DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Florin S. Soare
 • E-mail: florin.soare@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • august 2007 – prezent: Colaborator/Expert IA/Șef serviciu: Biroul Investigaţii Speciale; Biroul Cercetare-Documentare, Departamentul Politici Publice şi Parteneriate, Departamentul Economie, Societate, Instituţii, Serviciul analiza regimului comunist – politici educaţionale şi de memorie, Serviciul Analiza regimului comunist și Serviciul/Compartimentul cercetare și investigații speciale
 • 2015 – prezent: Cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Licenţiat al Facultăţii de Istorie, secţia Istorie, Universitatea din București (2007)
 • Master Studii aprofundate de istorie contemporană – Universitatea din București, Facultatea de Istorie (2007-2009)
 • Doctor în Ştiinţe Umaniste – Universitatea din București, Facultatea de Istorie (2012). Teza Instituționalizarea pronatalismului în România comunistă. Proiectare, aplicare, consecințe, distinsă cu calificativul Excelent – Summa cum laude”.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: mediu
 • Franceză: mediu

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • Simpozionul Internaţional „DUPĂ 25 DE ANI. EVALUĂRI ȘI REEVALUĂRI ISTORIOGRAFICE PRIVIND COMUNISMUL”, 8-11 iulie 2015: O provocare instituțională. IICCMER și sesizările penale împotriva foștilor comandanți de penitenciare din perioada 1948-1964
 • Simpozionul Internaţional „IDENTITĂȚI SOCIALE, CULTURALE, ETNICE ȘI RELIGIOASE ÎN COMUNISM”, 9-12 iulie 2014: Generaţiile decretului 770. Impact social şi perspective
 • Conferinţa „Arhivele Comunismului – între discurs şi realitate”, București, 23 august 2013: Arhive nevalorificate: Arhiva Ministerului Sănătăţii
 • Conferinţa Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie Bucureşti, 12-13 mai 2011: „Instituţii represive angrenate în proiectul demografic, în ultima decadă a regimului comunist din România”
 • Conferinţa „Partidul Comunist Român (PCR) după 90 de ani: Experienţa comunismului în România” Bucureşti, 10-11 mai 2011: „De la poliţia politică la poliţia natalităţii. Rolul Ministerului de Interne în politica demografică din România 1966-1989”
 • Colocviu internaţional: Studii de istorie socială în România. Noi perspective, București, 12-13 iunie 2010: Politica privind Contracepţia în România Comunistă
 • Conferinţa Naţională „După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului in Romania: cauze, desfăşurare, consecinţe”. Iaşi, 12-13 noiembrie 2009: Interzicerea avortului – mijloc de constrângere şi control în România anilor ’80

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Coautor alături de Corina Doboș, Luciana Jinga, Roman Cristina, al volumului Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. O perspectivă comparativă, vol.1, Iași, Polirom 2010.
 • Coordonator alături de Luciana Jinga al volumului Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Instituții și practici, vol. 2, Iași, Polirom, 2011.

Volume colective

 • Coordonator al volumului Politică şi societate în Epoca Ceauşescu, Iaşi, Polirom, 2014.

Articole în volume sau reviste științifice

 • „Controlling and constraining. The prohibition of abortion in 1980’s Romania”, în Elena Bărbulescu, People and the State. Divergent Medical Discourses, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.
 • „Alexandru Bârlădeanu – o schiţă biografică”, în Anuarul Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. VII, Iaşi, Polirom, 2012.
 • „Ceauşescu’s population policy: a moral or an economic choice between compulsory and voluntary incentivised motherhood?”, în European Journal of Government and Economics, Vol. 2, No. 1, 2013.
 • „Politica natalistă în România 1966-1989”, în Dicţionarul comunismului (coord. Stéphane Courtois), Iaşi, Polirom, 2008.
 • „Familia, căsătoria şi divorţul între ideologia comunistă şi pronatalism”, în Florin S. Soare (coord.) Politică şi societate în Epoca Ceauşescu, Iaşi, Editura Polirom, 2014.
 • „Generațiile decretului 770. Impact social și perspective”, în Cosmin Budeancă (coord.) Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iaşi, Polirom, 2016.
 • „Voinea Marinescu: biografia unui «tehnocrat» comunist” în Incursiuni biografice în comunismul românesc, Anuarul IICCMER Vol. XII, Iași, Editura Polirom, 2017.
 • „Colonia de muncă de la Cernavodă”, Anuarul IICCMER Vol. XIII, Iași, Editura Polirom, 2018.

ALTE MENŢIUNI

Expoziţii

 • Coorganizator al expoziţiei „CEI DIN LUME FĂRĂ NUME”. Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu, vernisată pe 19 octombrie la Muzeul Naţional al Ţăranului Român
 • Organizator: Expoziţia Represiunea comunistă în România (1945-1965). Numitorul comun: moartea, vernisată pe 20-21 noiembrie 2014.

Diverse

 • Implicarea în organizarea și desfășurarea mai multor de proiecte educaţionale, expoziţionale, conferinţe, colocvii, workshop-uri, ateliere, proiecţii de film etc.

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Istoria României în Secolul XX, subiecte legate de istoria comunismului: structurile de putere ale Partidului Comunist Român, politici sociale iniţiate de regimul comunist, tranziţia post-comunistă.