Secretariatul General al Guvernului

downloadSecretariatul General al Guvernului (SGG) este o structură instituțională cu personalitate juridică care funcționează în cadrul Guvernului României. SGG are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc funcționează în subordinea Secretariatului General al Guvernului.


Arhivele Militare Naţionale Române

Arhivele Militare Naționale Române este autoritatea în domeniul arhivisticii şi istoriei militare, subordonată Statului Major General, care asigură cadrul organizatoric şi metodologic de aplicare a Legii Arhivelor, legislaţiei naţionale şi actelor normative în domeniul arhivistic în Ministerul Apărării Naţionale. Arhivele Militare Naționale Române organizează, coordonează şi controlează managementul patrimoniului arhivistic militar precum şi monitorizează conservarea şi circuitul fondurilor arhivistice.

Obiectivele principale ale parteneriatului implică, pe lângă digitalizarea Colecţiei arhivistice „Sentinţe Publice ale Tribunalelor Militare” şi punerea la dispoziţia publicului şi a cercetătorilor a materialelor arhivistice digitalizate.


Societatea Română de Televiziune

TeleviziuneTVRa Română are statut de serviciu public autonom de interes naţional şi emite pe şase canale: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR HD. TVR acoperă cele mai importante ştiri la nivel naţional, prin cele cinci studiouri teritoriale: Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Tîrgu-Mureş. Programele TVR sunt concepute astfel încât să servească unei palete largi de public, din tot spectrul societăţii. Prin modul său de funcţionare, ca serviciu public de televiziune, TVR acoperă în mod echilibrat toate genurile producţiei tv.


Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice

Misiunea Ministerului Educației Naționale este să asigure un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație.

 


Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

sigla_cnsas_stangaConsiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) este o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

Activitatea CNSAS constă în păstrarea și valorificarea arhivei fostei Securități, în facilitarea accesului la dosarele aflate în custodia sa, atât petenților, cât și cercetătorilor acreditați, precum și în deconspirarea colaboratorilor și membrilor serviciului represiv al regimului comunist. De asemenea, CNSAS încurajează cercetarea istorică prin organizarea de mese rotunde, conferințe și seminare, precum și prin editarea și publicarea de volume de documente sau cărți de specialitate.


Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

Logo_of_the_Romanian_AcademyInstitutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) a luat ființă la 13 aprilie 1993 ca departament de cercetare și documentare aflat în subordinea Academiei Române. Scopurile sale sunt culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea de documente referitoarele la formele totalitarismului experimentat de către societatea românească în secolul XX.

De-a lungul a peste două decenii de activitate, INST, aflat sub conducerea fostului deținut politic Radu Ciuceanu, s-a remarcat prin volumele de documente publicate, prin cărțile de specialitate apărute sub egida sa, precum și prin simpozioanele organizate.


Arhivele Naționale ale României

Cu o istorie oficială de aproape două secole, Arhivele Naționale ale României reprezintă principala instituție a statului responsabilă cu depozitarea, păstrarea și valorificarea documentelor cu valoare istorică. Din punct de vedere al cercetării perioadei comuniste, Arhivele Naționale ale României constituie gestionarul unor bogate fonduri ale Partidului Muncitoresc Român / Partidului Comunist Român, ale instituțiilor care au funcționat în perioada 1945 – 1989, dar și ale altor structuri socio-economice care și-au desfășurat activitatea în acest interval de timp.


Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România

Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a fost creată în primele săptămâni după prăbușirea regimului comunist, fiind principala organizație care reunește și reprezintă interesele foștilor deținuți politici și ale familiilor acestora. De asemenea, din AFDPR fac parte și persoanele deportate de către autoritățile comuniste sau cele persecutate pe criterii politice.

Organizația a fost condusă până în 2008 de către Constantin Ticu Dumitrescu, una dintre cele mai puternice voci ale spațiului public românesc în direcția deconspirării ofițerilor de Securitate care au făcut poliție politică. În prezent, AFDPR este condusă de către Octav Bjoza.


Fundația Culturală Negru Vodă

Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraș constituită ca societate culturală, apolitică şi non-profit, la 4 iulie 1994, în Făgăraş, are ca scop stimularea renaşterii culturale şi economice a Ţării Făgăraşului prin punerea în valoare a resurselor, tradiţiilor şi talentelor locale şi refacerea legăturilor cu făgărăşenii din diaspora română.

 


Primăria Oradea

 

 

 

 


Society for Romanian Studies

The Society for Romanian Studies este o organizaţie academică interdisciplinară dedicată promovării studiului şi cercetării civilizaţiei şi culturii româneşti din România şi Moldova.

 

 


The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundația Rațiu)

Fundaţia Raţiu