DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Báthory Dalia – Agata
 • E-mail: dalia.bathory@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • 2013 – prezent: Expert, IICCMER
 • 2008 – 2010: Redactor, Foaia transilvană

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
 • Master Studii Americane, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
 • Doctorat Studii Europene și Relații Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Engleză: Foarte bine
 • Franceză: Mediu
 • Maghiară: Mediu
 • Germană: Începător

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • 16-17 Mai 2019: Comunism în România. Memorie și Istorie, Universitatea din București: „Proiecte locale de muzealizare a comunismului în România și memoria vieții cotidiene de dinainte de 1989”
 •  3-5 Decembrie 2018: Building Bridges: Linking Memories of Past Dictatorships in Europe through Museums and Memorial Sites, Universitatea din București: “Growing a Romanian Memory Web – Linking Projects of Memorialisation of the Recent Past” (prezentare livrată împreună cu Irina Hasnaș și Cosmin Budeancă).
 •  17-21 Noiembrie 2018: CONNECT – Workshop în București: “Briefing on post-communist experiences in Romania. Links between past and present concerning social solidarity and inclusion of minorities.”
 •  1-3 Noiembrie 2018: Memorie și colecții ale memoriei: Noi perspective asupra comunismului din România, Universitatea din București în parteneriat cu Academia Evanghelică Transilvania, Sibiu: „Memoria socială ca bun comun – Polifoniile unui trecut dictatorial.”
 •  25-30 iunie 2018: Society for Romanian Studies, București: “Present Forever: Making Sense of ‘Time’ in Romania during the Cold War”.
 •  10-13 Octombrie 2017: Breaking the wall: A national and transnational perspective on East-European Science (1945-1990), IICCMER: “Knowledge Production and Reproduction. The Case of the Institute of History in Cluj between 1957 and 1968.”
 • 13 Octombrie 2016: The Hungarian Revolution of 1956. Its Echoes and Impact on the Moldavian Socialist Soviet Republic, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau: “A German Perspective on the Hungarian Revolution in 1956. Press and Historiography.”
 •  26-28 June 2016: ASEES-MAG Joint Convention, Universitatea Catolică Ucraineană Liov: “Stories of ‘An-Other’: Blurred Identities, Exclusion from the Public Space and Strategies of Re-Immersion of Ethnic Minorities in Communist Romania in 1950s and 1960s.”
 •  22-25 iunie 2016: Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in the ‘50s and ‘60s, Râmnicu Sărat: “A Hungarian’s Strategy to Cope with the ’56 Crisis. Narratives and (Imagined) Connections in the Securitate Files.”
 •  Martie 2014: Conferința anuală a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, București: „Sistemul penitenciar comunist – anii ՚80 versus anii ՚50. 25 de ani de discurs”.
 •  23-25 Noiembrie 2011: Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe: Theories and Methods, Universitatea din Varșovia, Polonia: „Memory Traps: Uses and Abuses of Collective Memory in Politics”.
 •  27-29 Octombrie 2011: Challenging Democracy at the Beginning of the 21st Century, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca: „Is there a “Dictatorship” of Memory and Media over Deliberative Democracy? Questions of Discourse and Agency in the Civic Society”.
 •  Octombrie 2010: Panic and Mourning, Universitatea Catolică din Lisabona: “Broadcasting Panic in a Televised Revolution: the 1989 Events in Romania and the Revolutionists Viewers”.

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • Memoria revoluției române din 1989 în film, Casa Cărții de Știinţă, Cluj Napoca, 2007.

Volume coordonate

 • Redactor -șef al anuarului History of Communism in Europe, volumele:
  • Bathory Dalia, Luciana Jinga (coord. for this issue), Stefan Bosomitu, The Other Half of Communism: Women’s Outlook. History of Communism in Europe no. 8, Zeta Books, Bucharest, 2018.
  • Bathory Dalia, Luciana Jinga, Stefan Bosomitu, The (R)evolutionary Maze. Communist Parties in Europe. History of Communism in Europe no. 7, Zeta Books, Bucharest, 2016.
  • Bathory Dalia, Irina Hasnas, (Dis)Emebdding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts. History of Communism in Europe no. 6, Zeta Books, Bucharest, 2015.
  • Bathory Dalia, Camelia Runceanu, Narratives of Legitimation in Totalitarian Regimes – Heroes, Villains, Intrigues and Outcomes. History of Communism in Europe no. 5, Zeta Books, Bucharest, 2014.
  • Bathory Dalia, Camelia Runceanu, Transitional Justice and Civil Societies after Dictatorial Regimes. History of Communism in Europe no. 4, Zeta Books, Bucharest, 2013.
 • Co-editor pentru următoarele volume:
  •  Academia politică de la Aiud. Detenție politică în România anilor ՚80, studiu introductiv, editare și adnotare, Dalia Bathory și Andreea Cârstea, Polirom, Iași, 2019.
  • Cosmin Budeancă, Dalia Bathory, Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ‘50s and ‘60s, LIT Verlag, 2017; versiunea în limba română: Cosmin Budeancă, Dalia Bathory, Strategii de supraviețuire și integrare socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici din anii ՚50 și ՚60 în Europa Centrală și de Est, Polirom, 2019.
  • Cosmin Budeancă, Dalia Bathory, Andreea Tuzu, Dragos Ursu, Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea și integrarea socioprofesională a familiilor foștilor deținuți politici în comunism. Mărturii și documente, Polirom, Iași, 2017.

Articole în volume sau reviste științifice

 • “Families as Free Spaces? Intersections with the Systems of Ethnic Hungarians in Romania after 1956”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”, series HISTORICA, vol. 56, Editura Academiei Române, 2017, pp. 269-287.
 • “New Perspectives on Families in Communism: Survival and Social-Professional Integration in Harsh Conditions”, in Cosmin Budeanca, Dalia Bathory (eds.) Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ‘50s and ‘60s, LIT Verlag, 2017, pp. 20-28.
 •  “A Hungarian’s Strategy to Cope with the ’56 Crisis. Narratives in the Securitate Files”, in Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (eds.), Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ‘50s and ‘60s, LIT Verlag, 2017, pp. 281-295.
 • “Talkin’ bout a Revolution”, in History of Communism in Europe no. 7/2016, Zetabooks, Bucharest.
 • “Authoritarian and Post-authoritarian Practices of Building Collective Memory in Central and Eastern Europe” in History of Communism in Europe no. 6, Zetabooks, Bucharest, 2015.
 •  “Weaving the Narrative Strings of the Authoritarian Regimes. Building Society with Bricks of Stories”, History of Communism in Europe no. 5, ZetaBooks, Bucharest, 2014.
 •  “Transitional Justice: between Political Myth and Civil Society Reality”, History of Communism in Europe no.4, Zeta Books, Bucharest, 2013.
 • „Pentru o epistemologie a memoriei: conceptualizarea discursului memoriei colective în postcomunism”, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2013.
 • Báthory Dalia, Andreea Paul, „Memorie versus istorie? Re-considerări ale unor consideraţii vechi şi noi despre relaţia dintre memorie colectivă şi istorie”, Suplimentul Anuarului Institului de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca, 2012.
 • „Is there a <dictatorship> of Memory and Media over Deliberative Democracy? Questions of Discourse and Civil Society”, Romanian Journal of International Studies III, 2, 2011, http://www.euro.ubbcluj.ro/rjis.

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

 • Burse:
  • 1 iulie – 30 septembrie 2016, bursă de cercetare oferită de Bundesstifung zuer Aufarbeitung der SED Diktatur, cercetător rezident la Stiftung Berliner Mauer Berlin;
  • 2009-2012 – Bursă doctorală POSDRU, contract no. 60185.
 • Participare în proiecte de cercetare:
  • 2015 – 2017 – Cercetător în cadrul proiectului Strategii de supraviețuire și integrare socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici în primele două decade ale regimului comunist, finanțat de UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0090
  • Iulie-octombrie 2015 – Expert în proiectul Istoria Recentă în România. Pachet educațional pentru cursul opțional de istorie recentă – ID 142342
 • Organizator/co-organizator:
  • Conferința internațională Justice in Communism and Post-Communism (2015);
  • Conferința internațională After a Quarter of a Century (1989-2014). Victims, Memory and Justice (2014);
  • Conferința națională Arhivele comunismului – între discurs și realitate (2013);
  • Workshop-ul național Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România, edițiile 1-8 (2015-2018);
  •  Workshop-ul internațional Advocating for a Museum of Communism in Romania (2015)

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Memorie socială în postsocialism; minoritatea maghiară în perioada comunistă; anii ՚80; disidență, opoziție, mișcări anti-sistem, viață cotidiană; memoria Holocaustului; gândire politică modernă.