DATE PERSONALE

Nume și prenume: Mihaela Toader
E-mail: mihaela.toader@iiccmer.ro

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2004 – prezent: Expert gr. I A, IICCMER

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie
 • Master SNSPA, Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. Analiză de conflict. Negocieri diplomatice
 • Doctorat Facultatea de Ştiinţe Politice, S.N.S.P.A., specializare Științe Politice
 • Bursă doctorală la Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche „Cesare Alfieri” di Firenze (2005)
 • Colegiul Naţional de Apărare (CNAp, 2008)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Italiană: Foarte bine
Engleză: bine
Portugheză: bine
Franceză: Mediu

CONFERINŢE, COMUNICĂRI, COLOCVII, SEMINARII, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, MANIFESTĂRI

 • Conferință internațională, Karlskrona, Suedia, „Need to Know VI: Intelligence and Migration”, „Historical testimonies about the migration phenomen in Romania on the Danube”, noiembrie, 2016
 • Conferinţă Institutul „Nicolae Iorga” cu sprijinul Centrului de Studii Ruse şi Sovietice: Armata Roşie în presa Exilului – analiză politică, noiembrie, 2006, prelegere
 • Conferinţă internaţională, Warsaw, Polonia Conference – Warsaw East European – Democracy vs. Authoritarianism, organized by the Centre For East European Studies: The area of Caucasia – a possible threat for the European security? (jul.2007)
 • Conferinţă internaţională la Leuven, Belgia International Conference „Need to Know IV. What We Know about Secret Services in the Cold War. A state of Affairs 25 Years after 1989”, 22-23 October 2014, University of Leuven, Belgium: The Romanian Library of Freiburg – advanced outpost of the Romanian culture in the West in attention of the foreign intelligence services.
 • Conferinţă internaţională, Bratislava, Slovacia „Political exile from Central and Eastern Europe. Motives, strategies, activities and Perceptions of East and West” 1945-1989, Slovakia, Bratislava, November 19-21, 2013: Informative Supervision of Romanian exiles by the communist security services
 • Conferinţă internaţională, Wroclaw, Polonia The World towards ‘Solidarity’ Movement 1980–1989, Wrocław, October, 21–23th, 2010: Solidarnosc in Romanian exile press.

PUBLICAŢII

Volume de autor

 • CD-Iulian Chifu şi Colectiv, Crisis Management and Early Warning – SRI şi modalităţi de ripostă împotriva terorismului, 2002, Bucureşti
 • Coautor Comandanţi fără armată-exilul militar românesc (1939-1972), Ed. Pro Historia, Bucureşti, 2005
 • Coautor Sursele Securităţii informează, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008

Volume colective:

 • 1 December 1918 in the Exile Press în „100 Years since the Great Union of Romania”, Dan Dungaciu, Viorella Manololache (eds.) Cambridge Scholars Publishing, 2019, pp. 354-364;

Articole în volume sau reviste științifice

 • Însemnări ale exilului românesc despre regimul de la Bucureşti în „Comunismul între ideologie și practică”, vol II, Editura Adenium, 2019, pp. 335-348.;
 • Austria’s Experience and the Goals of Romania to the Presidency of the Council of the European Union în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, vol. XVI, No.2, Editura Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, Academia Română, 2019, pp. 79-86;
 • O perspectivă istorică asupra rolului Regalităţii şi diplomaţiei româneşti în anii Primului Război Mondial în „Stat şi societate în vremea Marelui Război”, Pro Universitaria, 2018, pp.285-293.;
 • Conflictul arabo-israelian – Războiul de şase zile în arhivele CNSAS în „Minoritatea evreiască din România”(I), Caietele CNSAS, 2018, pp.56-67; Chişinăul lui Nicolae Lupan în „Identităţile Chişinăului”, Ediţia a patra, coord. Sergiu Musteaţă, Chişinău, 2018, pp. 59-64; Militarii români din exil şi condamnarea comunismului în „Tradiţie, Istorie, Armată”, vol. II, Ed.Sitech, Buc., 2016, pp.161-168; Radio Vocea Americii în „România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea”, vol. III, P-R, Ed.Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Buc., 2016, pp. 357-361;
 • Biblioteca Română din Freiburg în documente şi imagini în „Buletinul Bibliotecii Române, (1949-2014), Vol. I (XXII), 2014, Freiburg i. Br. Germania, pp. 103-112;
 • Rumuńska prasa emigracyjna o NSZZ „Solidarnśc” în „Świat Wobec Solidarności, 1980-1989”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2013, pp. 161-168; Exil în „România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea”, vol. I, A-E, Ed.Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Buc., 2011, pp. 638-642.

Recenzii

 • Puterea comunistă şi exilul în oglindă (texte polemice), Ediţie îngrijită de Nicolae Merişanu şi Adrian Majuru, Bucureşti, 2008 în revista „Clio 1989”, An IV, nr. 2 ,2008, pp. 259-260.
 • Cârtiţele Securităţii. Agenţi de influenţă din exilul românesc, Dinu Zamfirescu, Editura Polirom, Iaşi, 2013 în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Volum VIII, 2013, pp. 269-272.
 • Patrie Română, ţară de eroi!, Simona Preda. Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2014 în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.