Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………………………..

Sediul/Adresa ……………………………………………..

 

 

 

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

 

Subsemnatul …………………………………………, domiciliat în ………………………………… ………………………………., Vă rog să mă ajutați să /să îmi comunicați ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adaug că ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Dată                                                                                                                     Semnătură

 

Descarcă cererea în format docx