 2014, București
 • „Duşmanii din interior”? Partidul Muncitoresc Român şi politicile de epurare/reabilitare a membrilor, Seminariile IICCMER, IICCMER, 12 iunie 2014, București
 • Despre statui şi eroi. Căderea organizaţiei din Bucureşti a Apărării Patriotice (octombrie 1943), Seminariile IICCMER, IICCMER, 28 ianuarie 2014 Bucureşti
 • Istorii clandestine: biografii individuale şi biografii colective din comunismul românesc interbelic, Conferinţa națională Comunism şi comunişti în perioada interbelică, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST), 20 septembrie 2013 Bucureşti
 • The “Unaccomplished de-Stalinization”: Miron Constantinescu and His “Impossible Heresy, Conferinţa internaţională „Silence and Voices of Dissent. Communist Intellectuals in Societies of the Soviet Type”, Marc Bloch Zentrum, 14-15 Iunie 2013, Berlin, GERMANIA
 • Partidul şi duşmanii din interior – „afacerea” Andrei Pătraşcu, Seminariile IICCMER, IICCMER, 4 iunie 2013 Bucureşti
 • Pentru o istorie biografică a comunismului românesc, „Conferința Națională Comunismul Românesc”, ediția a III-a, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 14-15 martie 2013, București
 • Quelle sociologie en RPR? 1948-1965, Workshop internațional Science et politique dans la Roumanie communiste, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, 14 decembrie 2012, București
 • Dicționarul biografic al comunismului românesc. Un proiect realizabil?, Seminariile IICCMER, IICCMER, 18 octombrie 2012, Bucureşti
 • The Romanian Sociology during the Communist Regime, 1948-1977, Universitatea de vară Râmnicu Sărat / Summer University of Râmnicu Sărat, 20-26 august 2012, Râmnicu Sărat
 • „Insular existences”. Communist Women’s Activism during World War II in Romania, International conference Gender and Politics under Communism – New Perspectives on Central and Eastern Europe, IICCMER, 24-25 mai 2012, București, ROMÂNIA
 • Resistance from within: Women Anti-Fascist Volunteerism / Activism during World War II in Romania. Case-study: the Women and the “Patriotic Defense” (Apărarea Patriotică), International conference 17th Annual ASN World Convention – The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises and Costs, Columbia University, 19-21 aprilie 2012, New York, USA
 • Notes on the (Re)Institutionalization of Sociology in Communist Romania in the 60s, Seminarul NEC, New Europe College, 4 ianuarie 2012 Bucureşti
 • Gheorghe Gheorghiu-Dej și Miron Constantinescu, Conferința naţională Spectrele lui Dej, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), 8-9 Noiembrie 2011 București
 • The biographies of the Romanian underground communists. Between myth and reality (case study: Miron Constantinescu), International Conference: Myth-making and Myth-breaking in History, University of Bucharest, 7-8 Octombrie 2011, Bucureşti
 • Orwell Revisited: Ministerul Adevărului, Ministerul Bunăstării şi Ministerul Cunoaşterii, Şcoala de vară IRIR (Institutul Român de Istorie Recentă), Ediţia a II-a: A fost comunismul o formă de modernizare a societăţii?, 28 August – 2 Septembrie 2011, Moeciu de Sus, (împreună cu: Mihai Burcea şi Andrei Muraru)
 • La trahison des intellectuels. Les sciences biologiques roumaines après 1945, Conferința internațională Congrès 2011 de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques, Faculté des Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes, 18-20 Mai 2011, Nantes, FRANŢA. (împreună cu: Luciana Jinga)
 • Biografii ilegale. Reconstituind traiectoriile clandestine ale comuniştilor în interbelic (studiu de caz: Miron Constantinescu), Conferinţa națională Partidul Comunist Român (PCR) după 90 de ani: Experienţa comunismului în România, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti în colaborarea cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 10-11 Mai 2011 Bucureşti
 • Istorii din clandestinitatea PCdR – Miron Constantinescu şi Frontul Studenţesc Democrat (1935-1938), Conferința doctoranzilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 29-30 Octombrie 2010, Iaşi
 • Muzeul cu statui: reconstituind biografii controversate din secolul XX, Şcoala de vară IRIR (Institutul Român de Istorie Recentă), Muzeul Dictaturii versus Muzeul Comunismului, 29 August – 3 septembrie, 2010, Moeciu de Sus (împreună cu: Luciana Jinga şi Andrei Muraru)
 • „Construcţii” biografice şi propagandă în comunismul românesc – dosarul „Boris Beazi Mavro, Conferinţa națională Destine individuale şi colective în communism, Ediţia a V-a, 22-25 Iulie 2010, Făgăraş, Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus
 • Adhesion and Commitment to Communism in Interwar Romania (case-study: Miron Constantinescu), International Workshop Writing Intellectual History in East Central Europe. Interwar Romania in Regional and European Contexts, New Europe College, 17-19 Iunie 2010, Bucureşti
 • Myth-biography, Autobiography and the “Siguranţa” Files – a Reconstruction of the Biographies of the Romanian Underground Communists (case study – Miron Constantinescu), International Conference Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities, Central European University, 6-9 Mai 2010, Budapesta, UNGARIA
 • Trăind istoria. Percepţii ale presei exilului românesc asupra evenimentelor din 1989, Conferința națională După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfășurare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 12-13 Noiembrie 2009, Iaşi
 • Imposibila reîntoarcere – consideraţii privind reabilitarea lui Miron Constantinescu, Conferința doctoranzilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 24-25 Octombrie 2009, Iaşi
 • „Istorii clandestine” – Miron Constantinescu în perioada ilegalităţii, Conferința doctoranzilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 25 Aprilie 2009, Iaşi
 • Investigating Communist Crimes in Romania, International Seminar “Crimes of Totalitarian Regimes in Central Europe. Experience and Prospects of Assessment”, organizat de The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania, 28-29 Septembrie 2008, Vilnius, LITUANIA
 • Le discours testamentaire en France et en Moldavie au Moyen Age. Perspective compare, Second International Conference RENCONTRES SOCRATES / SOCRATES MEETINGS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 15 decembrie, 2005, Iaşi, ROMANIA

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Ștefan Bosomitu, Miron Constantinescu. O biografie, Editura Humanitas, București, 2015.

Volume colective

 • Ștefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator, Editura Polirom, Iași, 2012, 424 p.
 • Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.), Marginalități, periferii și frontiere simbolice. Societatea comunistă și dilemele sale identitare, Anuarul IICCMER, vol. IX, Editura Polirom, Iași, 2014.
 • Luciana Jinga, Ştefan Bosomitu (coord.), Între transformare şi adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, Anuarul IICCMER, vol. VIII, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
 • Luciana Jinga (coord.), Identitate, social şi cotidian în România comunistă, Anuarul IICCMER, vol. VII, Editura Polirom, Iaşi, 2012 (secretar de redacţie)

Articole în volume sau reviste științifice

 • Plenara Comitetului Central al PMR (23-25 martie 1956), în Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Partidul Comunist: ideologie, forme de organizare, aspecte privind selecţia şi promovarea cadrelor de conducere, INST, 2016. (sub tipar)
 • Agitator (funcţie), în Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Partidul Comunist: ideologie, forme de organizare, aspecte privind selecţia şi promovarea cadrelor de conducere, INST, 2016 (sub tipar)
 • ‘Puțini am fost, mulți am rămas’. Preliminarii la o sociobiografie a ‘ilegaliștilor’ comuniști, în Constantin Vasilescu, Florin S. Soare (coord.), Incursiuni biografice în comunismul românesc, Anuarul IICCMER, vol. XII, Polirom, Iași, 2017, pp. 279-305.
 • Education and Preservation of Sites of Conscience, în Memory of Nations. Democratic Transition Guide. The Romanian Experience, CEVRO, Praga, 2017, pp. 37-40.
 • Istoriile unei relații complicate: Tudor Bugnariu și Partidul Comunist, în Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, Valentin Orga, Ottmar Trașcă, Liviu Țîrău, Virgiliu Țârău (eds.), Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 657-674.
 • Mythologizing Biographies of Romanian Underground Communists. The Case Study of Miron Constantinescu, în Claudia Florentina Dobre, Cristian Emilian Ghita (eds.), Quest for a Suitable Past: Myths and Memory in Central and Eastern Europe, CEU Press, New York, Budapest, 2017, pp. 67-84.
 • Fighting their War during a “Foreign” War. Women anti-Fascist/Communist Activism during World War II in Romania, în History of Communism in Europe, vol. 8/2017, The Other Half of Communism. Women’s Outlook, pp. 229-258.
 • Social Sciences vs. Ideology in Communist Romania: Sociology’s Re-Emergence and Role, în Stan Rzeczy/State of Affairs, vol. 13/2017: Sociology under State Socialism. Varieties, Similarities, and Exceptions, Matthias Duller, Mikołaj Pawlak (eds.), pp. 47-65.
 • Sociology in Communist Romania: an Institutional and Biographical Overview, în Studia UBB, Seria Sociologia, 62 (LXII), nr. 1, 2017, pp. 65-84.
 • Tudor Bugnariu și un proiect eșuat de instituționalizare a sociologiei în România comunistă, în Revista Română de Sociologie, no. 1-2/2017, pp. 55-77.
 • Retrospecții subiective și tehnici de (re)construcție identitară. Trecutul ilegaliștilor PCdR reflectat în „autobiografii de instituție”, în Studia Universitas Petru Maior. Seria Historia, 2016, pp. 41-64.
 • Instituționalizarea aparatului de control al partidului comunist. Comisia de Control a CC al PCR (1945-1947), în Arhivele totalitarismului, no. 3-4/2016, pp. 57-81.
 • ”Becoming in the Age of Proletariat”. The Identity Dilemmas of a Communist Intellectual throughout Autobiographical Texts. Case study: Tudor Bugnariu, în History of Communism in Europe, vol. V (2014), Zeta Books, 2015, pp. 17-34.
 • Povestea comuniștilor și realitatea din dosarele Siguranței. Procesul „Apărării Patriotice” din 1943, în Magazin istoric, nr. 12 (decembrie), 2015, pp. 43-49
 • „O (altă) destalinizare ratată”. Memoriul Comitetului Central al Partidului Comunist Independent adresat Comitetului Central al PMR (15 mai 1958), în Arhivele totalitarismului, nr. 2/2014
 • In the Age of “Misery”. The Romanian Sociology during the Communist Regime (1948-1977), în New Europe College. Ştefan Odobleja Program, Yearbook 2011-2012, pp. 43-82
 • O poveste dintr-o iarnă. „Căderea” Regionalei comuniste „Dunărea de Jos” (ianuarie 1941), în Archiva Moldaviae, vol. IV(2012), pp. 125-152
 • Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Miron Constantinescu, în Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Editura Polirom, Iaşi, 2012, pp. 175-202
 • The Biographies of the Romanian Underground Communists between Myth and Reality, în Claudia-Florentina Dobre, Ionuț Epurescu-Pascovici, Cristian Emilian Ghiță (eds.), Myth-making and Myth-Breaking in History and the Humanities, Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest, 6-8 October 2011, text disponibil online: http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-in-hist-and-the-huma/, pp. 171-186
 • Notes and Remarks on the (Re)Institutionalization of Sociology in Communist Romania in the 60s, în History of Communism in Europe, The Annales of IICCMER, vol. II, Avatars of Intellectuals under Communism, Zeta Books, Bucharest, 2011, pp. 169-197
 • Securitatea şi atentatele cu colete-capcană împotriva lui Nicolae Penescu, Paul Goma şi Şerban Orescu (3-4 februarie 1981), în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 386-409. (împreună cu Dan Drăghia şi Andrei Muraru)
 • Miron Constantinescu – profilul intelectualului angajat, în Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii, „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România”, vol. IV, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 167-195
 • Testamentul – formă de manifestare a puterii părintelui asupra grupului familial, în Revista Arhivelor, vol. 86, nr. 1/2009, pp. 106-132
 • Planificare – implementare – control. Apariţia şi dezvoltarea aparatului de propagandă comunistă în România. 1944 – 1950, în Structuri de partid şi de stat în timpul regimului comunist, „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România”, vol. III, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 19-49
 • Ana Pauker, în Stephane Courtois (coord.), Dicţionarul comunismului, Ediţie în lb. română, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pp. 685-687
 • Le discours testamentaire en France et en Moldavie au Moyen Age. Perspective comparée, în Dialogi Europaei, RENCONTRES SOCRATES / SOCRATES MEETINGS, Travaux de la 2eme Conference Internationale, 15 decembre 2005 / Proceedings of the 2nd International conference, 15th December 2005, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, pp. 31 – 41

Recenzii

 • Cristina Diac, Zorii comunismului în România. Ștefan Foriș, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, în History of Communism in Europe, vol. VI, (Dis) Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts, Zeta Books, Bucharest, 2016 (sub tipar)
 • Lavinia Betea, Poveşti din Cartierul Primăverii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010, în Represiune şi control social în România comunistă, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. V-VI, 2010-2011, Editura Polirom, Iaşi, 2011, pp. 445-449
 • Simon Sebag Montefiore, Le jeune Staline, Paris: Editions Calmann-Lévy, 2008, 766 p. (original edition – Young Stalin, Weindenfeld & Nicolson, London, 2007), în History of Communism in Europe, Vol. 1, The Politics of Memory in Post-Communism Europe, Zeta Books, Bucharest, 2010, pp. 269-272
 • Aristide Ştefănescu, Mariana Lazăr, Mănăstirea Cotroceni, un monument istoric dispărut, Muzeul Naţional Cotroceni, 2003, 96 pag. + ilustraţii şi planşe, în Revista de Istorie Socială, nr. VIII – IX, 2003 – 2004, Iaşi, 2006, pp. 635-639
 • Virgil Pâslariuc, Raporturile politice dintre marea boierime şi domnie în Ţara Moldovei în secolul al XVI-lea, Cuvânt înainte de Ioan Caproşu, Editura Pontos, Chişinău, 2005, 291 pag., în Revista de Istorie Socială, nr. VIII – IX, 2003 – 2004, Iaşi, 2006, pp. 624-627

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

 • 2015 – Premiul „Constantin C. Giurescu” al Societății de Științe Istorice din România, pentru lucrarea: Ștefan Bosomitu, Miron Constantinescu. O biografie, Editura Humanitas, București, 2015.

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Istoria comunismului, biografiile nomenclaturii, propaganda comunistă, comunismul românesc interbelic, structuri sociale şi de putere în comunismul românesc.