DATE PERSONALE

 • Nume și prenume: Liliana Corobca
 • E-mail: liliana.corobca@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • 23.09.2014 – prezent: Expert, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
 • 15.02. 2002 – 31.05. 2011: Cercetător ştiinţific principal II (1/2 normă), Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”
 • 2004 – 2007: Lector universitar asociat, Universitatea din Ploieşti, titulara cursului „Exilul literar postbelic în context european”.
 • 2005 – 2007: Asistent universitar asociat, Universitatea din Bucureşti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 1992 – 1997: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, secţia română-latină. Teza de licență: „Expresia absurdului în dramaturgia lui Eugen Ionescu”.
 • 1997-2001: Doctorat în Filologie, Universitatea din Bucureşti, cu teza „Personajul în romanul românesc interbelic”.
 • 1 martie 2014-30 iulie 2014: Post-doctorat la New Europe College, Institute for Advanced Study. Black Sea Link Fellowship, cu tema: „Censorship Institutions in the Countries of the Communist Bloc”.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Rusă: Fluent
 • Franceză: Foarte bine
 • Germană: Bine
 • Engleză: Bine
 • Bulgară: Mediu

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • 10-13 octombrie 2019 – Conferința de bilanţ a proiectului „Antinostalgia –privind spre viitor”, organizată de Radio Europa Liberă. La întâlnire, invitați speciali au fost disidentul român Radu Filipescu, fost deţinut politic, şi scriitoarea şi cercetătoarea Liliana Corobca, originară din Republica Moldova, dar stabilită la Bucureşti (https://moldova.europalibera.org/a/antinostalgia-privind-spre-viitor-cine-uit%C4%83-istoria-risc%C4%83-s-o-repete/30210048.html). Participare la dezbaterea „Gustul libertății e universal valabil”, Vasile Botnaru, directorul biroului din Chișinău al postului Radio Europa Liberă, în dialog cu Liliana Corobca, Véronique North-Minca și Radu Filipescu. Emisiunea „Punct și de la capăt”. (https://www.youtube.com/watch?v=7PiLNtwqynA)
 • 3 octombrie 2019 – Serată PEN „Scriitori și intelectuali despre comunism în Republica Moldova”, Amfitrioni: Liliana Corobca, Caius Dobrescu. Moderator: Mircea Dan Duță. Organizatorii evenimentului: PEN Club România, IICCMER, Editura Polirom. Partener media: Radio România Cultural.
 • 26-29 septembrie 2019 – comunicare despre despre fenomenul cenzurii în perioada comunistă din România și URSS, în cadrul conferinței „On dealing with the past”, alături de Edurne Portela (Spania) și Ana Luísa Amaral (Portugalia). Eveniment moderat de Jesper Bengtsson, președintele PEN Suedia și organizat de Bokmässan Göteborg/ Târgul de carte de la Göteborg.
 • 22 noiembrie 2018 – participare la manifestarea „Ankommen hat viele Seiten” (Exil, deportare, migrație, discuții, lansare de carte), Stadtbibliothek, Bilefeld, Germania.
 • 4-5 octombrie 2018 – participare la manifestarea „Bitter Things: Weitentfernt – Autorenlesung und Diskussion” (Formele migrației în Europa de Est), Berlin, Germania (http://bi-bak.de/de/category/bitterthings/).
 • 17-18 mai 2018 – „Despre cenzura de după cenzură”, participare la Colocviile Revistei Transilvania cu tema: Post/uman, post/național, post/adevăr. Răspunsurile literaturii, Sibiu.
 • 20 decembrie 2017 – comunicarea „Toți cenzorii regelui. Structurile cenzurii în comunism”, la seminarul de analiză a regimuui comunist susținut de dr. Valeriu Antonovici, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București.
 • 29 noiembrie 2017 – participare la manifestarea „Limba română și provocările istoriei. De la literatură la mass-media” – o dezbatere despre dilemele identitare în secolul al XXI-lea, Muzeul Național al Literaturii Române.
 • 3 octombrie 2017 – comunicarea „Receptarea lui Paul Goma în Basarabia anilor 1990”, în cadrul Simpozionului Internațional „Mișcarea Paul Goma – 40 de ani”, organizat de PEN România și Filarmonica „George Enescu” – Ateneul Român.
 • 8 martie 2017 – Comunicarea „Doamnele exilului literar românesc: Monica Lovinescu, Adriana Georgescu-Cosmovici, Mira Simian”, prezentată în cadrul conferinței IICCMER „Femei în comunism”, la Biblioteca Națională a României.
 • 2 iunie 2015 – Comunicarea „Отдел Импорт-Экспорт румынского «Главлита»” (Direcția import-Export a Glavlitului românesc), în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţională «История книги и цензуры в России. IV Блюмовские чтения» (History of the Book and Censorship in Russia. IV), organizată de Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 27-28 iunie 2014 – Cenzură şi rezistenţă în regimul comunist, Simpozionul Naţional „Represiunea şi rezistenţa anticomunistă din România”, organizată de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română: Rozavlea, Maramureş.
 • 7-8 iunie 2014 – Miza romanului în timpul Războiului Rece, Colocviul Naţional de Proză „Miza romanului românesc de azi”, organizată de Uniunea Scriitorilor din România, Alba Iulia, România.
 • 27-28 mai 2014 – conferinţa ştiinţifică internaţională “History of the Book and Censorship in Russia. III”, (Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): The Special Funds of Books in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 13-14 noiembrie 2012 – Mecanismele cenzurii în « epoca Ceauşescu », în cadrul conferinței naţionale „Politică şi societate în epoca Ceauşescu”, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti, România.
 • 21-22 septembrie 2012 – conferinţa internaţională „Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI”: Instituţia cenzurii şi accesul la documentele privind secretul de stat, Bucureşti, România.
 • 29-30 mai 2012 – conferinţa ştiinţifică internaţională “History of the Book and Censorship in Russia”, (organizată de Comitetul General al Educaţiei din regiunea Leningrad, Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): The Purge Process of Books in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 4-5 aprilie 2012 – conferinţa ştiinţifică internaţională “Privacy policy in law” (organizată de Comitetul General al Educaţiei din regiunea Leningrad, Universitatea de Stat „Al. S. Puşkin” din S. Petersburg şi Asociaţia istoricilor arhivişti din Nizhny Novgorod, Rusia): Censorship and State Secret in Communist Romania, Sankt-Petersburg, Rusia.
 • 30 iunie-3 iulie 2011 – Simpozionul Internaţional “Condemnation of communism – between justice and history” (Condamnarea comunismului – între justiţie şi istorie), organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR): Viaţa internă a cenzurii. Câteva aspecte, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 13 aprilie 2011 – Conferinţă Incursiune în cenzura sovietică (GLAVLIT). 1922-1991, Centrul de Studii Ruse şi Sovietice, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti.
 • 25-28 iunie 2009 – Un paradox: desfiinţarea cenzurii comuniste româneşti – D.G.P.T. în anul 1977, Simpozionul Internaţional «Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze şi consecinţe»,organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR): Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 17 decembrie 2008 – Cenzura sovietică şi avatarurile ei socialiste. Declinul cenzurii româneşti, conferinţa lunară a Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române.
 • 3-5 iulie 2008 – Simpozionul Internaţional “Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR): „Procesul de epurare a cărţilor”, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, România.
 • 15-16 aprilie 2005 – Exilul românesc şi canonul literar contemporan, Sesiunea anuală a cadrelor didactice: “Inter- and Intra Cultural Models and Metamorphoses”, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

PUBLICAŢII

Volume de autor (selecție)

 • Ionesco. Elegii pentru noul rinocer (biografie romanțată), Ed. Polirom, Iași, 2020, 216 pp.
 • Caiet de cenzor Ed. Polirom, Iași 2017, 360 pp.
 • Controlul cărții. Cenzura literaturii în regimul comunist din România, Editura Polirom, 2014 (studiu nominalizat la premiile revistei Observator Culturalși la Premiul PEN România), 376 pp.
 • Cenzura pentru începători. Die Zensur. Für Anfänger, Monolog in Drei Akten, ediție bilingvă; trad. din l. germană de Gerhardt Czejka, Editura Tannhäuser, Ottensheim am Donau, 2014;
 • Personajul în romanul românesc interbelic (teză de doctorat), Editura Universității din București, 2003, 216 pp.

Antologii:

Interviuri:

 • Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine, Liliana Corobca în dialog cu Radu Negrescu‑Suțu; Corint, București, 2019, 480 pp.

Ediţii coordonate și îngrijite:

 • Panorama comunismului în România, Polirom, Iași, 2020, 1152 pp.
 • Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări, Polirom, Iași, 2019, 864 pp.
 • Paul Goma și exilul etern, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2016, 230 pp.
 • Instituția cenzurii comuniste în România(1949-1977), vol. I-II, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2014, 400 și 384 pp.
 • Epurarea cărților în România. Documente(1944-1964), Editura Tritonic, București, 2010, 384 pp.
 • Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportați în Siberia(texte culese de Dumitru Covalciuc), Editura Saeculum I.O., București, 2009, 400 pp.
 • Alexandru Busuioceanu. Un roman epistolar al exilului românesc. Corespondență (1942-1961), 2 vol., Editura Jurnalul literar, București, 2003, 2004, 304 şi 335 pp.

Volume colective

 • Enciclopedia cenzurii dinRomânia, coord. Marian Petcu, Ed. Ars Docendi, București, 2019;
 • O cronologie a cenzurii în Romania, coord. Marian Petcu, Ed. Tritonic, București, 2016;
 • Dicţionarul General al Literaturii Române, coord. Eugen Simion, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005-2009

Ediții critice

 • Mihail Sebastian. Ediţie critică, vol. I-II, Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2011.

Articole în volume sau reviste științifice

 • Profilul cenzorilor din Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, în „Traversând comunismul: convieţuire, conformism, compromis”, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc. Volumul XI, 2016, Ed. Polirom, Iași, 2016, pp. 21-46;
 • Reacții la cenzura comunistă în „Nesupunere si contestare în România comunistă”. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc. Volumul X, 2015, Ed. Polirom, Iaşi, 2015, pp. 297 – 307;
 • Censorship Institutions in the Countries of the Communist Bloc, „New Europe College’s Black Sea Link Program. Yearbook for 2013-14”, ed. Irina Vainovski-Mihai, București, 2015, pp. 47-69;
 • Проведение чистки книг в коммунистической Румынии в „История книги и цензуры. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Арлена Викторовича Блюма” (Aspecte privind epurarea cărţilor în România comunistă în „Istoria cărţii şi a cenzurii. Materialele conferinței științifice dedicate memoriei lui Arlen Victorovici Blium), Sankt-Petersburg, 2013, pp. 240-246.
 • Direcţia Import-Export în cadrul instituţiei cenzurii comuniste, Metaliteratură, nr. 5-6, 2013, Chişinău, pp. 5-13;
 • „Controlul cărţii”. Etapele de lucru în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor, Metaliteratură, nr. 3-4, 2013, Chişinău, pp. 5-16.
 • Instituţia cenzurii şi accesul la documentele privind secretul de stat, Revista arhivelor, nr. 1, 2013, pp. 28-33;
 • Цензура и государственная тайна в коммунистической Румынии (Cenzura şi secretul de stat în România comunistă), Ленинградский юридический журнал, Sankt Petersburg, nr. 4, 2012, pp. 208-220;
 • Censorship Institution in the Communist Regime in Romania (Some aspects) în “Dystopia. Journal for Totalitarian Ideologies and Regimes”, Center for the Study of Totalitarianism, Moldova State University, nr. I, 2012.
 • Incursiune în cenzura sovietică (Glavlit), 1922-1991, „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2, 2012, pp. 8-20;
 • Desfiinţarea cenzurii comuniste româneşti – D.G.P.T. în anul 1977 în „Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe”, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 227-240.
 • Procesul de epurare a cărţilor, în “Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, pp. 65-77.
 • L’exile roumain et le canon littéraire contemporain, în “Modele şi metamorfoze inter- şi intra- culturale/ Models and inter and intra cultural metamorphosis” , Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 257-262.
 • Modelul cenzurii sovietice şi versiunea sa românească, „Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale”, nr. 2, 2009.
 • Literatura Satanei (Cazul “Artur” si exilul românesc. Ion Caraion în documente din Arhiva CNSAS), “Orizont”, Timişoara, nr. 12/2006 ( Ion Caraion si literarura Satanei, www.asymetria.org).
 • La Poésie d’Alexandre Busuioceanu. Échos espagnols, “Synthesis”, XXXI-XXXIII, 2004-2006.
 • Max Blecher şi literatura absurdului, “Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti”, volum LV, Seria Ştiinţe Umaniste, nr. 2, 2003.
 • Ioan Inocenţiu Micu-Klein – un promotor activ al românismului, “Glasul naţiunii” (Chişinău), nr.8 (328), 1997.
 • Despre absurdul limbajului la Eugène Ionesco, “Literatura şi arta” (Chişinău), nr. 16 (2696), 1997.
 • Mit şi realitate în “Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga, în “Conferinţe studenţeşti”, Editura Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 1997.

ALTE MENŢIUNI (PREMII, DISTINCŢII ETC.)

 • 1 iulie 2021 – Premiul „Alexandru Boldur” al Fundației Culturale Magazin istoric pentru Panorama comunismului în Moldova sovietică (Polirom, 2019).
 • Europa : Projekt : Kommentare von 10 Autorinnen und Autoren aus 10 EU-Ländern 13-25 mai 2019 (https://www.literaturhaus-am-inn.at/europa-projekt/)
 • Fundația Culturală Magazin istoric, 17 aprilie 2015: Premiul „Dimitre Onciul” pentru volumul „Institutia cenzurii comuniste în România”
 • Landesregierung Oberösterreich, Ranitz Stipendium, Ottensheim am Donau, Austria ,15.IV-10.V.1013: Die Zensur. Für Anfänger – Monolog in drei Akten.
 • Fundaţia Robert Bosch în colaborare cu Literaturhaus Berlin şi Herta Müller (01.10. 2012 – 30. 09. 2013): „Spurensuche/ În căutarea urmelor – Studiul moştenirii totalitarismului în Europa de Sud-Est”.
 • Kreisau Foundation for Mutual Understanding of the George Bell Institute (Polonia-Anglia), supported by the Robert Bosch Stiftung, Germania (15.04. 2011 – 31.03.2012): “Censorship Institution in Totalitarian Regimes”
 • Institutul Cultural Român din Paris, 1-30 iunie 2011: Rezidenţă în cadrul proiectului “Les critères d’épuration des livres dans le régime communiste”.
 • Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 1.10.2009-30.09.2010: Rezidenţă de creaţie.
 • Participare la manifestarea internaţională „Nordul Bucovinei, Regiunea Herţa şi Nordul Basarabiei – istorie şi civilizaţie românească” (21-29 iunie 2001, regiunea Cernăuţi, Ucraina).

DOMENII DE PREOCUPĂRI ACADEMICE ŞI DE CERCETARE

 • Cenzura în regimurile totalitare. Istoria cenzurii. Instituţiile cenzurii în blocul comunist.
 • Exil, deportare, migrație. Sociologia culturii. Literatura exilului. Istora literaturii române şi moldovenești.
 • Diplomaţie culturală.